Aktuálně

TechSoup Česká republika: od srpna 2012 mohou neziskovky získávat dary i od společnosti Cisco

28.08.2012 20:01

Díky programu TechSoup Česká republika mohou neziskové organizace získávat softwarové dary od IT společností Microsoft, GiftWorks a SAP. Celkově bylo programem již podpořeno přes 400 neziskových organizací, které získaly více než 5000 darovaných licencí v celkové tržní hodnotě převyšující 43 milionů korun. Novinkou léta je zavedení dárcovského partnera – společnosti Cisco. Od konce srpna 2012 tak mohou neziskovky přes TechSoup Česká republika získávat také dary z portfolia síťových prvků – routery, switche a podobně.

Světluška předá speciálně upravenou cvičnou kuchyň

01.09.2012 14:40

Desátý ročník sbírky pro nevidomé odstartuje symbolicky - ve čtvrtek 6. září v 15 hodin Světluška slavnostně předá Pobytovému rehabilitačnímu a rekvalifikačnímu středisku pro nevidomé - Dědina, o.p.s. speciálně upravenou cvičnou kuchyň. V té se budou těžce zrakově postižení učit, jak si uvařit, ukládat nádobí a potraviny, nalévat a přenášet horké nápoje. Poslouží jim také k tomu, aby si osvojili žehlení, praní a zacházení se speciálním zvukovými a hmatovými pomůckami, které jim usnadňují sebeobsluhu a orientaci v domácnosti.

NRZP ČR žádá premiéra, aby vláda nařídila ministru práce a sociálních věcí pozastavit vydávání sKaret

01.09.2012 15:45

Na happeningu, který 30. srpna uspořádala před budovou ministerstva práce a sociálních věcí Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a KDU - ČSL, převzal ministr Jaromír Drábek maketu Karty sociálních systémů, kterou mnozí lidé odmítají. Ve svém vystoupení ministr kartu obhajoval, což u účastníků happeningu občas vyvolalo smích. Po happeningu předali účastníci na Úřadu vlády ČR dopis premiérovi Petru Nečasovi, v němž NRZP ČR shrnuje hlavní výhrady k sKartě a vyzývá předsedu vlády, aby vláda svým usnesením uložila ministru práce a sociálních věcí pozastavit vydávání Karet sociálních systémů.

Zákon o sociálním bydlení nebude

01.09.2012 21:10

V uplynulých dnech se v médiích často vyskytovalo téma komplexního řešení sociálního bydlení. Vzhledem k tomu, že si pod tímto řešením někteří mylně představují vytvoření nového zákona o sociálním bydlení, uvádí ministerstvo pro místní rozvoj tuto skutečnost na pravou míru.

APSS ČR předala ministru Drábkovi návrhy na změny financování sociálních služeb

10.09.2012 15:03

Ve čtvrtek 6. září 2012 předal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) Jiří Horecký ministrovi práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi návrhy na změnu způsobu financování sociálních služeb. Jejich podstatou jsou změny ve výplatě příspěvku na péči. APSS ČR se jako největší a nejsilnější profesní sdružení poskytovatelů sociálních služeb dlouhodobě aktivně účastní diskuzí, dialogů a projektů, jejichž cílem je změna neefektivního systému financování sociálních služeb dlouhodobě způsobujícího neutěšený stav vedoucí ke snižování kvality poskytovaných služeb a k ohrožení jejich základní sítě v ČR. Zmíněné návrhy proto vycházejí z velmi dobré znalosti problematiky.

MPSV: Ostrý provoz sKaret odstartoval, do konce roku získá kartu 600 tisíc lidí

14.09.2012 12:15

Ověřovací provoz vydávání a distribuce karet sociálních systémů tzv. sKaret proběhl úspěšně, Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českou spořitelnou (dodavatelem sKaret) dnes (13.9.2012) oznámilo další harmonogram vydávání sKaret. Do konce září bude vydáno 50 000 sKaret, do konce tohoto roku je připraveno k vydání 600 000 karet, a to např. příjemcům rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, příspěvku na bydlení (podpora v nezaměstnanosti a dávky v hmotné nouzi se budou řešit až v příštím roce, nadále se budou vyplácet stejným způsobem jako dosud).

