Začal Týden komunikace osob se sluchovým postižením

25.09.2012 22:15

O lidech s postižením sluchu a jejich problémech toho většinová společnost mnoho neví. K odstraňování bariér, kterým musí čelit, by měl přispět ve dnech 22. až 30. září Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP). Za účasti předsedkyně senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Daniely Filipiové, která spolu s hlavním městem Praha nad TKOSP převzala zástitu, jej na na tiskové konferenci v Senátu 24.9. představily organizátorky z pořádajícího občanského sdružení Orbi pontes.

Do projektu se zapojila řada partnerů, kteří prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů upozorní na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením. Rozmanité akce proběhnou v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Liberci , Olomouci a dalších městech. Zájemci si mohou zabubnovat, zajít do divadla, navštívit výstavu sluchadel, dozvědět se o historii neslyšících, je možné navštívit otevřené hodiny českého znakového jazyka, nebo zajít na přednášku o historii znakového jazyka a dozvědět se o různých komunikačních systémech, je možné si zacvičit, některé školy mají den otevřených dveří, navštívit lze speciální byt, kde žijí děti od 6 do 10 let, kterým nahrazuje standardní internát. Přehled všech akcí se nachází na stránkách Orbi pontes (www.orbipontes.cz).
                                    
Týden komunikace osob se sluchovým postižením probíhá od 22. do 30.9., tedy v období, kdy se celosvětově slaví Mezinárodní den neslyšících, letos je to konkrétně 23. září. 
"Cílem projektu je zvýšit u slyšící většiny obecné povědomí o existenci neslyšící menšiny, její kultury, o tom, že lidé se sluchovým postižením netvoří jednolitou skupinu, že do ní patří se svými specifickými problémy zrovna tak lidé ohluchlí a nedoslýchaví," říká ředitelka o.s. Orbi pontes Renata Škopková.
Sluchové postižení není viditelné, a proto může být pro mnohé překvapivé, že až půl milionu lidí v České republice má problémy se sluchem. Hodně lidi s těžkým sluchovým postižením jejich komunikační bariéra vylučuje ze vzdělávacích, kulturních či společenských aktivit. Pokud někam musí jít, například na úřad, k lékaři, k soudu, bez komunikační podpory se dorozumívají velmi obtížně. Přitom způsoby jejich komunikace jsou různé, závisí na druhu a stupni postižení sluchu i dalších faktorech, jako je doba vzniku hluchoty, vliv školy, vliv rodiny či osobnostní přepodklady. Podle zákona č. 155/1998 Sb, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob mají právo zvolit z 10 v zákoně uvedených systémů takový, který jim nejlépe vyhovuje. Nejčastěji používané komunikační systémy jsou český znakový jazyk, znakovaná čeština a simultánní přepis mluvené řeči.
Uživatelé znakového jazyka mohou využít služeb tlumočníků do znakového jazyka. Objednat je lze například u Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (www.asnep.cz/tlumoceni). Pokud jim stačí tlumočení na dálku, nepřetržitou službu on-line tlumočení do znakového jazyka přes internet zajišťuje APPN - Agentura pro neslyšící (http://www.appn.cz/tlumocnicka-sluzba-online).
Užitečnou je rovněž služba O2 Hovory pro neslyšící , která umožňuje neslyšícím osobám domluvit se se slyšícími prostřednictvím operátorek.
Zejména pro ohluchlé a těžce nedoslýchavé lidi je vhodný simultánní přepis mluvené řeči, který pro celé území ČR zajišťuje Česká unie neslyšících (www.eprepis.cz). Zavedla ji díky podpoře Nadace Vodafone a zvláště ji oceňují neslyšící účastníci soudních jednání, kteří nepoužívají znakový jazyk a dříve byli odkázáni pouze na nespolehlivé odezírání.
Česká unie neslyšících je schopna zajišťovat simultánní přepis i na dálku přes internet, a to díky spolupráci s ČVUT. Tuto možnost hodlá jako první využít Poštovní spořitelna a nabídnout ji klientům se sluchovým postižením postupně ve všech ERA finančních centrech. Koncem září skončí tříměsíční pilotní projekt Era eScribe, který sloužil k ověření této služby. Pro tento účel založili pracovníci ČVUT a ČUN společnost Transkript online s.r.o., která bude nabízet online simultánní přepis i dalším komerčním partnerům.
Partnery TKOSP jsou:
Česká pojišťovna, a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
Česká unie neslyšících (ČUN)
Nadace Charty 77, Konto Bariéry
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP)
Aldea, vzdělávací agentura
Business and Professional Women
CESPO o.s. - Centrum služeb pro sluchově postižené v Ústí n. Labem
C.Q.M.
Czech Marketing Group s.r.o.
Česká pracující máma
3M Česko, spol. s r.o.
Divadlo loutek Ostrava
Filozofická fakulta Karlovy Univerzity, obor Čeština v komunikaci neslyšících
Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP)
FOTO Ivan Navrátilík
Gymnázium, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Ječná 27, Praha
HUB Praha
Holmes Place
Hotel Luník Praha
Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o.s.
Jablíčko dětem, o.s.
Neslyšící s nadějí, o.s.
Pražská informační služba
PEVNOST, České centrum znakového jazyka, o.s.
Panter spol. s r. o.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola v Hradci Králové
Studio Motýlek s.r.o.
Spálený sušenky
Studio dramatické výchovy labyrint, Brno
Techno Deaf
Telefónica Czech Republic, a.s.
Tichá kavárna
TJ Radlice
Unie neslyšících Brno
ZOO Praha
 
Mediální partneři:
Rádio Česko, portály Helpnet.cz, Neziskovky.cz, Metropol TV, časopisy MŮŽEŠ, MOSTY, Sociální služby, GONG a Sociální práce, nakladatelství Wolters Kluwer.
 
Podrobné informace a program TKOSP naleznete na www.orbipontes.cz
 
ORBI PONTES o.s. je občanské sdružení, které se zaměřuje na realizaci programů a projektů cílených na vzájemné porozumění rozdílných světů ve společnosti. Chce se podílet na prosazování správného přístupu a tolerance k osobám se zdravotním postižením

Do projektu se zapojila řada partnerů, kteří prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů upozorní na svět ticha, na problémy a komunikační bariéry osob se sluchovým postižením. Rozmanité akce proběhnou v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Liberci , Olomouci a dalších městech. Zájemci si mohou zabubnovat, zajít do divadla, navštívit výstavu sluchadel, dozvědět se o historii neslyšících, je možné navštívit otevřené hodiny českého znakového jazyka, nebo zajít na přednášku o historii znakového jazyka a dozvědět se o různých komunikačních systémech, je možné si zacvičit, některé školy mají den otevřených dveří, navštívit lze speciální byt, kde žijí děti od 6 do 10 let, kterým nahrazuje standardní internát. Přehled všech akcí se nachází na stránkách Orbi pontes (www.orbipontes.cz).

                                    

Klíčová slova: