Známe laureáty 15. ročníku Ceny VIA BONA

15.09.2012 15:01

Za individuální a firemní filantropii byli za rok 2012 oceněni v jednotlivých kategoriích studenti broumovského gymnázia, Jana Bečvářová, Ondřej Horecký, Adastra, MIBCON, KMPG Česká republika a OKD.

Nadace VIA společně s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a dalšími partnery včera večer (13.9.2012)   vyhlásili vítěze 15. ročníku Ceny VIA BONA za individuální a firemní filantropii za rok 2012.

Letošní novinka, Cena za školní dobročinnost, ukazuje, že dárcovství se stává přirozenou součástí života již u školáků a studentů. Vítězi se v této kategorii stalo hned 20 studentů broumovského gymnázia, kteří neváhají svůj volný čas věnovat romským a dalším dětem ze zdejších sociálně vyloučených rodin. „Často je to poprvé, kdy se o děti někdo zajímá, mohou o sobě někomu vyprávět, svěřovat se. Zůstává v nich úplně nový zážitek. Jeden prvňáček dokonce navrhoval, že by rád propadl, aby za ním jistá slečna z tercie mohla dál docházet,“ vypráví učitelka Šárka Rambousková z broumovského gymnázia, která stála u zrodu celého počinu. „Vítězný projekt v sobě kombinuje dobročinnost, vzdělávání a podporu minoritním skupinám. Je to projekt odvážný a nevšední“, dodává Jan Leiner z Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, která iniciovala tuto novou školní kategorii.

Vítězi 15. ročníku se v dalších kategoriích stali:

Cena novinářů pro individuálního dárce:
Jana Bečvářová
Jana Bečvářová již několik let podporuje občanské sdružení Středisko náhradní rodinné péče, které pomáhá ohroženým dětem žijícím mimo vlastní rodinu. Paní lékárnice z pražského IKEMu, jež nyní žije v Paříže, nadchla k pomoci i řadu svých kolegů. Společně připravili sbírku pro děti. Neváhá práci věnovat i večery a víkendy. „Pomáhat lidem a být empatická považuji za samozřejmost. Měla jsem šťastné dětství, pak jsem třicet let pracovala v nemocniční lékárně. Díky kolegyni, která adoptovala dvě děti, jsem se začala intenzivně zajímat o náhradní rodinnou péči, považuji to za veledůležité téma. Pomáhám i jiným organizacím, naštěstí mám v tomto směru velkou podporu v manželovi“, říká Jana Bečvářová. Tuto cenu uděluje porota třinácti novinářů z předních českých médií.

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:
Ondřej Horecký
Také v tomto případě projekt porotu zaujal hned na první pohled. Mladých lidí, kteří namísto budování kariéry odjedou po vystudování vysoké školy do zahraničí pečovat o ochrnuté lidi a vydělané peníze použijí na péči o sirotky v Tanzánii, moc neexistuje. Ondřej Horecký založil v roce 2006 občanské sdružení Bez mámy, které pomáhá v Tanzánii hledat adoptivní rodiče pro sirotky a navazuje dlouhodobou spolupráci mezi českými a africkými školami. Je opravdový „srdcař“! „Díky Ondrovi vzniklo sdružení mladých lidí, kteří dávají osobní příklad dětem, jak lze efektivně pomáhat potřebným,“ říká Přemysl Filip, Senior manažer společenské odpovědnosti společnosti Vodafone, jenž je partnerem této ceny.

Cena za otevírání nových cest:
Adastra, s. r. o.
V této kategorii mají být oceněni ti, kdo mají odvahu a invenci pomáhat „jinak“. Firma Adastra si vítězství určitě zasloužila, protože se pustila do tématu, kterému se firemní dárci spíše vyhýbají. V roce 2011 se stala hlavním partnerem kampaně „Nebojme se zbytečně“ občanského sdružení Cesta domů, které se zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám.

Cena pro malou a střední firmu:
MIBCON a. s.
Společnost Mibcon dlouhodobě podporuje Nadační fond Klíček, který pomáhá hospitalizovaným, vážně a nevyléčitelně nemocným dětem a jejich blízkým. Nejde přitom jen o peníze, v projektu jsou zapojeni i zaměstnanci firmy, kteří dnes již například soukromě pořádají sbírky, jeden z nich dokonce věnoval nadačnímu fondu svůj automobil.  

Cena pro velkou firmu za strategické dárcovství:
KMPG Česká republika, s. r. o.
U firemního dárcovství je jedním z nejdůležitějších parametrů dlouhodobost. Pro příjemce pomoci není nic cennějšího než vědět, že mohou s podporou počítat v horizontu delším než jeden rozpočtový rok. Společnost KPMG od roku 2004 významně, strategicky a dlouhodobě pomáhá ekologickému sdružení Tereza. Nejde přitom jen o finance. KPMG poskytuje i další podporu jako je právní poradenství, tisk materiálů nebo překlady. Organizuje též dobrovolnické dny, vánoční trh či posílá hmotné dary pro děti.

Cena pro velkou firmu za podporu konkrétního projektu:
OKD, a. s.
Společnost OKD se prostřednictvím své nadace od roku 2011 systematicky angažuje v oblasti podpory pracovní integrace hendikepovaných lidí. V roce 2011 získalo podporu v celkové výši 9 milionů korun více než 30 chráněných dílen a dalších neziskových organizací, jež vytvářejí pracovní místa pro zdravotně hendikepované. V případě tohoto projektu šla ale dál než jen k finanční podpoře chráněných dílen. Uvědomila si také, že se výrobky z nich musejí prodat – jinak jde jen o prázdné „cvičení: podílela na vzniku internetového e-shopu chráněných dílen: www.pracepostizenych.cz.

Zdroj: Cenaviabona.cz

Klíčová slova: