Systémová sklerodermie: od postižení cév k selhání ledvin

25.01.2020 14:59

Systémová sklerodermie patří mezi nevyléčitelná onemocnění, které postihuje 3–8x častěji ženy. Počet nemocných činí celosvětově zhruba 2,5 milionu lidí, většinou žen ve věku 25–55 let. Časná diagnostika je přitom zásadní, stejně tak i aktivní přístup pacienta k léčbě nemoci. Inovativní léčba může vrátit pacienty do života. Čeští pacienti však zatím stále čekají na rychlejší a jednodušší přístup k nejmodernější terapii.

Nevidomí se chtějí cítit bezpečně. Moderní asistenční zařízení jim dodávají sebejistotu

24.01.2020 13:03

Digitální asistenční prostředky výrazně zvyšují kvalitu života lidí s hendikepy. Některé umí mnohem více než jen pomáhat s určitou činností, ale slučují řadu funkcí v jediném zařízení. Příkladem je OrCam MyEye 2, nositelné zařízení nahrazující zrak pomocí umělé inteligence, které svému nositeli dodává velkou míru nezávislosti a sebevědomí. Vyzkoušet si je budou moci účastníci konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční 28. března 2020 v Kongresovém centru Praha.

Granty, dotace, soutěže

Cena hejtmana Olomouckého kraje

25.01.2020 16:36

Nominace na ocenění za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením je možné podávat do 20. února.

Včasná pomoc dětem

25.01.2020 15:29

I v roce 2020 je aktivní výzva k podávání grantových žádostí na pokrytí nákladů spojených s šetřením kvality služby prováděným Asociací rané péče České republiky, z. s. (ARP ČR), eventuálně na opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

Podpora nestátních neziskových organizací 2020

21.01.2020 9:51

Jednou z oblastí dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj je i Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb. Žádosti je možné podávat do 31. ledna 2020.

Program Senior

18.01.2020 15:51

Žádosti přijímá Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové do 28. února 2020, v tomto roce je vyhlášeno jen jedno grantové řízení.

Neziskovka roku 2019

18.01.2020 15:39

V sedmém ročníku zvítězily v jednotlivých kategoriích Tělocvičná jednota Sokol Milovice, Na počátku, o.p.s., Linka bezpečí, z.s. a Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Paliativní a hospicová péče

15.01.2020 19:12

Uzávěrka pro přijímání žádostí je 28. února 2020, v tomto roce vypisuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové pouze jedno grantové řízení.

Fond vzdělání

12.01.2020 19:10

Žádosti o stipendium přijímá Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové do 25. února 2020.

Podpora ze sbírky Pomozte dětem

07.01.2020 9:47

Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice. Žádosti je možné podávat do 31. ledna 2020.

Nadace Jistota

28.12.2019 11:46

Grantová výzva Raná péče a péče o děti předškolního věku v roce 2020 má uzávěrku pro podávání žádostí 22. ledna 2020.

Oznámení, pozvánky

Seminář Gerontologického institutu

25.01.2020 17:10

Na téma Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení se uskuteční 6. března 2020.

Café Robinson se rozšiřuje

25.01.2020 17:06

Chráněná kavárna v Pardubicích dává možnost pracovního uplatnění lidem s duševním onemocněním.

Soutěž o 250 000 až 450 000 Kč je stále otevřena

24.01.2020 14:14

Termín hackathonu, na kterém budou účastníci pomocí umělé inteligence vyvíjet řešení, která pomohou lidem se zdravotním omezením, se kvůli velkému zájmu účastníků ze zahraničí posouvá na 10.březen. Uzávěrka přihlášek je v sobotu 29. 2. 2020. 

Pomáháme s Providentem

22.01.2020 16:48

V průběhu loňského roku se zaměstnanci Providentu zapojili do 17 dobrovolnických dní po celé republice a ve 12 sbírkách mezi s sebou vybrali 223 180 Kč.

Jarní nabídka kurzů

22.01.2020 16:31

České centrum fundraisingu připravilo osvědčené kurzy i novinky. 

Rodina základ péče

20.01.2020 14:05

Projekt zapsaného spolku A DOMA je určen lidem s duševním onemocněním starším 18 let a jejich rodinám, které žijí na území hl. m. Prahy.

Konference INSPO čeká stého přihlášeného

19.01.2020 18:53

Týden po zahájení registrace na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se přihlásila už téměř stovka zájemců, ze čtyř pětin jde o účastníky, kteří již konferenci zažili.   

Malá kniha má velký cíl

18.01.2020 16:00

Nová brožura zaměřená na lidi žijící s poruchou autistického spektra je od tohoto týdne ke stažení na webových stránkách Olomouckého kraje.