Poradenství

Jedničkou v poradenství pro osoby se specifickými potřebami je server InternetPoradna.cz, který disponuje zázemím více než 230 sociálních pracovníků, právníků, lékařů, psychologů a dalších odborníků, kteří jako dobrovolníci odpovídají na dotazy z oblastí zrakového, sluchového, tělesného a mentálního postižení, drog a závislostí, zaměstnanosti, menšin a cizinců, občanského, duchovního a psychologického poradenství.

Na poradenství v oblasti příspěvků, výhod a pomůcek pro zdravotně postižené se zaměřuje Poradna pro život s postižením Ligy vozíčkářů. Odpovědi zde lze získat prostřednictvím internetu nebo na bezplatné telefonní lince 800 100 250. Pracovníci poradny začali od srpna 2014 odpovídat také na dotazy čtenářů Helpnetu - odpovědi můžete najít a své dotazy zadávat v rubrice Poradna.

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR nabízí poradenství pro osoby se zdravotním postižením v prostorách NRZP v Praze - Holešovicích, a to osobně, písemně, telefonicky i elektronicky. 

Odkazy na další poradny uvádíme v jednotlivých rubrikách podle toho, na jakou problematiku se příslušné organizace specializují.