Granty, dotace, soutěže

Národní cena kariérového poradenství 2011

01.01.2012 13:50

Hlavní cenu ve třetím ročníku soutěže získala obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání z Hradce Králové se soutěžním příspěvkem Podpora klientů rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci.

Cena hejtmanky

06.01.2012 13:51

Návrhy na ocenění osobností spjatých s Ústeckým krajem je možné posílat do 28. února, jednou z kategorií je i sociální a zdravotní oblast.

Cena hejtmana Olomouckého kraje

08.01.2012 16:50

Za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením bude udělena již posedmé, nominace lze zasílat do 17. února.

Jak na fondy

14.01.2012 15:13

Bezplatné semináře k veřejným zakázkám a veřejné podpoře pořádá v lednu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

O cenu modrého slona

15.01.2012 17:33

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a Artefaktum vyhlásily VII. ročník celostátní soutěže v deseti kulturních oborech pro autory se zdravotním postižením.

kRok jinak

18.01.2012 19:57

Grantový program umožňuje odborníkům ze soukromého a veřejného sektoru strávit až tři měsíce  prací pro neziskovou organizaci dle svého výběru; Nadace Vodafone hradí odborníkovi plat v dosavadní výši. Uzávěrka žádostí je 30. ledna.

Jarní termín Rady DMS

18.01.2012 20:06

Nové projektové žádosti neziskových organizací o zřízení DMS posuzuje Rada DMS 14.3.2012. Kompletní žádosti je možné podávat do pátku 24. února 2012. 

Oranžové schody

20.01.2012 21:33

Cílem projektu Nadace ČEZ je pomoci základním a středním školám odstranit architektonické bariéry prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod. Uzávěrka je 29. února.

Symbióza a autonomie

27.01.2012 19:46

Knihu Franze Rupperta o traumatech z narušeného systému rodinných vazeb vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Výsledky výzvy č. 77

28.01.2012 14:07

V prvním kole se o grant ucházelo 133 projektů, uspělo 37 žádostí.

Grantové řízení Nadace OKD

28.01.2012 14:11

Podporu mohou získat i projekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce a kulturní akce, které se zaměří na bezbariérovost a aktivní zapojení zdravotně či jinak znevýhodněných osob. Uzávěrka pro podání žádostí je 24. února 2012.

Program "3P"

29.01.2012 10:25

Druhé výběrové kolo IV. výzvy má uzávěrku 20. února 2012.

Cena Hieronyma Lorma

02.02.2012 22:16

Hluchoslepí už počtvrté mohou přihlásit svá díla do umělecké soutěže, tentokrát na téma Umění dávat a brát.

Nadace VIA vyhlašuje Rychlé granty

07.02.2012 22:33

Uzávěrka programu je průběžná, hodnotící komise se schází jedenkrát do měsíce. Maximální výše podpory je 30 000 korun na 6 měsíců.

Komunikace bez zábran

08.02.2012 21:58

Aneb Jak se naladit na společnou vlnovou délku - knihu Barbary Berckhan vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Bezpečná výchova

19.02.2012 11:39

Budování jisté vztahové vazby mezi rodiči a dětmi je tématem knihy, kterou vydalo nakladatelství Portál. Dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Un Dia ... Daruji jeden den

19.02.2012 11:59

Již 6. kolo vzdělávacího programu pro neziskovky vyhlásila radost 3.0, o.p.s, uzávěrka přihlášek je 16. března.

Ústecká komunitní nadace

19.02.2012 13:10

Výzva k předkládání projektů pro 21. otevřené grantové kolo zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací má uzávěrku 29. března.

Bezplatná reklama pro DMS projekty

23.02.2012 17:51

Vodafone už potřetí nabídne neziskovému sektoru možnost zdarma inzerovat své kampaně s dárcovskými SMS (tzv. DMS) na svých dobíjecích kupónech. Neziskové organizace se o tuto možnost mohou ucházet do 15. dubna 2012.

Stránky