Vznikají dvě nadace Avastu

Globální zaměření bude mít Nadace Avast a dosavadní aktivity českého Nadačního fondu Avast přejdou pod nově zřízený rodinný nadační fond Abakus.

Avast, globální lídr v oblasti digitálního zabezpečení a ochrany soukromí, oznámil plán založit na počátku příštího roku novou Nadaci Avast, jejíž programy budou zaměřené na společensky prospěšné aktivity po celém světě. Nová Nadace Avast bude stát za aktivitami, které úzce souvisí s hlavním posláním firmy – chránit životy lidí v digitálním světě.

Dosavadní aktivity českého Nadačního fondu Avast přejdou pod nově zřízený rodinný nadační fond Abakuszakladatelů Avastu Pavla Baudiše a Eduarda Kučery a zaměří se na důležité společenské problémy v Česku.

Nadační fond Avast byl doposud hlavním nástrojem Avastu, jak vracet zpět do společnosti a podporovat řešení palčivých společenských problémů v České republice, kde byl Avast před více než třiceti lety založen. Jeho grantové programy byly zaměřeny především na rozvoj péče o lidi na konci života, podporu rodin dětí s postižením a zlepšování systému vzdělávání v Česku.

Podpora těchto témat bude pokračovat pod hlavičkou nově založeného rodinného nadačního fondu Abakus.

„Nadační fond Avast udělal za uplynulých deset let v Česku opravdu neuvěřitelný kus práce, což umožnila také soustavná podpora a vize obou zakladatelů Avastu, jejich manželek a rodin. Chtěl bych jim poděkovat za jejich odhodlání, podporu a důvěru. Letošní rok nám ale ukázal, že Avast musí dělat víc nejen u nás doma, ale zejména v dalších zemích,“ říká generální ředitel Avastu Ondřej Vlček.

„V důsledku globální pandemie používá mnohem více lidí internet při práci, studiu i pro zábavu, takže naše mise chránit jejich digitální životy nikdy nebyla aktuálnější. Programy nové Nadace Avast, které připravujeme, zaměříme na zásadní společenské problémy související se zvýšeným používáním technologií. Vidíme velkou příležitost v možnosti uvést do pohybu pozitivní změny a posilovat online bezpečí, sebevědomí a svobodu všech digitálních občanů,“ dodává Vlček.

„Avast rozšiřuje svoje působení tak, aby mohl přispívat k pozitivní změně na mezinárodní úrovni. Ve výsledku tady budou dvě organizace Nadace Avast a nadační fond Abakus, které budou různými způsoby podporovat komunity po celém světě. Do budoucna přeji oběma hodně úspěšných projektů,“ říká spoluzakladatel Avastu Pavel Baudiš.

„Nadační fond Abakus se zaměří na rozvoj odkazu deseti let úspěšné činnosti Nadačního fondu Avast. S Eduardem Kučerou nás pojí celoživotní přátelství a stejný pohled na svět, proto jsme se rozhodli pro společný rodinný nadační fond. Abakus jako akronym odkazuje na naše jména a významem početní tabulky, prvního počítače, symbolizuje hledání účelných řešení dostupných všem,“ dodává Baudiš.

Cílem nadačního fondu Abakus bude vytvářet prostor pro řešení současných sociálních problémů, a přispívat tak k pozitivní změně v české společnosti.

Zatímco nadační fond Abakus se soustředí výhradně na podporu v Česku, Nadace Avast se zaměří na globální výzvy, k jejichž řešení může významně přispět i svou technologickou expertízou.

Firma chce navázat na dar ve výši 25 milionů dolarů, který letos na jaře věnovala na podporu globálních vědeckých a výzkumných iniciativ pomáhajících v boji s COVID-19, a bude dál usilovat o vzdělávání nové generace digitálních občanů. Chce ji naučit chránit se v online prostředí, zachovávat její soukromí a kontrolovat rizika na internetu. Podrobnosti o podobě a fungování nové Nadace Avast představí firma začátkem roku 2021.

Avast bude v příštích několika letech přispívat na provoz nadačního fondu Abakus, zároveň bude postupně budovat novou Nadaci Avast a uzpůsobovat podporu rozvoji programů obou organizací.

Dominika Kalašová

Klíčová slova: