Partnerem konference INSPO se stala společnost McDonald’s. Zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním u ní nejsou výjimkou

20.02.2020 15:03

McDonald’s je největší sítí restaurací na českém trhu, aktuálně zde zaměstnává téměř 6 500 lidí. Největší zájem o práci v ní mají zejména mladí lidé ve věku 16 až 20 let (přibližně 40 %). McDonald´s zaměstnává také řadu zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním, seniory i rodiče na rodičovské dovolené. I to je jeden z důvodů, proč se společnost stala partnerem konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční
28. března v Kongresovém centru Praha.

Granty, dotace, soutěže

Granty a dary pro pacientské organizace

19.02.2020 16:29

Společnost Roche podpoří projekty zejména v těchto  v terapeutických oblastech: onkologie, hematoonkologie, hematologie, neurologie, revmatologie, pneumologie.

Adventní koncerty České televize 2020

19.02.2020 16:22

Neziskové organizace, které se chtějí ucházet o příspěvky ze sbírky, mohou zasílat své kompletně vypracované projekty nejpozději do 30. dubna 2020.

Jak zvýšit příjmy dárců aspoň o 250 000 korun

10.02.2020 15:48

Akcelerační program FRIN je v roce 2020 opět určen 7-10 našlápnutým týmům, které se rozhodly některou ze svých fundraisingovou kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy. Uzávěrka registrací je 16. března.

Cena Olgy Havlové

09.02.2020 13:10

Nominovat na ocenění osobnosti, které přes svůj zdravotní handicap dokáží pomáhat druhým, mohou občané i organizace do 30. dubna 2020.

Dotace Jihomoravského kraje

02.02.2020 14:46

V oblasti sociální a rodinné politiky jsou vypsány tři programy, uzávěrka žádostí ve všech třech je 28. února 2020.

Program 3P

02.02.2020 13:55

O nekomerční půjčku mohou neziskovy žádat do 9. března 2020.

Nadační fond Anděl na kolech

02.02.2020 10:11

Průběžná výzva je zaměřena prioritně na pomoc lidem, kteří jsou na vozíčku, ať už od narození či důsledkem úrazu, a chtějí se vrátit do „normálního života“, plnit si své sny či potřeby.

Fond Dr. Max

02.02.2020 9:55

Podporuje projekty související se seniory nebo s dětmi a mládeží, žádosti přijímá do 31. března. 

Dotace Moravskoslezského kraje

02.02.2020 8:50

Žádosti o účelové dotace v Programu na podporu aktivit sociálního podnikání mohou zájemci podat ve lhůtě od 2. 3. 2020 do 9. 3. 2020 včetně.

Křížem krážem aneb Jak jsme cestovali

29.01.2020 18:14

To je téma 8. ročníku literární soutěže Polabská vrba, určené seniorům. Soutěžní příspěvky je možné posílat do 31. března 2020.

Celoroční aktivity handicapovaných 2020

26.01.2020 9:21

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina má uzávěrku pro podávání žádostí 14. února 2020.

Oznámení, pozvánky

Jeden svět představil program

19.02.2020 16:50

Festival se letos koná už po dvaadvacáté, v Praze od 5. do 14. března a poté v dalších 35 městech po celé České republice. Už tradičně je velmi vstřícný k divákům se zdravotním postižením. 

Jak na péči?

16.02.2020 16:18

Příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka, vznikla v rámci projektu Podpora neformálních pečujících II realizovaného Fondem dalšího vzdělávání.

Jak cestovat po železnici

16.02.2020 15:53

Manuál k zajištění bezpečného cestování pro osoby se zdravotním postižením na železnici zpracovala NRZP ČR ve spolupráci s Českými drahami.