Dotace Plzeňského kraje

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v roce 2021 má uzávěrku pro podávání žádostí 9. prosince 2020.

Podporované aktivity:

1. Podpora provozu a činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj bude podporovat organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji příspěvky na úhradu nákladů, které tyto organizace vynakládají v souvislosti se zajištěním svého provozu a činnosti. Výše nákladů musí být přiměřená počtu členů organizace (zohlednit v rozpočtu).

2. Rekondiční/edukační pobyty se zdravotním programem

Plzeňský kraj bude podporovat pobytové akce – rekondiční/edukační pobyty, které umožňují žádajícím organizacím organizovat pro zdravotně postižené či chronicky nemocné péči mimo jejich domácí prostředí. Ke každému rekondičnímu pobytu je třeba mít odborný program schválený a podepsaný lékařským garantem.

3. Podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných

Plzeňský kraj bude podporovat konání konkrétních vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit (mimo pobytových) sloužících potřebám zdravotně postižených nebo chronicky nemocných občanů.

 

Více informací na portálu Plzeňského kraje. 

Klíčová slova: