Duševní nemoci

Duševní porucha je termín, který užívají lékaři a další zdravotníci k označení klinicky (tj. vyšetřením) rozpoznaných typů abnormních psychických příznaků anebo abnormního chování. Ty vyvolávají akutní nebo chronické postižení a nepohodu vlastní anebo nepohodu jiných osob.
Duševní poruchy v nejširším slova smyslu a nejrůznější závažnosti se vyskytují v kterékoli chvíli asi u jednoho ze čtyř dospělých obyvatel České republiky.
Oficiální zdravotnické statistiky soustřeďují pozornost na osoby se zjištěnou, diagnostikovanou poruchou, které jsou v péči zdravotnických, psychiatrických, sociálních a dalších odborníků. Jedna osoba z deseti je odesílána praktickým lékařem k psychiatrovi nebo k jinému specialistovi. Je skutečností, že více než 1,5 milionu obyvatel s duševní poruchou (hlavně s neurotickými poruchami) není formálně diagnostikováno a ti představují ledovec skryté nemocnosti v populaci.