Projekty financované z Evropského sociálního fondu nejsou ohroženy

10.10.2012 18:08

Evropská komise již brzy vyčerpá veškeré finanční zdroje pro rok 2012 určené na Evropský sociální fond (ESF), přesto se příjemci dotací nemusejí obávat, že by o své prostředky přišli. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválené projekty z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z ESF, řádně proplatí.

Všechny členské země EU v těchto dnech s napětím sledují pohyb na účtu jednoho z nejstarších fondů – Evropského sociálního fondu. Ten je zdrojem prostředků určených zejména na aktivní politiku zaměstnanosti nebo sociální začleňování. Objem jeho financí určených pro letošní rok se dramaticky snižuje.

„V současné době Evropská komise vyčerpala veškeré finanční zdroje roku 2012 určené na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V cíli Konvergence je vyčerpání zdrojů očekáváno v řádu maximálně několika týdnů,“ prozrazuje Vladimír Kváča, vrchní ředitel sekce Evropských fondů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Žádosti o platby z jednotlivých zemí EU se platí ze stejné rozpočtové položky, situace tak postihuje všechny členské země stejně.
Podle Evropské komise je situace zaviněna kombinací několika faktorů. „Na vině mohou být úsporná opatření v členských zemích nebo opoždění placení příspěvků některých členů do rozpočtu EU, svoji roli mohly sehrát i nepřesné odhady některých členů, v jakém objemu budou v letošním roce požadovat platby na programy z Evropského sociálního fondu,“ vysvětluje Vladimír Kváča.

Evropský parlament tak pravděpodobně bude v nejbližší době projednávat změnu rozpočtu EU na rok 2012, resp. bude se hovořit o přesunech v rámci jednotlivých kapitol. „Současná situace je pouze problémem s cash flow na konci rozpočtového období roku 2012. Pokud by platby nebyly proplaceny letos, stane se tak na začátku roku 2013,“ dodává Vladimír Kváča.

Koncoví příjemci dotací, tedy realizátoři dílčích projektů financovaných z evropských prostředků, se ale nemusejí obávat, že by schválené prostředky nedostali včas vyplacené. Projekty jsou nejprve financovány prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, které je následně účtuje přes Ministerstvo financí. Veškeré projekty jsou tak placeny ze státního rozpočtu a Ministerstvo financí pak prostředky nárokuje na Evropské komisi.

Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení
a tisková mluvčí

Klíčová slova: