Doporučení zástupkyně ombudsmana k volbám

26.09.2021 10:53

Zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková zpracovala doporučení k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 8. a 9. října 2021. Je určeno především domovům pro osoby se zdravotním postižením, dalším poskytovatelům pobytových sociálních služeb, jejich zaměstnancům a opatrovníkům (veřejným i soukromým). Mohou je však využít i představitelé státních orgánů podílejících se na správě voleb.

Fokus Praha spustil novou službu podporovaného vzdělávání – dostuduj.fit

23.09.2021 15:43

Fokus Praha, nejstarší a největší tuzemská nezisková organizace podporující lidi se zkušeností s duševním onemocněním, spustil na začátku nového školního roku 2021/2022 službu podporovaného vzdělávání s příznačným názvem – dostuduj.fit. Ta navazuje na první destigmatizační a primárně preventivní program pro mladistvé – Blázníš? No a!, který Fokus Praha realizuje již od roku 2005. Služba dostuduj.fit cílí na lidi starší 16 let, kteří žijí nebo studují v Praze a potýkají se s psychickými obtížemi nebo duševní nepohodou. 

Už 11 let pomáhá Centrum zprostředkování simultánního přepisu odstraňovat komunikační bariéru osob se sluchovým postižením

23.09.2021 14:19

Právě probíhající Týden komunikace osob se sluchovým postižením upozorňuje na bariéry, které mají při komunikaci lidé s postižením sluchu. Při jejich odstraňování má důležitou roli Centrum zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících. Vzniklo před 11 lety jako poskytovatel sociální služby tlumočení formou simultánního přepisu, tedy doslovného přepsání mluveného slova v reálném čase. 

Granty, dotace, soutěže

Granty Nadace Dětský mozek

26.09.2021 11:42

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 31. října 2021.

Dotace Moravskoslezského kraje

26.09.2021 11:35

Žádosti v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022 lze podávat od 4. do 11. října 2021.

Světluška rozsvítí Prahu

19.09.2021 10:46

Otevře Kavárna POTMĚ a do tmy vyběhnou 30. září na Výstavišti ve Stromovce tisíce běžců.

Grant hl. m. Prahy

19.09.2021 9:58

Žádosti v Programu podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022 je možné podávat od 1.10.2021 do 30.11.2021.

Stipendium pro odborníky v paliativní péči

15.09.2021 12:33

Stipendijní program otevřel Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu. Až tři čtvrtě milionu korun na osobní rozvoj v něm mohou získat odborníci všech profesí, kteří pečují o lidi na konci života.

Bytové domy bez bariér.

11.09.2021 19:49

Žádosti ve druhé výzvě dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj budou přijímány do 15. října 2021.

Cena Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce

09.09.2021 14:48

I ve 24. ročníku je jednou za kategorií ocenění za překonání překážek při studiu. Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek a v případě, že doporučený zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč. 

Ceny Fóra dárců 2021

03.09.2021 17:40

Firmy i neziskové organizace mohou přihlašovat své výroční zprávy, komunikační kampaně nebo sbírkové projekty a zaměstnanecké sbírky do 10. října 2021.

Nebojme se komunální politiky

25.08.2021 12:50

Nadace VIA podpoří až 13 aktivních lidí, kteří chtějí zlepšit místo, kde žijí nejen organizováním komunitních akcí, ale i kandidováním do zastupitelstva. Do programu se lze přihlásit do 20. září, workshop pro zájemce se koná 8. záíří 2021.

Oznámení, pozvánky

Sportovci podpořili lidi s epilepsií

26.09.2021 15:39

Již osmnáctého ročníku EEPI vodáckého triatlonu ve Vlkovské pískovně u Veselí nad Lužnicí se v sobotu 25. září zúčastnilo 50 závodníků, desítky lidí je přišly na trati povzbudit.

I slova léčí

26.09.2021 10:22

Na psychosociální potřeby v jednotlivých fázích onkologického onemocnění je zaměřen 5. ročník konference, který se uskuteční v online prostředí 11. listopadu 2021.

Nadační den pro ranou péči se vydařil

26.09.2021 10:10

Běžci „vyběhali“ úžasných 120 000 Kč, velkou událostí se stala přítomnost paralympijského vítěze z Tokia ve hře boccia Adama Pešky.

Přínos a výzvy online a telefonického poradenství

23.09.2021 18:22

Online odborná diskuse proběhned 15. října, organizátoři zvou k aktiv ní účasti poradkyně, poradce a zástupce organizací, poskytujících poradenské služby pro OZP, seniory a pečující.

Čeká nás Národní den epilepsie!

23.09.2021 16:13

Letos ve znamení #epilepsie a #zaměstnání: „STOP předsudkům a mýtům, vycházej ze skutečných rizik, možností a příležitostí.”

Pestrá hledá posily

23.09.2021 13:42

Na pozice prodejce Pestré cestovky a sociání pracovník/pracovnice.

Kytka pro babi a dědu

22.09.2021 9:07

Před rokem začal příběh projektu Společnosti E, který nadchl víc než šest stovek dárců a zahřál srdce stovkám seniorek a seniorů. Letos jich na Den seniorů potěší více než 1100.

Jak se z toho nesesypat

22.09.2021 9:01

Setkání pro neformálně pečující pořádá 5. října v Praze A DOMA, z.s.