Dotace hl. m. Prahy

Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér pro rok 2021 má uzávěrku příjmu žádostí 8. ledna 2021.

Program navazuje na Grantový program vyhlášený v roce 2020.

O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 50 – 100% celkových nákladů na realizaci projektu.

Grant je vyhlašován jako jeden a půl letý. Začátek přijímání žádostí je 4.12.2020, uzávěrka příjmu žádostí je 8.1. 2021. Realizace projektu a čerpání podpory je možné do 30.6.2022. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento program podpory v roce 2021 je 2.5 mil. Kč.

Další informace na portálu hl. m. Prahy.

Klíčová slova: