Nadace Dětský mozek

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 30. října 2020.

Odborná komise bude o všech žádostech, které odpovídají Grantovým pravidlům, rozhodovat v průběhu listopadu.

Bližší informace pro žadatele o příspěvek z řad fyzických i právnických osob najdete na webu Nadace Dětský mozek.

Klíčová slova: