Granty, dotace, soutěže

Nadace Dětský mozek

11.10.2020 11:24

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 30. října 2020.

Na stojáka: Neziskovky v digi světě

11.10.2020 12:00

Nápady na využívání dat nebo na digitální řešení společenského problému je možné přihlásit do soutěže do 25. října. 

Program pro české startupy

13.10.2020 19:56

Akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone vypisuje již 8. ročník, přihlášku je možné podat do 31. října.

Ceny Via Bona 2020

18.10.2020 11:08

Finále proběhlo online, jsou známi letošní Srdcaři a Hrdinové.

Dotace Ministerstva zdravotnictví

18.10.2020 14:40

Byly vyhlášeny výzvy v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2021 a Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021, žádost je možné podávat do 12. listopadu 2020.

Fond Kaufland pro organizace

21.10.2020 9:58

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška může požádat ve 3. kole organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky do 30. října 2020.

Neziskový čin roku 2020

24.10.2020 14:29

Nezávislé ocenění udělí Nadace rozvoje občanské společnosti, pstupuje a vyhodnoceno bude prvních 30 zaregistrovaných počinů.

Grantový diář

27.10.2020 12:37

Svět neziskovek opět odemkl mimořádně vyhlášené grantové výzvy v reakci na pandemii covid-19. 

Fundraising s firmami

01.11.2020 11:38

Oline kurz pořádá 9. listopadu Nadace rozvoje občanské společnosti. 

Dotace Plzeňského kraje

07.11.2020 10:54

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v roce 2021 má uzávěrku pro podávání žádostí 9. prosince 2020.

Dotace hl. m. Prahy

08.11.2020 15:28

Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér pro rok 2021 má uzávěrku příjmu žádostí 8. ledna 2021.

Darcovský program Navzdory

11.11.2020 15:08

Zlínský patriot Radomír Lapčík letos podpořil už přes 500 dětí, kromě finanční podpory postiženým dětem nově rozdává školám stovku tabletů na pomoc s výukou na dálku.

Dotace Karlovarského kraje

15.11.2020 9:24

Žádosti v programu Vybavení pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB - T2 je možné podávat do 28. príosince 2020.

Vznikají dvě nadace Avastu

24.11.2020 13:49

Globální zaměření bude mít Nadace Avast a dosavadní aktivity českého Nadačního fondu Avast přejdou pod nově zřízený rodinný nadační fond Abakus.

Rozsviťme Českou republiku

28.11.2020 9:42

V tradiční soutěži Nadačního fondu IMPULS děti a dospělí kreslili a psali pro pacienty s roztroušenou sklerózou, známe vítěze.

Profesionalizace neziskovek

29.11.2020 16:57

Poslední možnost přihlásit se do projektu Nadace rozvoje občanské společnosti, v některých krajích ještě kapacita není naplněna.

Ocenění Pardubického kraje

01.12.2020 15:21

Nominace se prodlužují do konce roku, ocenění se udělí v třech kategoriích - dobrovolník, nestátní nezisková organizace aspolečensky odpovědná firma.

Ceny VVOZP pro publicisty a fotografy

03.12.2020 9:50

Známe výsledky Ceny za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografické soutěže Společně napříč generacemi.

Stránky