O portálu

21.11.2013 16:03

Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin postižení – zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Tyto hlavní cílové skupiny doplňují rodiče dětí se zdravotním postižením a senioři.

Další rubriky představují průřezové kategorie, jako například sociální služby, legislativa, dokumenty, kompenzační pomůcky, zaměstnávání či vzdělávání osob se zdravotním postižením, odstraňování bariér, poradenství, fundraising, kalendář akcí. Helpnet dále upozorňuje na vyhlášená grantová a dotační řízení, informuje o aktuálním dění v komunitě osob se zdravotním postižením a pečujících organizací. Přináší rovněž monitoring médií Anopressu IT, který zachycuje vše podstatné, co se objevilo na téma osob se specifickými potřebami v tuzemských médiích.

Vzhledem k tomu, že struktura portálu je velmi košatá, mnohé rubriky se člení do více podrubrik, lze doporučit k prohlédnutí mapu serveru, která poskytne nejlepší představu o tom, co vše a kde se dá na portálu nalézt.

Zrod projektu

Myšlenka portálu Helpnet.cz jako informačního zdroje, který by zastřešoval problematiku zdravotního postižení, vznikla na půdě Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO). Z pověření AISO se úlohy realizátora projektu ujalo BMI sdružení, koordinátorem projektu a šéfredaktorem portálu je Jaroslav Winter (777 807 727, winter@brezen.cz). Redaktorem rubriky Monitoring médií je Ladislav Kratochvíl. Portálu bylo přiděleno ISSN 1802-5145.

Donátoři portálu

Vytvoření portálu a zahájení provozu v roce 2003 umožnil grant od společnosti CZ.NIC, provoz v roce 2004 podpořilo dotací Ministerstvo informatiky ČR. Monitoring médií (vybrané články se zaměřením na problematiku osob se specifickými potřebami) dodává na portál Anopress IT. V roce 2007 vytvořila nové technické zázemí portálu společnost CZI, která poskytuje nadále hosting portálu.  Obsahovou náplň portálu zajišťuje ze svých zdrojů BMI sdružení.

Portál Helpnet.cz byl zařazen mezi vybrané zdroje, které v rámci projektu Ochrana a trvalé zpřístupnění webových zdrojů jako součásti národního kulturního dědictví uchovává WebArchiv - archiv českého webu.

Pravidla pro komunikaci s uživatelem

Za komunikaci s uživateli portálu odpovídá Jaroslav Winter. Pro komunikaci s uživateli je vyhrazena e-mailová adresa winter@brezen.cz Všechny smysluplné připomínky, podněty a stížnosti zaslané na tuto adresu jsou vyřizovány co nejdříve, nejpozději do 3 pracovních dnů.

Ediční politika

Za všechny informace zveřejněné na portálu odpovídá Jaroslav Winter. Zveřejněním na portálu se míní články a anotace umístěné přímo na stránkách portálu, nikoli články umístěné na jiných webech, na které vedou odkazy z anotací na portálu Helpnet.cz. Ediční politice nepodléhají diskusní skupiny. Veškerý obsah portálu Helpnet.cz slouží pouze pro informaci. Byl získán ze zdrojů, které BMI sdružení považuje za spolehlivé. BMI neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. BMI neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím portálu Helpnet.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto stránkách.

Politika ochrany soukromí

Na portálu jsou shromažďovány uživatelské údaje získané prostřednictvím registračního formuláře pro odběr týdenního newsletteru a registrace pro vkládání událostí do Kalendáře akcí. Tyto údaje jsou využívány pouze pro potřeby portálu, nejsou dále poskytovány žádné třetí straně.