APSS ČR předala ministru Drábkovi návrhy na změny financování sociálních služeb

10.09.2012 15:03

Ve čtvrtek 6. září 2012 předal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) Jiří Horecký ministrovi práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi návrhy na změnu způsobu financování sociálních služeb. Jejich podstatou jsou změny ve výplatě příspěvku na péči. APSS ČR se jako největší a nejsilnější profesní sdružení poskytovatelů sociálních služeb dlouhodobě aktivně účastní diskuzí, dialogů a projektů, jejichž cílem je změna neefektivního systému financování sociálních služeb dlouhodobě způsobujícího neutěšený stav vedoucí ke snižování kvality poskytovaných služeb a k ohrožení jejich základní sítě v ČR. Zmíněné návrhy proto vycházejí z velmi dobré znalosti problematiky.

Jde o tři zásadní změny ve výplatě příspěvku na péči, které řeší nedostatek finančních prostředků poskytovatelů sociálních služeb a přitom neznamenají navýšení celkových státních výdajů na jejich poskytování. V zásadě tyto návrhy znamenají omezení využití příspěvku na péči v 1. stupni, zavedení diferenciace výplaty příspěvku zohledňující míru neformální a profesionální péče v dalších stupních a dále částečnou transformaci státních dotací na pobytové služby sociální péče do příspěvku na péči.
Přestože pro celkové řešení nedostatku financí v tomto segmentu by bylo účelné zabývat se např. i možností rozšíření stupňů příspěvku na péči, porovnáním skutečných nákladů na zajištění péče v kontextu přiznané výše příspěvku na péči či řešením nedostatečných úhrad za zdravotní péči, jsou návrhy APSS ČR již samy o sobě velmi užitečným krokem vedoucím k řešení dlouhodobě kritické situace.
„Předložený materiál reaguje na stále sílící kritiku institutu příspěvku na péči jako nástroje pro zajištění sociální péče a soběstačnosti. Přináší konkrétní návrhy na změny výplaty i výše příspěvku na péči včetně možnosti rozdělení na jednotlivé podstupně dle jeho využití. Hlavními kritérii těchto návrhů byla větší efektivita a úplné využití stávajících zdrojů, tzn. i jejich nenavyšování,“ uvedl Jiří Horecký.
Návrhy APSS ČR nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí podrobí analýze a v následujících týdnech lze očekávat další odbornou diskuzi. Znění návrhů APSS ČR je k dispozici na http://www.apsscr.cz/files/files/Prispevek_na_peci_JH_finalup.pdf.
 
Zdeněk Kašpárek
Klíčová slova: