Nárok na léčbu při onemocnění covid-19

19.03.2023 11:24

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) upozorňuje, že přestože jen v prvních březnových dnech přibylo každý den přes 900 nakažených, nejsou čeští pacienti dobře informováni o tom, co mají dělat, mají-li příznaky covidu-19 anebo již mají pozitivní test. Přitom to jsou právě tzv. rizikoví pacienti, tedy senioři a občané trpící některým z mnoha chronických onemocnění, kteří jsou vážným průběhem virového onemocnění covid-19 stále nejvíce ohroženi.

Pacientům se zhoubným mnohočetným myelomem pomáhají nové terapie, naděje se skrývá v jejich vlastních buňkách

16.03.2023 17:50

Mnohočetný myelom – hematoonkologické onemocnění, které postihuje plazmatické buňky, jež jsou v těle zodpovědné za tvorbu protilátek. Ačkoli tuto nemoc mnoho lidí nezná, jde o druhou nejčastější rakovinu krvetvorby v naší zemi. Národní den myelomu, který se každoročně koná 30. března, má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o této nemoci a prostřednictvím kampaně „MÁM TO V KRVI“ také informovat o nových, a velmi nadějných možnostech léčby. Tou je například terapie geneticky modifikovanými (nebo upravenými) bílými krvinkami, která by v příštích letech mohla přinést průlom v léčbě onemocnění.

Vzdělávací program pro pobytové sociální služby umožní seniorům zemřít tam, kde se cítí doma

16.03.2023 17:40

Pobytové sociální služby pro seniory jsou v Česku významným poskytovatelem péče, žije v nich více než 60 tisíc osob, pro něž se stávají domovem často na mnoho let. Přesto jejich obyvatelé přibližně ve 40 % případů nakonec umírají ve zdravotnických zařízeních nebo při převozu do nich. Projekt nadačního fondu Abakus realizovaný ve spolupráci s Centrem paliativní péče a organizací Sue Ryder v patnácti zařízeních z celé České republiky je prvním krokem ke změně situace a posunu spolupráce na zdravotně sociálním pomezí. 

 

Granty, dotace, soutěže

Štěstí přeje připraveným

19.03.2023 12:48

Stipendijní program Nadace rodiny Vlčkových pro budoucí a mladé profesionály v dětské paliativní péči má uzávěrku pro podání žádosti 31. března 2023.

Nadace Jakuba Voráčka

19.03.2023 12:41

O nadační příspěvky pro oblast roztroušené sklerózy je možné žádat do 31. března 2023.

Nadace ČEZ

19.03.2023 12:38

Výzva v grantovém programu Neziskovky 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 31. března 2023.

Rozvoj mentální kondice

05.03.2023 12:39

Knihu Jany Bílkové s podtitulem 365 cvičení na každý den v roce vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Nadace Divoké husy

05.03.2023 11:46

Grantový program nabízí zdvojnásobení výtěžků benefičních akcí, které uspořádají sami žadatelé. Nejbližší uzávěrka žádostí je 31. března 2023.

Dotace Olomouckého kraje

01.03.2023 13:44

Žádosti v programu Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče v oboru paliativní medicína 2023 je možné podávat do 14. dubna 2023.

Bez vás by to nešlo

27.02.2023 11:01

Projektovou žádost mohou podat Nadaci rodiny Vlčkových pouze  právnické osoby působící v České republice a pracující s dětmi se závažným život limitujícím a ohrožujícím onemocněním a jejich rodinami, a to do 19. března 2023.

Nadace Open Society Fund

27.02.2023 10:56

Celkem 8 organizacím či neformálním iniciativám poskytne podporu formou bezplatných konzultací, žádosti přijímá do 17. března 2023.

Senior 2023

22.02.2023 11:49

Program Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Uzávěrka pro podání žádostí je 1. března 2023.

Oznámení, pozvánky

Den D s Portálem

16.03.2023 18:55

Knihu 365 cvičení na každý den v roce z minulého soutěžního kola dostanou dva čtenáři Helpnetu zdarma. Všichni zájemci však mohou získat slevu 20 % na všechny tituly nakladatelství Portál, pokud využijí Den D. 

Major Donors – významní dárci

09.03.2023 12:30

Osvědčená metodika kampaně pro významné dárce je obsahem kurzu Českého centra fundraisingu, který proběhne 22. března v Praze.

Pochod pro mozek 2023

09.03.2023 11:40

Právě teď! o.p.s. uspořádá svůj pochod 17. března od 14 hodin v pražské Stromovce.

Příběhy Hospice svaté Alžběty

03.03.2023 11:08

Výstavu si mohou prohlédnout návštěvníci Galerie Vaňkovka Brno v prostoru centrální fontány až do neděle 12. března.