NRZP ČR hodlá zahájit novou diskuzi s ministerstvem o způsobu posuzování závislosti na péči

15.09.2012 13:55

Mnoho signálů nasvědčuje tomu, že posuzování nároku na příspěvek na péči neprobíhá seriózně, a že je snaha co nejvíce na příjemcích ušetřit. Proto se předsednictvo NRZP ČR rozhodlo věnovat se tomuto problému a zahájit novou diskuzi s MPSV o způsobu posuzování závislosti na péči. Aby mohlo seriózně jednat, potřebuje maximum informací, proto vyzývá příjemce příspěvku k vyplnění dotazníku.

Známe laureáty 15. ročníku Ceny VIA BONA

15.09.2012 15:01

Za individuální a firemní filantropii byli za rok 2012 oceněni v jednotlivých kategoriích studenti broumovského gymnázia, Jana Bečvářová, Ondřej Horecký, Adastra, MIBCON, KMPG Česká republika a OKD.

Deníček z Helsinek

20.09.2012 10:32

Ač se to zdá k nevíře, i člověk s těžkým tělesným postižením může cestovat, poznávat svět a hlavně být ještě přínosem pro společnost. Stačí jen něčemu rozumět, být v tom dobrý a nevzdávat se. Ráda bych vám teď povyprávěla svoji cestu na mezinárodní konferenci v Helsinkách (Finsko).

Poslanecká sněmovna schválila změkčení sociální reformy

23.09.2012 0:19

Řadu změkčení sociální reformy schválila při hlasování 19. září Poslanecká sněmovna. Díky tomu se obnoví souběh příspěvku na péči a rodičovského příspěvku u dětí do 4 let věku, zvýší se příspěvek na péči ve III. a IV. stupni u dětí ve věku 4 – 7 let, bude možné požádat o příspěvek na mobilitu osobám v ústavní péči a změní se způsob získání příspěvku na zvedací plošiny, schodišťové plošiny či stropní dopravní závěsné systémy zase do původní podoby. Neprošla však verze zákona schválená Senátem, podle níž všechny transakce spojené s Kartou sociálních systémů (sKartou) jsou pro občany zdarma. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR proto přichází s návodem, jak se dále bránit proti sKartě formou podání stížnosti proti postupu státu.

Odsouváme seniory na vedlejší kolej. Neochuzujeme se o něco?

23.09.2012 16:05

Pokračování veřejně prospěšné kampaně OtevřenoSeniorům v podobě nových produktů – vizuálů, seniorských triček i vlny instalací ve veřejném prostoru představila Diakonie ČCE, jež téma seniorů a stáří komunikuje již několik let. Nad projektem, který je dále součástí kampaně panevropské (http://europa.eu/ey2012), převzala záštitu zmocněnkyně vlády pro lidská práva paní Monika Šimůnková.

Začal Týden komunikace osob se sluchovým postižením

25.09.2012 22:15

O lidech s postižením sluchu a jejich problémech toho většinová společnost mnoho neví. K odstraňování bariér, kterým musí čelit, by měl přispět ve dnech 22. až 30. září Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP). Za účasti předsedkyně senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Daniely Filipiové, která spolu s hlavním městem Praha nad TKOSP převzala zástitu, jej na na tiskové konferenci v Senátu 24.9. představily organizátorky z pořádajícího občanského sdružení Orbi pontes.

ReStart Česko - přijďte s online řešením a nastartujte reálnou změnu ve společnosti!

