Profesionalizace neziskovek

Poslední možnost přihlásit se do projektu Nadace rozvoje občanské společnosti, v některých krajích ještě kapacita není naplněna.

Cílem projektu je pomoci menším a středním neziskovým organizacím, které se často setkávají s problémy uvnitř organizace v oblastech strategického řízení, získávání financí, nadměrně rychlé digitalizaci, atd. Zaměřujeme se na jejich podporu v konkrétních oblastech s cílem zlepšit jejich vnitřní fungování, aby byly dlouhodobě udržitelné.

Podrobnější informace a odkaz na přihlašovací formulář na webu NROS.

Klíčová slova: