Vnitřní nemoci

Abychom usnadnili orientaci v obsahu portálu Helpnet.cz, rozdělili jsme problematiku osob se specifickými potřebami do několika částí. Vyšli jsme při tom z členění, které použila Národní rada zdravotně postižených České republiky pro rozdělení svých členských organizací do jednotlivých komor - duševně nemocných, mentálně postižených, tělesně postižených, vnitřně nemocných, sluchově postižených a zrakově postižených.

Rubrika Vnitřní nemoci se pak větví na další podrubriky podle jednotlivých druhů onemocnění.