Pojistné milostivé léto: Dlužníci na sociálním pojištění dostanou šanci se vyhnout penále i exekucím

28.01.2023 12:57

Dlužníci České správy sociálního zabezpečení se budou moci v průběhu letošního léta zbavit svých neuhrazených závazků vůči státu, aniž by museli platit penále nebo exekuční náklady. Odpuštění penále se bude vztahovat jak na fyzické, tak i právnické osoby. Vláda dnes schválila návrh zákona, který to umožní za podobných podmínek, jako tomu bylo v případě Milostivého léta I a II. Podobný systém bude platit také v souvislosti s daňovými dluhy.

Jak titulkovat videa pomocí online editoru Beey

28.01.2023 11:38

S raketovým nárůstem množství multimediálního obsahu (video i samotné audio) na internetu roste potřeba zpřístupnění těchto zdrojů i v textové podobě. A nejedná se jen o potřeby lidí s postižením sluchu. Většinu videí přihraných ze sociálních platforem na mobilních zařízeních si lidé pouští bez zvuku. Proto jsou titulky v případě videí nebo přepis zvukové stopy v případě podcastů tak důležité.

Granty, dotace, soutěže

Celoroční aktivity handicapovaných 2023

29.01.2023 13:03

 Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina má uzávěrku pro podání žádosti 10. února 2023.

Budování kapacit a profesionalizace NNO

29.01.2023 12:59

Výzva v rámci programu Evropského sociálního fondu podporuje rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče. Termín pro podání žádosti je 7. února 2023.

Dotace Zlínského kraje

29.01.2023 12:53

Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 6. února 2023.

Kde domov můj?

29.01.2023 12:37

Česká televize chystá dva benefiční díly soutěžního pořadu, do kterého mohou neziskovky přihlásit do 1. února 2023 tříčlenné týmy.

Dotace Libereckého kraje

25.01.2023 11:38

Program Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními 2023 má uzávěrku 3. února 2023.

Fond pomoci dětem s DMO 2023

25.01.2023 11:34

Fond Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podporuje neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku, žádosti přijímá do 1. února 2023.

Dotace Pardubického kraje

25.01.2023 11:25

Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb na rok 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 31. ledna 2023.

Dokážeme víc

18.01.2023 13:31

Grant České spořitelny až do výše půl milionu korun je možné získat na zvelebení veřejného prostoru, žádosti lze podávat do 13. března 2023.

Oznámení, pozvánky

AVPO ČR hledá posilu

29.01.2023 11:54

Do týmu hodnotitelů, kteří provádějí odborné hodnocení veřejně prospěšné organizací podle metodiky Prověřená veřejně prospěšná organizace.

Lyžování i pro děti s handicapem

24.01.2023 11:35

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. uspořádalo ve dnech 13. až 15. ledna další jednodenní lyžařské kurzy pro děti s handicapem.

Tým okolo dítěte

21.01.2023 13:37

Akreditovaný kurz zaměřený na metodiku mezioborové spolupráce pořádá Středisko rané péče EDUCO Zlín.

Začínají kurzy pro seniory, je čas se přihlásit

21.01.2023 13:32

Opět i v tomto semestru nabízí Klub Remedium celou řadu kvalitních kurzů – jazykových (angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština), pohybových (rekondiční cvičení, jóga, cvičení s prvky taichi, kruhové tance, celostní a kompenzační cvičení), počítačových včetně kurzů obsluhy chytrých telefonů, ARTE dílny a trénování paměti.

Dobrovolnický rekord

19.01.2023 15:34

Dobrovolníci ostravského centra ADRA darovali v loňském roce 21 757 hodin svého volného času potřebným.

Můj život s diagnózou

18.01.2023 13:15

Stejnojmenná uzavřená skupina, která je součástí neziskové organizace Srdcem Robinson, se věnuje nemocným dospívajícím ve věku 12+ v léčbě i po ní. Je možné se do ní bezplatně zaregistrovat.

Nové výzvy pracovní rehabilitace

16.01.2023 23:20

Konference se uskuteční 8. února od 6 do 12 hodin v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.