Zraková „laboratoř“ pomůže dětem s těžkou vadou zraku

17.02.2020 9:10

V olomoucké pobočce Společnosti pro ranou péči vznikla unikátní místnost pro vyšetření a stimulaci zraku dětí se zrakovým postižením. Speciálně upravený prostor pomůže podpořit rozvoj zachovaných zbytků zraku dětem od narození do sedmi let nejen z Olomouckého kraje.

Granty, dotace, soutěže

Jak zvýšit příjmy dárců aspoň o 250 000 korun

10.02.2020 15:48

Akcelerační program FRIN je v roce 2020 opět určen 7-10 našlápnutým týmům, které se rozhodly některou ze svých fundraisingovou kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy. Uzávěrka registrací je 16. března.

Cena Olgy Havlové

09.02.2020 13:10

Nominovat na ocenění osobnosti, které přes svůj zdravotní handicap dokáží pomáhat druhým, mohou občané i organizace do 30. dubna 2020.

Dotace Jihomoravského kraje

02.02.2020 14:46

V oblasti sociální a rodinné politiky jsou vypsány tři programy, uzávěrka žádostí ve všech třech je 28. února 2020.

Program 3P

02.02.2020 13:55

O nekomerční půjčku mohou neziskovy žádat do 9. března 2020.

Nadační fond Anděl na kolech

02.02.2020 10:11

Průběžná výzva je zaměřena prioritně na pomoc lidem, kteří jsou na vozíčku, ať už od narození či důsledkem úrazu, a chtějí se vrátit do „normálního života“, plnit si své sny či potřeby.

Fond Dr. Max

02.02.2020 9:55

Podporuje projekty související se seniory nebo s dětmi a mládeží, žádosti přijímá do 31. března. 

Dotace Moravskoslezského kraje

02.02.2020 8:50

Žádosti o účelové dotace v Programu na podporu aktivit sociálního podnikání mohou zájemci podat ve lhůtě od 2. 3. 2020 do 9. 3. 2020 včetně.

Křížem krážem aneb Jak jsme cestovali

29.01.2020 18:14

To je téma 8. ročníku literární soutěže Polabská vrba, určené seniorům. Soutěžní příspěvky je možné posílat do 31. března 2020.

Celoroční aktivity handicapovaných 2020

26.01.2020 9:21

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina má uzávěrku pro podávání žádostí 14. února 2020.

Cena hejtmana Olomouckého kraje

25.01.2020 16:36

Nominace na ocenění za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením je možné podávat do 20. února.

Včasná pomoc dětem

25.01.2020 15:29

I v roce 2020 je aktivní výzva k podávání grantových žádostí na pokrytí nákladů spojených s šetřením kvality služby prováděným Asociací rané péče České republiky, z. s. (ARP ČR), eventuálně na opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

Oznámení, pozvánky

Jak na péči?

16.02.2020 16:18

Příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka, vznikla v rámci projektu Podpora neformálních pečujících II realizovaného Fondem dalšího vzdělávání.

Jak cestovat po železnici

16.02.2020 15:53

Manuál k zajištění bezpečného cestování pro osoby se zdravotním postižením na železnici zpracovala NRZP ČR ve spolupráci s Českými drahami. 

Pohybem na charitu

05.02.2020 15:12

Od dnešního dne je možné podpořit charitní Domácí hospicovou péči prostřednictvím nadace Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem. Stačí pouze jediné, stáhnout si do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci s názvem EPP.