Stanovisko veřejného ochránce práv k právním aspektům Karty sociálních systémů

28.08.2012 20:09

Veřejný ochránce práv upozornil na protiprávní aspekty tzv. karty sociálních systémů v tiskové zprávě již 8. srpna. Nyní zveřejnil na svých stránkách podrobné právní stanovisko.

V jeho závěru konstatuje: Ačkoliv oba výše uvedené účely karty sociálních systémů (nástroj výplaty dávek, identifikace pro čerpání výhod pro osoby se zdravotním postižením) považuji samy o sobě za legitimní, domnívám se však, že sdružení údajů na kartě nesplňuje ve vztahu k oběma cílům požadavek přiměřenosti a není ani nezbytné. Zákonodárce by měl vždy z možných způsobů volit takový, který do základního práva zasahuje nejméně. Takové řešení v daném případě existuje, a to v podobě dvou samostatných dokumentů, každého pro jiný účel. Tímto způsobem lze zamezit tomu, aby osoba se zdravotním postižením např. při platbě kartou obchodníkovi musela předkládat kartu s vlastní fotografií a označením, které současně vypovídá o jejím zdravotním stavu (piktogramem či označením průkazu), tj. obsahuje její citlivé údaje. Stejně tak není nezbytné, aby v případě čerpání výhod pro osoby se zdravotním postižením (např. slevy pro držitele průkazu) předkládala poskytovateli služby kartu s čipem, který minimálně svědčí o tom, že osoba je příjemcem nepojistné sociální dávky.

Celé stanovisko si můžete přečíst zde.

Klíčová slova: