AIFP pomůže pacientským organizacím přežít finanční krizi i lépe fungovat, nezávisle na farmaceutickém průmyslu

14.10.2012 15:12

Pomoci překonat prohlubující se krizi, naučit je efektivněji získávat prostředky na vlastní činnost a zlepšit jejich fungování. To jsou hlavní cíle vzdělávacího projektu Akademie pacientských organizací. Za jeho zrodem stojí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která takto chce podpořit nezávislost pacientských sdružení a umožnit jejich dlouhodobý rozvoj. V cyklu šesti dvoudenních seminářů budou zástupce pacientů školit nejzkušenější čeští lektoři a experti na fundraising, projektový management, strategické řízení nebo komunikaci.

Projekt, který vznikl ve spolupráci s americkou asociací inovativních farmaceutických firem PhRMA  a českým sdružením Koalice pro zdraví, je určen všem českým pacientským organizacím, které aktivně hájí zájmy pacientů. Díky sérii interaktivních seminářů a workshopů, doplněných o praktická cvičení, získají pacientské organizace větší nezávislost a dostatečné schopnosti k zajišťování financí na realizaci projektů mimo farmaceutický průmysl. Náplní přednášek bude i profesionální rozvoj  a zvládnutí praktických činností potřebných pro každodenní fungování organizace. Veškerá účast vybraných pacientských organizací na seminářích je bezplatná. Náklady na provoz Akademie pacientských organizací, které dosahují přibližně 60 000 Kč na jednu osobu, uhradí v plné výši AIFP. Odborníci se v programu zaměří i na práva pacientů, zlepšení vyjednávacích schopností zástupců pacientských organizací, natrénování jejich prezentačních dovedností nebo na oblast legislativy a inovace v léčbě jednotlivých onemocnění.  
 
 „Nedostatek finančních prostředků na realizaci projektů a dlouhodobý rozvoj patří mezi chronické problémy většiny pacientských organizací v České republice. V konečném důsledku se tento problém promítá do nižší míry jejich nezávislosti a omezeného hájení práv pacientů. Cílem Akademie je přispět k narovnání tohoto stavu a k zvýšení transparentnosti ve vztahu pacientských organizací  a farmaceutického průmyslu tak, jak to mimo jiné stanovuje i Etický kodex AIFP,“ říká Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.
 
Úvodní setkání pro několik desítek vybraných účastníků proběhne koncem října tohoto roku. Na teoretickou seminární část naváže od dubna 2013 fáze poradenská. Pacientské organizace, které se budou projektu aktivně účastnit, budou moct zdarma čerpat ze stanoveného objemu konzultačních hodin se zkušenými poradci a lektory.
 
Pro 15 až 20 zájemců je navíc připraven dvoudenní intenzivní rekvalifikační kurz Manažer neziskové  a příspěvkové organizace, který získal akreditaci Ministerstva školství ČR. Jeho spuštění je naplánováno na květen příštího roku. Účastníci Akademie budou mít k dispozici i speciální web, na kterém naleznou veškeré učební materiály ze seminářů nebo aktuální finanční výzvy určené pacientským organizacím.
 
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje farmaceutické společnosti s vlastním výzkumem a vývojem inovativních léčiv. Své členské společnosti zavazuje k dodržování Etického kodexu AIFP. Asociace vznikla v roce 1993 pod názvem Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS). AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a Mezinárodní federace farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA). V roce 2012 sdružuje 29 členských společností. Více informací naleznete na www.aifp.cz.
Markéta Kolanová
Klíčová slova: