Pět nejnovějších trendů v digitální medicíně

16.09.2021 16:12

Digitalizace a digitální transformace mění řadu oborů a výjimkou není ani zdravotnictví. V Česku jsou výsledkem například elektronické recepty či neschopenky. Senátem také nyní čerstvě prošel zákon o elektronizaci zdravotnictví, který zjednoduší další elektronickou komunikaci mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Začíná se tu také testovat umělá inteligence v diagnostice. Digitalizace nepochybně bude pokračovat a brzy přinese další velké změny. Jaké jsou tedy nyní hlavní trendy digitální medicíny a jaké další můžeme očekávat v blízké budoucnosti? 

Covid jako běžná nemoc: praktiky čeká nový postup

14.09.2021 9:46

Pacienti, kteří mají podezření na nákazu koronavirem, si od letošního podzimu přijdou pro svou diagnózu osobně do ordinace praktického lékaře. Ten je vyšetří, provede antigenní test a potvrdí, nebo vyvrátí, že covid-19 mají, a zahájí případnou léčbu. Vyplývá to ze zbrusu nového doporučeného postupu, který ve spolupráci s vedením praktiků vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví a s nímž se tisíce lékařů seznámí na 15. kongresu primární péče, který startuje 17. září v Praze. Podle Sdružení praktických lékařů (SPL) signalizuje tento krok změnu přístupu k nemoci, která se přesouvá do kategorie chorob, s nimiž se lidé běžně potýkají. 

Zájem Čechů o dar ze závěti roste – 13. září je Mezinárodním dnem závětí

13.09.2021 11:30

Stále více Čechů nezapomíná sepsat poslední vůli. Jen za prvních šest měsíců tohoto roku u notářů sepsali téměř 13,5 tisíce závětí, což je dosud nejvíce za půl roku. Mezinárodní den závětí, který připadá na 13. září, lidem po celém světě připomene význam poslední vůle a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. 

Granty, dotace, soutěže

Stipendium pro odborníky v paliativní péči

15.09.2021 12:33

Stipendijní program otevřel Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu. Až tři čtvrtě milionu korun na osobní rozvoj v něm mohou získat odborníci všech profesí, kteří pečují o lidi na konci života.

Bytové domy bez bariér.

11.09.2021 19:49

Žádosti ve druhé výzvě dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj budou přijímány do 15. října 2021.

Cena Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce

09.09.2021 14:48

I ve 24. ročníku je jednou za kategorií ocenění za překonání překážek při studiu. Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek a v případě, že doporučený zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč. 

Ceny Fóra dárců 2021

03.09.2021 17:40

Firmy i neziskové organizace mohou přihlašovat své výroční zprávy, komunikační kampaně nebo sbírkové projekty a zaměstnanecké sbírky do 10. října 2021.

Nebojme se komunální politiky

25.08.2021 12:50

Nadace VIA podpoří až 13 aktivních lidí, kteří chtějí zlepšit místo, kde žijí nejen organizováním komunitních akcí, ale i kandidováním do zastupitelstva. Do programu se lze přihlásit do 20. září, workshop pro zájemce se koná 8. záíří 2021.

Sbohem, mami, sbohem, tati

15.08.2021 16:47

Knihu s podtitulem Jak se vyrovnat se smrtí rodičů vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Neziskovka roku 2021

15.08.2021 13:37

Přihlášení do 9. ročníku ocenění je možné do 30. září 2021.

Výzva Úřadu vlády ČR

08.08.2021 14:44

Dotační řízení v rámci programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením má uzávěrku pro podání žádostí 20. září 2021.

Cena Křesadlo 2021 v Plzeňském kraji

01.08.2021 11:23

Návrh na ocenění dobrovolníka může poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba (občan, obec, organizace) do 24. září 2021.

Oznámení, pozvánky

Jak si vedly resorty?

11.09.2021 19:45

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2020  uváídí, že ze 125 opatření, která se měla plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. prosince 2020, bylo splněno nebo průběžně plněno 112 opatření, částečně splněno bylo 1 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 12 opatření.

Fundraisng po telefonu

10.09.2021 9:21

Seminář, který proběhne 6. října v Praze v rámci Vzdělávacího programu NROS a AVPO ČR, je určen pro začínající fundraisery, obchodníky, manažery a ředitele NNO.

Rytmus Liberec nabízí nové semináře

09.09.2021 14:15

Na podzimní měsíce připravil semináře pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo ohrožené sociálním vyloučením a nově i semináře pro rodiče, pečující a opatrovníky.

Výjimečná výstava o výjimečných lidech

08.09.2021 15:21

Vernisáž putovní výstavy Sportovního klubu vozíčkářů Praha se koná 9. září, výstava potrvá do 16.9. a dále poputuje do Plzně, Strakonic, Českých Budějovic, Hradce Králové, Ostravy a Brna.

Nemocniční paliativní péče

08.09.2021 13:27

To je téma, kterému budou věnovány tři tematické bloky příspěvků v pátek 17. září na XII. Celostátní paliativní konferenci v Plzni.

Veřejné umění: Petr Válek

08.09.2021 13:12

Autor představí v sobotu 11. září v Olomouci projekt připravený speciálně pro TyfloCentrum Olomouc a zrakově postižené.