25.09.2012 22:46

Ve středu 3. října startuje v České republice nový program ReStart Česko – online řešení pro společenskou změnu. Díky propojení nápadů společensky angažovaných aktivních občanů, neziskových organizací a programátorů vzniknou webové a mobilní aplikace s cílem pomoci offline společenské změně prostřednictvím online technologií. Konkrétní řešení problémů ve společnosti skrze internet se stávají ve světě 21. století zcela běžná. Díky programu ReStart Česko realizovaném Sdružením VIA za spolupráce s americkou neziskovou organizací TechSoup Global bude podpořen vznik nových online řešení také v České republice.

Občané, braňte své nemocnice!

26.09.2012 23:41

Petici proti návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR a Svazu pojišťoven ČR na redukci zdravotnických zařízení v ČR vyhlásily Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Asociace krajských nemocnic, Svaz pacientů ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékař. Vedla je k tomu skutečnost, že dosud žádná nemocnice nemá podepsanou smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Tyto nemocnice tak nemají jistotu, zda od 1. ledna 2013 budou schopny dále poskytovat zdravotní péči. Pravděpodobný scénář je takový, že s řadou nemocnic nebudou smlouvy podepsány nebo nebudou podepsány smlouvy na činnost některých oddělení v nemocnicích a tím taková nemocnice vlastně také ukončí svou činnost.

Poslanecká sněmovna schválila "předdůchody"

28.09.2012 11:44

Poslanecká sněmovna dnes (26. září) ve třetím čtení schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, kterou se zavádí tzv. předdůchody. Ty umožní osobám ve věku blízkém důchodovému věku řešit finanční zabezpečení v případě tíživé životní situace.

Musí být okradeni, musí se ztratit, abychom si jich všimli?

30.09.2012 20:57

Prázdná kabelka a v peněžence pár drobných, opuštěná vycházková hůl, dioptrické brýle na podlaze. Takovým způsobem chce Diakonie ČCE u příležitosti Mezinárodního dne seniorů upozornit na trpký fakt, že si seniorů v dnešní době většinou všímáme až tehdy, když se jim něco přihodí. Zločin, nehoda, vyhlášené pátrání…

Přání jsou splněna, cesta za sny dětí končí

30.09.2012 21:28

Barborka Sedláčková už se prohání v novém speciálním vozíku za kolo, opálený Jirka Černohorský nedávno přiletěl ze Španělska, kde se poprvé v životě koupal v moři, a Kubík Musial se raduje ze zážitků z návštěvy Disneylandu v Paříži. Tři děti, tři sny. Díky sportovci Heřmanu Volfovi a nadačnímu fondu CESTA BEZPEČÍ se je podařilo splnit nejen jim, ale i dalším devatenácti dětem se závažným pohybovým postižením.

Česká pojišťovna pomáhá propojit svět slyšících a neslyšících

01.10.2012 23:24

Potíže se sluchem má v Česku kolem půl milionu lidí. I když je to u nás nejrozšířenější handicap, o lidech, kteří jím trpí, toho většina ostatních moc neví. Oba světy totiž odděluje komunikační bariéra. Lidé s těžkým sluchovým postižením jsou vyloučeni z vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit, u lékaře, na úřadech, u soudu se dorozumívají velmi těžko. Pomáhat s odstraněním bariér mezi světem slyšících a neslyšících se rozhodla i Česká pojišťovna, a. s., která se stala partnerem Týdne komunikace osob se sluchovým postižením. Akci, která proběhla ve dnech 22. až 30. září 2012 na různých místech republiky, uspořádalo občanské sdružení ORBI PONTES, které se zasazuje o vzájemné porozumění mezi slyšícími a neslyšícími.

