Centra duševního zdraví – pilíř reformy péče o duševní zdraví nabízející lidem komplexní sociálně zdravotní podporu

14.05.2024 13:17

Aliance center duševního zdraví  (ACDZ) představila během Evropského týdne duševního zdraví souhrnná data o fungování center duševního zdraví (CDZ) v České republice. Ta patří již několik let k základnímu pilíři tuzemské reformy péče o duševní zdraví, byť jejich další rozvoj zabrzdila covidová pandemie a momentální odklon od národního akčního plánu pro duševní zdraví

Prevence poranění míchy: nejen ve školách, ale i v moderní technologii

13.05.2024 12:16

Projekt CZEPA „BanalFatal!“, který působí již řadu let a předchází zbytečným poraněním míchy, a moderní technologie od ÁMOS vision teď společnými silami intervenují ve školách. Od měsíce května je možné získat na 368 moderních tabulích v celé ČR informace o projektu prevence úrazů páteře a míchy „BanalFatal!“. 

Týden rané péče: Proč je v životě dítěte důležitých prvních 1000 dní?

11.05.2024 20:16

Od 13. do 19. května 2024 proběhne už 17. ročník osvětové kampaně Týden rané péče, kterou pořádá Společnost pro ranou péči. Celý týden bude zasvěcen informování o tom, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora dítěte byla zahájena včas. A také jak klíčová je v tomto kontextu spolupráce rané péče s pediatry.

Granty, dotace, soutěže

Dotace Karlovarského kraje

28.04.2024 13:53

Program Zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 2024 má uzávěrku pro podání žádosti 3. června 2024.

Podpora sociálních služeb

27.04.2024 19:18

Dotační program Jihočeského kraje má uzávěrku pro podání žádosti 10. července 2024.

Světluška připomíná

18.04.2024 9:54

Příjem žádostí do 2. kola Fondu Kaufland končí 17. května 2024, limit požadované částky byl zvýšen nově až 200 000 Kč na jednu žádost.

Grantový program MONETA

15.04.2024 18:50

Organizace mohou žádat Nadaci MONETA Clementia o podporu do 30. dubna 2024.

Vy rozhodujete, my pomáháme

15.04.2024 18:37

V 15. kole výzvy Nadačního fondu Tesco mohou žádat organizace o nadační příspěvek  do 3. května 2024.

Nadace prof. Vejdovského

11.04.2024 12:53

Výběrové řízení na granty pro rok 2024 má uzávěrku pro podání žádostí 8. května 2024.

Odzbrojte narcistu

05.04.2024 14:24

Knihu s podtitulem Komunikace, empatie, strategie vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. Ostatní mohou využít slevu 20 procent, která platí ve dnech 6. až 9. dubna na všechny tituly.

Oznámení, pozvánky

Speciální péče pro post-onkologické pacientky

17.05.2024 19:24

Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. – Ensana Health Spa Hotels zařazují na základě předběžných výsledků studie ONKOFIT-SPA jako první v České republice rozšířenou péči o post-onkologické pacientky do standardního léčebného lázeňského programu.

Tisíc tváří Amazonie

13.05.2024 12:10

Dlouhodobou výstavu zpřístupnilo Moravské zemské muzeum v Brně také návštěvníkům se sluchovým postižením. 

Neziskovky 2025: Dialogy pro dobro

11.05.2024 20:25

Konference s podtitulem Už neplaveme v marketingu se bude konat 29. května 2024 v  Emauzském klášteře v Praze.

Brněnská muzejní noc

11.05.2024 20:10

Prohlídka pro neslyšící návštěvníky se koná 18. května 2024 v 18:00 hodin v  Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu 8. Vstup je zdarma.

Stáří spojuje 2024

11.05.2024 20:04

Mezinárodní konference se uskuteční  3.- 4. června 2024 v Praze.

Jak hořet, ale nevyhořet?

06.05.2024 18:51

Akreditovaný 8hodinový online kurz pro tlumočníky znakového jazyka, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách či další zaměstnance pořádá 10. června EduCor - vzdělání srdcem.