Dotace Karlovarského kraje

Žádosti v programu Vybavení pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB - T2 je možné podávat do 28. príosince 2020.

Dotace se poskytuje poskytovatelům pobytových sociálních služeb zařazených do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji, na které bylo vydáno pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Jedná se o následující druhy sociálních služeb poskytovaných v pobytové formě:

 • domovy pro seniory,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • domovy se zvláštním režimem,
 • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
 • chráněné bydlení,
 • týdenní stacionáře,
 • azylové domy,
 • domy na půl cesty,
 • terapeutické komunity,
 • služby následné péče,
 • krizová pomoc,
 • sociální rehabilitace,
 • odlehčovací služby.

Více na stránkách Karlovarského kraje.

Klíčová slova: