Granty, dotace, soutěže

Zdravotně postižený zaměstnanec roku

10.04.2021 15:41

Vzhledem k pokračujícím omezením způsobeným pandemií viru Covid-19 se vedení Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) rozhodlo zrušit letošní ročník soutěže.

Burza filantropie

12.04.2021 21:49

Neziskové organizace ze Svitavska a Orlickoústecka mohou přihlašovat své projektové záměry do 24. května.

Výzva č. 7 MPSV

15.04.2021 18:39

Žádostí o dotaci v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022 je možné podávat do 20. června 2021.

Dotace Karlovarského kraje

25.04.2021 9:40

Program na podporu aktivní činnosti seniorů 2021 má lhůtu pro podávání žádostí od 25. do 31. května 2021. 

Mimořádné dotační řízení Středočeského kraje

25.04.2021 9:58

Je určeno pouze pro financování platů, mezd a jejich navýšení a na dofinancování chybějících prostředků za zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajících druzích služeb pro pracovníky v přímé péči a odměn, včetně sociálního a zdravotního pojištění, poskytovatelů sociálních služeb. Žádosti lze podávat od 29.4. do 10.5.2021.

Nadace Dětská mozek

25.04.2021 10:19

Žádosti o příspěvek je možné podávat do 15. května 2021.

Dotace Moravskoslezského kraje

02.05.2021 10:38

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021 má termín pro podávání žádostí od 31.5.2021 do 7.6.2021 včetně.

Síla nicnedělání

09.05.2021 14:03

Knihu s podtitulem Co se děje, když odpočíváme vydalo nakladatelství Portál. Dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Social Impact Award

11.05.2021 16:49

Akcelerační program pro mladé inovátory na rozběh společensky prospěšných projektů má uzávěrku pro podání žádosti 21. května 2021.

Dotace Národní sportovní agentury

16.05.2021 12:22

Výzva 1/2021 – Zajištění účasti na významných sportovních akcích ZPS 2021 i 2/2021 Podpora svazů ZPS 2021 mají uzávěrku pro podání žádostí 24. květnas 2021.

Dobrovolnictví 2021

25.05.2021 9:52

O dotaci Kraje Vysočina je možné žádat do 22. června 2021.

Cena Via Bona

25.05.2021 13:50

V letošním ročníku Nadace Via představí Příběhy naděje – inspirativní počiny těch, kteří se nevzdali a dokázali se i v této náročné době semknout a navzájem si pomoci. Nominace do dvou kategorií - Umění žit spolu a Umění darovat - přijímá do 30. června.

Finanční pomoc pro pět nemocnic

26.05.2021 12:51

Z mimořádného fondu Nadace Charty 77 – Konto Bariéry obdržely dohromady 4,6 milionu korun pro boj s onemocněním covid-19.

Památky a zdraví

05.06.2021 11:44

O grant mohou požádfat do 12. července 2021 právnické osoby provozující nestátní zařízení poskytující sociální nebo zdravotní péči v budovách s charakterem kulturních památek.

Stránky