Fond Kaufland pro organizace

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška může požádat ve 3. kole organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky do 30. října 2020.

Své projekty můžete podávat v těchto dlouhodobých grantových programech: 

  1. Mobilita a sebeobsluha;
  2. Volnočasové aktivity a seberealizace;
  3. Vzdělávání a přístup k informacím;
  4. Zaměstnávání a finanční nezávislost;
  5. Asistivní technologie a kompenzační pomůcky.

Bližší popis jednotlivých grantových programů je uveden v Pravidlech a podmínkách pro grantové řízení z Fondu Kaufland pro organizace zde.

Klíčová slova: