Granty, dotace, soutěže

Fond pomoci potřebným počtvrté

09.12.2020 14:46

V mimořádném programu Výboru Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové schválila správní rada již čtvrtou sérii projektů během druhé vlny epidemie. Nadační příspěvek 780 855 korun získalo nyní 17 neziskových organzací. 

Dotace Jihočeského kraje

10.12.2020 14:57

Žádost v programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách bude možné podávat od 11. do 22. ledna 2021.

Dotace MPSV

13.12.2020 18:34

Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon činností sociální práce pro obce a kraje na rok 2021 má uzávěrku pro podání žádosti 20. ledna 2021.

Dotace Kraje Vysočina

22.12.2020 15:17

Mezi sedmi vyhlášenými programy pro rok 2021 jsou také Provozování domácí hospicové péče a Celoroční aktivity handicapovaných.

Active Citizens Fund

02.01.2021 11:10

Cílem akčních grantů je nejen podpora občanské společnosti, ale také pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. První termín uzávěrky pro příjem žádostí o grant je 31. 3. 2021.

Právní základy fundraisingu

10.01.2021 13:13

Kurz v rámci vzdělávacího programu Sdružení NROS a AVPO Servisní proběhne 18. ledna 2021 online.

Výzva SozialMarie 2021

10.01.2021 13:29

Uzávěrka přihlášek do soutěže výjimečných sociálních inovací v Evropě je 19. ledna 2021.

Také nevidomé děti rády čtou

10.01.2021 14:23

Online seminář pro zájemce o účast v soutěži hmatově ilustrovaných knih Tactus.cz 2021 se usluteční 14. ledna 2021 od 15 do 17 hodin.

Fond pomoci dětem s DMO

14.01.2021 10:20

Žádosti o podporu přijímá Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové do 1. února 2021.

Seven Summits: Hýbej se a vyhraj!

19.01.2021 16:18

Soutěž je součástí 10. ročníku 24hodinového cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou napříč světem i všemi věkovými kategoriemi, startuje 25. ledna.

Já jsem OK, ty jsi OK

21.01.2021 14:21

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Google.org Impact Challenge

24.01.2021 10:39

Google podpoří dobročinné iniciativy, jejichž cílem je oživení ekonomiky s důrazem na větší sociální začlenění znevýhodněných skupin a překonání rozdílů v digitálních dovednostech. Neziskové organizace i firmy a akademické instituce s charitativními projekty bez ohledu na jejich velikost či úroveň rozpracování se mohou hlásit do 1. března 2021.

Program paliativní péče

31.01.2021 17:31

Žádosti je možné posílat Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové do 28. února 2021.

Suchá kniha alkoholového poznání

31.01.2021 18:01

Kniha, do níž přispělo na 70 osobností, vychází v rámci kampaně Suchej únor a jeden čtenář Helpnetu ji dostane zdarma.

FRIN 2021

02.02.2021 16:21

Začala registrace do celoročního akceleračního programu pro dobročinné organizace, které se rozhodly pořádně rozjet své fundraisingové kampaně.

Program Senior

06.02.2021 11:38

Žádosti o podporu přijímá Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové do 28. února 2021.

Stránky