Knihovna Jiřího Mahena v Brně se stala Knihovnou roku 2012

06.10.2012 15:41

Titulem Knihovna roku 2012 se může od včerejška pyšnit Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM). Toto prestižní ocenění Ministerstva kultury ČR získala za systematickou práci s uživateli s různými druhy handicapů a inspirativní přínos pro další knihovny, a to v kategorii významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

„Mám nesmírnou radost. Ve chvíli, kdy jsem ocenění přebírala z rukou paní ministryně, myslela jsem na celý náš tým, jehož nesmírně náročná práce s velkým lidským rozměrem sklidila zasloužené uznání,“ uvedla ředitelka KJM Libuše Nivnická.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně věnuje kromě služeb pro širokou veřejnost soustavnou pozornost práci s klienty s různými druhy handicapů a bezbariérovosti v poskytování svých služeb. Nejdelší tradici má v KJM Knihovna pro nevidomé a slabozraké, jejíž fond slouží téměř třem stovkám registrovaných uživatelů.
Nadstandardní služby poskytuje KJM i sluchově postiženým čtenářům, též díky zaměstnanci speciálně školenému ve znakovém jazyce. Úspěšná spolupráce KJM s partnery se odehrává též na pobočkách knihovny. Pobočka v Líšni spolupracuje s denním stacionářem EFFETA pro lidi s mentálním postižením a autismem. S MŠ a ZŠ pro tělesně postižené Brno, Kociánka 6, spolupracuje pobočka v Králově Poli. Na aktivitách a projektech MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy ELPIS se již čtyři roky podílí pobočka v Židenicích.
Pomocnou ruku dětem s různými typy postižení a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin podává knihovna prostřednictvím projektu Ruku v ruce, a to formou vzdělávacích besed a společných integračních programů, s cílem snižování informačních bariér. Stěžejním výstupem projektu je unikátní metodický materiál pro práci s dětmi s různými druhy handicapů, který je široké veřejnosti k dispozici na webových stránkách knihovny. Metodický materiál si do této chvíle stáhlo více než 140 uživatelů z řad jednotlivců i institucí. KJM rovněž realizuje odborné semináře k dalšímu vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti komunikace s handicapovanými uživateli.
 
Veškeré tyto aktivity ohodnotila komise složená ze zástupců odborné knihovnické veřejnosti a udělila knihovně zmiňované ocenění.
 
Více informací naleznete na www.kjm.cz, odkaz KJM bez bariér.
Jana Kuncová
Klíčová slova: