Rodiče dětí se ZP

Zdravotní postižení či oslabení dítěte může vzniknout v prenatálním období, během porodu, v postnatálním období nebo kdykoliv během dalšího vývoje (např. úrazem).  Vždy je to rodina, která nese osud a zodpovědnost za další vývoj zdravotně postiženého nebo oslabeného dítěte. Pro rodiče je v této situaci podstatné, aby získali včas informace, rady a pomoc kompetentních lidí.  Jen dobře připravený a informovaný rodič se může stát rovnocenným partnerem profesionálů!  Potřeba informací se mění v závislosti na věku dítěte, druhu a stupni postižení.
Celkový pohled na problematiku života s dětmi se zdravotním postižením poskytuje na svém portálu www.alfabet.cz občanské sdružení Alfa Human Service, které působí rovněž jako garant této rubriky. Převádění jejího obsahu  z původní verze Helpnetu však ještě nebylo ukončeno. Proto zájemcům o tuto problematiku doporučujeme především prostudování portálu Alfabet.