Zatčení náměstka ministra Vladimíra Šišky zdůrazňuje argumenty proti sKartě

03.10.2012 21:40

V otevřeném dopisu předsedovi vlády ČR uvádějí předseda NRZP ČR Václav Krása a místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, že zatčení 1. náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišky zdůrazňuje argumenty proti sKartě. Opětovně v něm žádají, aby vláda uložila ministru Jaromíru Drábkovi zastavit distribuci sKaret.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se stala Knihovnou roku 2012

06.10.2012 15:41

Titulem Knihovna roku 2012 se může od včerejška pyšnit Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM). Toto prestižní ocenění Ministerstva kultury ČR získala za systematickou práci s uživateli s různými druhy handicapů a inspirativní přínos pro další knihovny, a to v kategorii významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

V pondělí začíná 4. ročník Týdne sociálních služeb ČR

07.10.2012 14:53

Pod sloganem „… aby se člověk cítil být člověkem“ začíná v pondělí 8. října již 4. ročník celostátního Týdne sociálních služeb ČR. Projekt tradičně vyhlašovaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí má za cíl v době od 8. do 14. října 2012 představit široké veřejnosti sociální služby, které jsou v České republice poskytovány přibližně 7 % populace a které od 90. let procházejí procesem výrazného zvyšování kvality i dostupnosti.

Projekty financované z Evropského sociálního fondu nejsou ohroženy

10.10.2012 18:08

Evropská komise již brzy vyčerpá veškeré finanční zdroje pro rok 2012 určené na Evropský sociální fond (ESF), přesto se příjemci dotací nemusejí obávat, že by o své prostředky přišli. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválené projekty z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z ESF, řádně proplatí.

AIFP pomůže pacientským organizacím přežít finanční krizi i lépe fungovat, nezávisle na farmaceutickém průmyslu

14.10.2012 15:12

Pomoci překonat prohlubující se krizi, naučit je efektivněji získávat prostředky na vlastní činnost a zlepšit jejich fungování. To jsou hlavní cíle vzdělávacího projektu Akademie pacientských organizací. Za jeho zrodem stojí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která takto chce podpořit nezávislost pacientských sdružení a umožnit jejich dlouhodobý rozvoj. V cyklu šesti dvoudenních seminářů budou zástupce pacientů školit nejzkušenější čeští lektoři a experti na fundraising, projektový management, strategické řízení nebo komunikaci.

Nákup vozu nemusí zákazníky se zdravotním postižením zruinovat

16.10.2012 16:40

Vlastnictví automobilu je pro mnoho lidí se zdravotním postižením mnohem důležitější, než se na první pohled může zdát. Přestože pohyb po městech se díky rozvoji bezbariérové hromadné dopravy zlehčuje, jsou místa, kam se stále tak jednoduše dostat nedá. Pro osoby s podobným znevýhodněním naštěstí existují alespoň podpůrné státní příspěvky, které umožňují pořídit si nový nebo ojetý vůz s vynaložením nižších finančních prostředků.

Vozíčkář plnil v divadle Archa sny handicapovaným dětem

17.10.2012 18:03

Když v roce 2006 tehdy čtyřicetiletý Heřman Volf z Prahy upadl na lyžích, netušil, jak mu tato nehoda změní život. Usedl na invalidní vozík. Musel se vyrovnat s handicapem, se zcela novým způsobem života. Invalidní vozík mu ale také přinesl mnoho pozitivního. Rozhodl se plnit sny nejen sobě, ale i ostatním lidem. Ve čtvrtek 11. 10. 2012 předal v divadle Archa dvaadvaceti dětem jejich vysněná přání. Akce nazvaná „Večer splněných snů,“ byla zároveň oslavou zdárného ukončení čtyři roky trvajícího projektu „Cesta za snem – Na handbiku, křížem krážem Evropou“.

Česká psychiatrická péče se dočká změn

17.10.2012 22:21

Ministerstvo zdravotnictví připravuje reformu psychiatrické péče v České republice s cílem modernizovat celý systém a zvýšit kvalitu péče o pacienty. Zároveň reforma zajistí přesun léčby z velkých institucí do personálně lépe zajištěných lokálních center.

Hlavní změny v nepojistných dávkových systémech od 1. 12. 2012

18.10.2012 2:08

V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním úpravám, které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy se týkají nepojistných dávek, a to mj. konkrétně v těchto oblastech: Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči; vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního věku; příspěvek na mobilitu bude moci být nově přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby; nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou.

Stránky