Musí být okradeni, musí se ztratit, abychom si jich všimli?

30.09.2012 20:57

Prázdná kabelka a v peněžence pár drobných, opuštěná vycházková hůl, dioptrické brýle na podlaze. Takovým způsobem chce Diakonie ČCE u příležitosti Mezinárodního dne seniorů upozornit na trpký fakt, že si seniorů v dnešní době většinou všímáme až tehdy, když se jim něco přihodí. Zločin, nehoda, vyhlášené pátrání…

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 pokračuje, v říjnu si připomínáme Mezinárodní den seniorů a k němu se váží i aktivity Diakonie ČCE propagující téma seniorů. Od 1. října se objeví na úřadech, ve školách, nemocnicích a v dalších veřejných prostorech po republice tematické instalace předmětů, které si veřejnost obecně se staršími lidmi spojuje. Oslavte spolu s námi Den seniorů prostřednictvím veřejně prospěšné kampaně OtevřenoSeniorům!

„Přestože senioři tvoří téměř jednu pětinu české společnosti, jsou zároveň jednou z nejzranitelnějších skupin obyvatel, která navíc mnohdy vnímá diskriminaci či špatné zacházení ze strany spoluobčanů spíše jako samozřejmost než porušení svých základních lidských práv. Jsem ráda, že jako patronka Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity mohu přispět k otevřené debatě o předsudcích, kterým musí senioři čelit. Velmi mě znepokojuje již téměř všudypřítomný způsob vnímání seniorů jakožto jednolité skupiny, která je zcela odkázaná na pomoc ostatních a neměla by se plnohodnotně účastnit veřejného dění. Věřím, že i aktivity Diakonie Českobratrské církve evangelické přispějí k tomu, že společnost překoná toto stereotypní vidění seniorů a dokáže docenit, jakým přínosem pro ni mohou senioři se svými celoživotními znalostmi a zkušenosti být,“ uvádí k letošní podobě kampaně OtevřenoSeniorům zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková, která nad kampaní převzala záštitu.

Aktivní a spokojené stárnutí. Realita nebo fikce…
Je náš dnešní postoj ke stáří vskutku nadobro odcizený? Dokážeme ještě starším lidem naslouchat a vycházet vstříc, jak by si zasloužili? Kampaň OtevrenoSeniorum.cz se snaží vyvolat diskusi nad nejčastěji tradovanými omyly, stereotypy a předsudky, jež si naše společnost vůči fenoménu stáří podržuje…

„Podle několika nedávných průzkumů senioři definují své největší problémy nikoliv v oblasti financí, ale vztahů! Samota, společenská degradace a vnímané opovržení je to, co bolí. Pocit, že jsou nepotřební a zneuznaní, to je to, co může objektivně zhoršit i fyzické zdraví a zkrátit lidský život,“ říká socioložka Mgr. Lucie Vidovičová Ph.D., která je odbornou garantkou kampaně a expertkou na tzv. ageismus, diskriminaci na základě věku (www.ageismus.cz).

Další informace včetmě seznamu měst a míst, kde budou artefakty instalovány, jsou v přiložené tiskové zprávě.

Klíčová slova: