NRZP ČR hodlá zahájit novou diskuzi s ministerstvem o způsobu posuzování závislosti na péči

15.09.2012 13:55

Mnoho signálů nasvědčuje tomu, že posuzování nároku na příspěvek na péči neprobíhá seriózně, a že je snaha co nejvíce na příjemcích ušetřit. Proto se předsednictvo NRZP ČR rozhodlo věnovat se tomuto problému a zahájit novou diskuzi s MPSV o způsobu posuzování závislosti na péči. Aby mohlo seriózně jednat, potřebuje maximum informací, proto vyzývá příjemce příspěvku k vyplnění dotazníku.

"Dotazník je poměrně rozsáhlý, ale pro serióznost informací vás prosím, abyste mu věnovali patřičnost pozornost," obrací se na ně předseda NRZP ČR Václav Krása. Dotazník umístěný na webu NRZP je třeba zaslat vyplněný na e-mail paní Ing. Jany Hrdé praha@nrzp.cz, která dotazník vytvořila.

Současně Václav Krása upozorňuje na  materiál Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  „Návrhy na změnu výplaty a použití příspěvku na péči“, který asociace předala ministrovi J. Drábkovi a chce tím zahájit další diskuzi o příspěvku na péči. Národní rada uvítá i případné názory na tento materiál.

Klíčová slova: