Fundraising

Důležitým předpokladem pro úspěšnou činnost organizací zdravotně postižených je také jejich schopnost opatřit si finanční prostředky. Jedním ze zdrojů jsou různé grantové a dotační programy. Kde se s nimi seznámit, jak zajistit, aby neuplynul termín uzávěrky pro podání projektu? Aktuální výzvy připomíná Helpnet průběžně podle možností při jejich vyhlášení v rubrice Granty, dotace na úvodní stránce. Kromě toho existují k této problematice následující zdroje.

Fórum dárců

20.01.2007 12:23

Fórum dárců je členská nevládní nezisková organizace, která podporuje práci dárců a posiluje rozvíjení filantropie v ČR. Poskytuje rovněž službu DMS.

Online fundraising 2.0

07.04.2013 16:44

Druhá verze příručky o fundraisingu na internetu, která představuje nejen základy online fundraisingu a využívání e - mailu při komunikaci neziskové organizace navenek, ale věnuje se také třetímu pilíři online fundraisingu, kterým je plánování, pořádání a řízení akcí (event management).

Etický kodex

07.03.2013 1:04

Na stránkách Českého centra fundraisingu se nacházejí etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci a etický kodex fundraisera. Jsou výsledkem diskuse členů Klubu profesionálních fundraiserů a členů Koalice za snadné dárcovství.

Zaměstnanostní projekty a fundraising

07.03.2013 1:01

Skripta ke stažení, část nazvaná Fundraising a nestátní neziskové organizace přináší základní informace, kde a jakým způsobem je možné získávat finance pro práci s klienty.

Fundraising

07.03.2013 0:58

Kvalitně zpracovaný článek ukazující, možnosti, nástroje a zákonitosti shánění peněz pro neziskové organizace.

Databáze grantů o.s. Econnect

02.08.2010 10:47
Průběžně aktualizovaná databáze zahrnuje vyhlášení grantů, stipendií, cena stáží mj. v sociální oblasti, vzdělávání, rozvoji nestátních neziskových organizací.

Fundraising on-line

20.07.2007 18:58

Manuál na stránkách Econnectu, jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie.

Adresář nadačních fondů v České republice

21.01.2007 15:59

Adresář obsahuje informace o aktuální situaci v sektoru nadačních fondů. Z publikace se dozvíte údaje o všech (899) nadačních fondech, zaregistrovaných v nadačním rejstříku ke konci dubna 2003. Podrobnosti o možnostech objednání adresáře jsou na webu Fondu dárců.

eDotace.cz

21.01.2007 15:56

Společný projekt společností RAVEN Consulting a divize Economia Online vydavatelství Economia se zaměřuje na možnosti získání dotací ze strukturálních fondů EU.

Fondy Evropské unie

21.01.2007 15:54
Server Fondy Evropské unie obsahuje základní informace o fondech EU, rady jak uspět s projektem, popis jednotlivých operačních programů na období 2007 - 2013, aktuální výzvy, kalendář akcí a další informace.

Evropský sociální fond v ČR

21.01.2007 15:42

Stránky poskytují základní informace o ESF, jak ESF funguje a jak správně postupovat při podávání žádostí o nevratné přímé pomoci v rámci programových dokumentů. Naleznete zde důležité dokumenty a formuláře týkající se ESF a také přehled aktuálních, neuzavřených výzev.