Odsouváme seniory na vedlejší kolej. Neochuzujeme se o něco?

23.09.2012 16:05

Pokračování veřejně prospěšné kampaně OtevřenoSeniorům v podobě nových produktů – vizuálů, seniorských triček i vlny instalací ve veřejném prostoru představila Diakonie ČCE, jež téma seniorů a stáří komunikuje již několik let. Nad projektem, který je dále součástí kampaně panevropské (http://europa.eu/ey2012), převzala záštitu zmocněnkyně vlády pro lidská práva paní Monika Šimůnková.

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 pokračuje a s ním i aktivity Diakonie ČCE vážící se k tématu seniorů. Kampaň OtevřenoSeniorům je konkrétně zaměřená proti diskriminaci starších lidí ve společnosti - snaží se vyvolat diskusi nad tradovanými omyly, stereotypy a předsudky, jež si naše společnost vůči fenoménu stáří podržuje.

Podrobněji kampaň přibližuje přiložený dokument.

Klíčová slova: