MPSV: Ostrý provoz sKaret odstartoval, do konce roku získá kartu 600 tisíc lidí

14.09.2012 12:15

Ověřovací provoz vydávání a distribuce karet sociálních systémů tzv. sKaret proběhl úspěšně, Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českou spořitelnou (dodavatelem sKaret) dnes (13.9.2012) oznámilo další harmonogram vydávání sKaret. Do konce září bude vydáno 50 000 sKaret, do konce tohoto roku je připraveno k vydání 600 000 karet, a to např. příjemcům rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, příspěvku na bydlení (podpora v nezaměstnanosti a dávky v hmotné nouzi se budou řešit až v příštím roce, nadále se budou vyplácet stejným způsobem jako dosud).

Pilot ukázal, že drtivá většina příjemců dávek neměla s využitím karty jakýkoli problém. Klienti – příjemci dávek mohou dávky z karty čerpat bezhotovostně, stačí, pokud při převzetí karty na Úřadu práce zadají číslo účtu, na které si přejí dávky posílat. Kartu mohou používat v bankomatu - k výběru, zjištění zůstatku či zadání jednorázového a trvalého příkazu a mohou kartou také platit u více než 55 000 obchodníků v rámci České republiky, případně i vybrat hotovost prostřednictvím služby cash-back. Tu poskytuje asi 5 000 obchodníků.

Nejčastější mýty kolem sKarty

Mýtus 1: Česká spořitelna získá osobní údaje držitelů sKaret a ty pak mohou být zneužity

Skutečnost:
Česká spořitelna pracuje pouze s údaji, které jsou nezbytné pro otevření technického účtu a vyrobení sKarty, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. ČS je při tomto zpracovávání povinna důsledně dodržovat veškeré povinnosti zpracovatele stanovené zákonem o ochraně osobních údajů. Je zcela běžné, že soukromoprávní subjekty plní za stát určité povinnosti a v rámci toho zpracovávají osobní údaje fyzických osob (např. exekutoři, notáři, stanice technické kontroly, soukromé subjekty oprávněné provozovat Czech Pointy atp.). Navíc je ČS bankou a veškerá uvedená data podléhají také institutu bankovnímu tajemství upravenému zákonem č.21/1992 Sb., o bankách. ČS nedostává informace o životní situaci klientů, ty zůstávají na úřadech práce.


Mýtus 2: Poštovní poukázky už nebudou možné

Skutečnost: Do konce roku mají klienti stále možnost využívat existující způsob čerpání dávek přes poštovní poukázku. Od roku 2013 bude úřad práce v případě objektivních důvodů pomáhat klientům individuálně najít vyhovující způsob výplaty. V případě, že budou někteří příjemci nadále preferovat výplatu dávek přes poštovní poukázku, mají tuto možnost na trhu komerčních služeb. Možnost čerpání dávky prostřednictvím poštovní poukázky tedy bude i po roce 2013 zachován. Dostupnost dávky pro handicapované klienty řeší zákonný zástupce (rodič, opatrovník) nebo zvláštní příjemce dávky, kterého stanoví Úřad práce ve správním řízení. V individuálně posouzených případech, kde klienti z objektivních důvodů nebudou moci čerpat dávky prostřednictvím sKarty například pro těžké zdravotní postižení, bude možné i nadále zasílat dávky poštovní poukázkou zdarma i po začátku roku 2013.

Mýtus 3: Projekt MPSV na vyplácení dávek přes sKarty ve spolupráci s ČS nemyslí na zdravotně postižené

Skutečnost: Česká spořitelna zahájila spolupráci s několika organizacemi, které zastřešují občany se zdravotním postižením, nebo jim pomáhají. Například Pražská organizace vozíčkářů mapuje podle platné metodiky přístupnosti poboček České spořitelny a dostupnost bankomatů. Na základě jejich doporučení se budou místa moci uzpůsobit občanům na vozíku nebo i rodičům s dětskými kočárky. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) zase vytipovala další desítky lokalit, které jsou vhodné pro umístění audio modulů, které usnadňují obsluhu bankomatu slabozrakým a nevidomým klientům. Česká spořitelna ozvučí v tomto roce přes 80 dalších bankomatů. Spolupráce se však týká i dalších aktivit, např. dostupnosti internetového portálu a vhodné komunikaci s nevidomými.
S Českým červeným křížem Česká spořitelna zahájila sérii školení pro své zaměstnance v pobočkách, které budou ušité na míru bankovním podmínkám. Tato školení zaměstnancům prohloubí nejen znalosti v přístupu ke zdravotně postiženým klientům, ale i k seniorům nebo v oblasti první pomoci.


Mýtus 4: Lidi budou muset platit poplatky ČS, aby se mohli dostat k dávce a banka na tom zbohatne


Skutečnost:
Požadavkem ministerstva je, aby držitelé sKaret měli standardní služby zdarma. Česká spořitelna se zavázala tyto standardní služby poskytovat zdarma po dobu trvání smlouvy – 12 let. ČS již v minulosti několikrát uvedla, že nepočítá v této oblasti se ziskem či ztrátou. Do budoucna předpokládá, že se zvýší počty plateb u obchodníků, u kterých budou držitelé těchto karet platit. Za tyto platby pak získává banka provize od obchodníků.
Do veřejné obchodí soutěže se ČS přihlásila, neboť má nejvíce klientů v ČR a tudíž je mezi nimi i nejvíc příjemců dávek. Provozuje také nejvíc bankomatů a platebních terminálů. Je proto pochopitelné, že do tohoto projektu šla. Tuto aktivitu chápe banka také jako rozšiřování služeb pro své klienty.
V rámci standardních služeb získá držitel sKarty zdarma např. vydání sKarty jednou za 4 roky, otevření a vedení technického účtu, zaslání PIN a bezpečnostního hesla. Držitelé mají také zdarma jeden výběr z bankomatu ČS ke každé zaslané dávce nebo provedení bezhotovostního převodu. Bezplatné a neomezené je pak zjištění zůstatku v bankomatu
České spořitelny či platby u obchodníků. Nově je také zdarma výběr hotovosti u obchodníka (cash back). Česká spořitelna se rozhodla vzít náklady na sebe a umožnit tak další bezplatný přístup k dávce.
Zpoplatněny jsou některé doplňkové služby (např. každý další bezhotovostní převod či další výběry z bankomatu ČS nebo jiné banky, dotaz na zůstatek v bankomatu jiné banky).

Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení
a tisková mluvčí

Klíčová slova: