Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

Uzávěrka pro podání žádosti je 22. ledna 2021.

Zaměření programu:

Dotační program je v souladu se schválenou Koncepcí paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023. Je zaměřen na podporu paliativní péče, jejímž cílem je zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných pacientů a jejich rodin. Cílem programu je vytvářet podmínky pro kvalitní a dostupnou paliativní péči prostřednictvím podpory poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, kteří zajišťují péči o nevyléčitelně nemocné a umírající, přičemž současně je poskytována potřebná podpora pečujícím osobám a rodinám těchto nemocných.

Podporovány budou projekty poskytovatelů služeb, kteří zajišťují mobilní specializovanou paliativní péči (dále MSPP) prostřednictvím multidisciplinárního týmu ve vlastním sociálním prostředí pacienta s ohledem na potřebnost v každém okrese Jihočeského kraje. Cílem je podpora vzdělávání pracovníků voblasti poskytování paliativní péče se zaměřením na multidisciplinaritu, komplexnost a specializaci týmu.

Opatření č. 1 - Podpora mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji

  • podpora kvality života pacienta se závažným, nevyléčitelným onemocněním a jeho rodiny formou péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta;
  • podpora, poradenství a edukace rodiny, ve které je pečováno o nevyléčitelně nemocného člena rodiny, podpora neformálně pečujících vč. péče o pozůstalé;
  • podpora aktivit, které vedou knaplňování bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb nevyléčitelně nemocného pacienta a jeho rodiny;
  • podpora zkvalitnění materiálního a technického vybavení poskytovatele služby - pomůcky a přístroje pro zajištění ošetřovatelské péče, kompenzační pomůcky, včetně zapůjčení vybavení a pomůcek pečujícím osobám;
  • podpora ostatních aktivit, které podporují oblast paliativní péče.

Opatření č. 2 - Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče

  • podpora vzdělávání pracovníků poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb zaměřená na základní i specializované znalosti a dovednosti potřebné k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty, jejich rodiny a blízké,
  • podpora efektivního způsobu vzdělávání v oblasti paliativní péče zaměřeného na paliativní přístup, obecnou a specializovanou paliativní péči.

Oprávnění žadatelé:

Opatření č. 1 Podpora mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají uděleno oprávnění (registraci) k poskytování zdravotních služeb v oboru zdravotní péče paliativní medicína, forma zdravotní péče.

Opatření č. 2 Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají uděleno oprávnění (registraci) k poskytování zdravotních služeb nebo v oboru zdravotní péče paliativní medicína nebo poskytují lůžkovou péči, nebo poskytovatelé sociálních služeb. 

Oprávněný žadatel (poskytovatel zdravotních či sociálních služeb) musí poskytovat služby na území Jihočeského kraje.

Více na stránkách Jihočeského kraje.

Klíčová slova: