Škoda Auto předala darem osobní vozidla členům AVPO ČR a držitelům značky spolehlivosti

05.07.2020 15:37

Celkem deset organizací pracujících v sociálních a zdravotních službách si dnes (1.7.2020) v Mladé Boleslavi převzalo darem osobní vozy od společnosti Škoda Auto. Mezi obdarovanými organizacemi figurují také organizace Národní ústav pro autismus (NAUTIS) a sdružení Neratov. Obě organizace jsou členy Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která byla současně spolu s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) odborným garantem vyhlašovaného programu Škoda Auto Mobilita. 

Do sociálních a zdravotních služeb míří 105 tisíc roušek darem z Tchajwanu

05.07.2020 15:33

Celkem 105 tisíc roušek v celkové hodnotě cca 1,2 milionu korun převzali zástupci Asociace veřejně prospěšných organizací ČR pro své členské organizace pracující v sociální a zdravotní oblasti. Dar poskytla Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář a jeho předání členům AVPO ČR zprostředkoval poslanec Marek Benda, který je dlouholetým podporovatelem česko-tchajwanských vztahů.

Mamma HELP končí, kde dále hledat pomoc?

28.06.2020 9:49

Jak už jsme informovali, po 20 letech skončí ke 30.6.2020 organizace Mamma HELP. Její zakladatelka Jana Drexlerová v posledním newsletteru na rozloučenou shrnuje důvody ukončení činnosti a připomíná, kde nyní mohou onkologicky nemocné pacientky hledat informace a pomoc. 

Granty, dotace, soutěže

Fond Vzdělávání

05.07.2020 16:04

Projekt Výboru dobré vůle poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Uzávšrka propřijímání žádostí je 25. srpna 2020.

Šťastní rodiče navzdory eresce

01.07.2020 10:57

Relaxační pobyt v lázních pro dva dospělé a dvě děti vyhraje vítěz fotosoutěže, kterou pořádá Aktivní život.cz ve spolupráci se společností Merck, spol. s r. o. Stačí poslat do 20. září tři fotografie.

Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO

29.06.2020 16:05

Grant je určen na rychlou finanční podporu přímo související se zachováním činnosti organizace vykonávající veřejně prospěšnou činnost, uzávěrka pro příjem žádostí 13. července 2020.

Jak žádat o spoty

28.06.2020 10:41

Česká televize poskytuje bezplatně neziskovým organizacím a projektům prostor pro vysílání jejich spotů. Žádosti projednává čtyřikrát ročně. 

Covid - Sport

24.06.2020 12:04

Dotační program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 má uzávěrku pro podání žádosti 31. srpna 2020.

Dárcovský program Navzdory

24.06.2020 11:58

Nový program je určen na rychlou pomoc rodinám s dětmi ve Zlínském kraji, které se ocitly v nesnázích v době koronavirové pandemie. Podporuje především ty, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svého dítěte sami.

Jak navazovat kontakty

20.06.2020 16:41

Knihu s podtitulem I když nemáte rádi networking vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Úřad na cestě k rovnosti

20.06.2020 16:31

Soutěž na téma Bezpečnost veřejného prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů je určena pro obce a města, přihlásit se mohou do 31. července 2020.

Nastartujme Česko!

20.06.2020 12:15

Grantový program  Plzeňského Prazdroje ja zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů v okolí pivovarů Plzeňského Prazdroje, a. s., v Plzni (výzva Prazdroj lidem), v Nošovicích (výzva Radegast lidem) a ve Velkých Popovicích (výzva Kozel lidem).

Oznámení, pozvánky

Aktivně ke štěstí a spokojenosti

05.07.2020 15:58

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou rodiče, kteří se nemohou vrátit do původního zaměstnání po rodičovské/ mateřské dovolené, nebo se nemají kam vrátit, dále osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, pro zaměstnance ve výpovědi nebo propuštěné, pro uchazeče o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let.

Projekt Eldicare – Slaďování dovedností v rostoucí evropské šedé ekonomice

05.07.2020 15:50

Jeho hlavním cílem je nabídnout neformálním pečovatelům o seniory východisko z šedého trhu pomocí vzdělávání a školení v oblasti informačních a komunikačních technologií a zdravotnictví a inovovat způsoby poskytování péče o seniory vytvořením dvou nových tržně orientovaných studijních programů.

Webinář o asistenčních technologiích

01.07.2020 19:12

Online prezentaci nejpokročilejších izraelských technologií pro zrakově postižené uspořádala v úterý 23. června Česko-izraelská smíšená obchodní komora. 

On-line poradna pro pečovatele

01.07.2020 19:05

Moravskoslezský kruh otevřel po opatrovnické a ošetřovatelské 1. července i třetí bezplatnou on-line poradnu, a to sociálně-právní pro pečovatele.

Vyšlo letní dvojčíslo časopisu Můžeš

29.06.2020 17:26

Bez nadací se neobejdeme, říká vedoucí protetik Ottobock Vladan Princ v úvodním rozhovoru o nejmodernějších umělých končetinách, strnulosti v systému a zdravých krocích pro společnost. 

Pozvánka na kulatý stůl

28.06.2020 11:29

Uskuteční se 9. července v Pardubicích na téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením, náhradní plnění a příklady dobré praxe.

Donátoři přispěli neziskovkám bezmála 450 tisíc korun

28.06.2020 10:24

Burza filantropie je unikátní projekt z Pardubického kraje, ve kterém se setkávají neziskovky, firmy a veřejný sektor, aby společně pomohly na svět veřejně prospěšným projektům. Druhá letošní Burza se uskutečnila 22. června v Pardubicích.