Tělesné postižení

Abychom usnadnili orientaci v obsahu portálu Helpnet.cz, rozdělili jsme problematiku osob se specifickými potřebami do několika částí. Ke zvolené struktuře lze bezesporu mít výhrady, jistě by bylo možné definovat ji jinak. Při neexistenci obecně přijatého členění zdravotních postižení jsme však vyšli z toho, jak Národní rada zdravotně postižených České republiky rozdělila svoje členské organizace do jednotlivých komor – duševně nemocných, mentálně postižených, tělesně postižených, vnitřně nemocných, sluchově postižených a zrakově postižených.
V řadě případů se ani sami lidé s určitým zdravotním postižením neshodnou, zda se řadí do kategorie tělesné postižení, anebo vnitřní nemoci. Proto je vhodné hledat příslušné postižení v obou rubrikách.