Granty, dotace, soutěže

Dotace Zlínského kraje

07.02.2021 11:09

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2021 má uzávěrku pro podání žádosti o podporu 15. února 2021.

Jak plný je tvůj kbelík?

07.02.2021 11:26

Knihu s podtitulem Pozitivita tvého života vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Cena Olgy Havlové

09.02.2021 16:50

Prestižní ocenění získá osobnost, která přes svůj zdravotní handicap pomáhá druhým. VDV otevřel online nominace pro letošní ročník a zasílat je lze až do 10. dubna. 

Startér - Podpora vzniku nových pracovních míst

14.02.2021 11:09

Cílem programu Nadačního fondu Veolia je podpora zaměstnanosti v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Program podporuje tradiční a netradiční řemesla a výroby, infrastrukturní služby, projekty se sociálním zaměřením či projekty zlepšující životní prostředí.

Podpora domácí hospicové péče

14.02.2021 12:58

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří na území Plzeňského kraje zajišťují domácí hospicovou péči, mohou žádat do 1. března 2021.

Cena Aplaus mění svou podobu

14.02.2021 19:14

Každoročně oceňuje zásluhy v oblasti pomoci lidem s autismem, letos se bude soutěžit pouze v jedné kategorii. Uzávěrka nominací je 10. března 2021.

Grantový program Moneta 2021

16.02.2021 11:08

Smyslem programu je mj. podpora organizací zaměřených na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, žádat lze do 31.3.2021. 

Duhové křídlo 2021

02.03.2021 10:02

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují devátý ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Grantové řízení Nadace ČEZ

04.03.2021 9:55

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ. Žádosti lze podávat do 31. března 2021.

Světluška: Nezdráhejte se požádat o příspěvek

08.03.2021 17:41

Nadační fond Českého rozhlasu spustil kampaň, v níž oslovuje nevidomé a slabozraké, kteří jeho pomoc ještě nevyhledali, ale i lidi pečující o své prarodiče, jimž se postupně výrazně zhoršuje zrak.

Kalendář 2021

10.03.2021 15:40

Soutěž kalendářů vydaných pro rok 2021 pro tuzemské i zahraniční klienty v České a Slovenské republice má uzávěrku přihlášek 15. května 2021.

Dotace Olomouckého kraje

14.03.2021 13:50

Program na podporu poskytovatelů paliativní péče přijímá žádosti od 6. do 16. dubna 2021.

Výzva MMR pro nestátní neziskové organizace

14.03.2021 14:22

Jednou z oblastí je podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, žádosti přijímá Ministerstvo pro místní rozvoj do 7. dubna 2021.

Tři dotační výzvy MPSV

15.03.2021 9:30

Týkají se mimořádných odměn pro zaměstnance sociálních služeb, vícenákladů a výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19 a mimořádných odměn pro sociální pracovníky pracující na krajských úřadech a obcích s pověřeným obecním úřadem.

Umění být nešťastný

18.03.2021 14:22

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Jak uspět (nejen) u Světlušky

19.03.2021 10:48

Webinář je ušitý na míru tradičním žadatelům o grant, ale na své si přijdou i inovátoři, kteří zkoušejí nové cesty. První ze tří webinářů proběhne 22. dubna, kvůli omezené kapacitě je vhodné zaregistrovat se co nejdříve.

Google Career Certificates

20.03.2021 17:39

Nový vzdělávací program připraví Čechy na pracovní pozice budoucnosti, ve spolupráci s Czechitas udělí firma Google i stipendia.

Gratias – Sociální pracovník roku

21.03.2021 12:03

Při příležitosti Světového dne sociální práce byla v průběhu on-line mezinárodní konference na téma Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci virtuálně předána ocenění za rok 2020 a 2021. 

Dotační program Plzeňského kraje

28.03.2021 12:16

Je určen na zajištění financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v souvislosti s realizací reformy psychiatrické péče. Žádosti budou podávány od 26. 4. 2021 do 24. 5. 2021.

Sasakawa Asthma Fund

28.03.2021 12:47

V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. dubna 202.

ČSOB Start !t social

30.03.2021 10:42

Cílem grantového programu je stabilizace a rozvoj již existujících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Žádosti lze podávat do 30. dubna 2021.

Vy rozhodujete, my pomáháme

30.03.2021 11:00

V 9. kole programu rozdělí Tesco 5 040 000 Kč mezi 270 neziskových či příspěvkových organizací. Žádat o grant je možné do 2. května 2021.

Vysoce citliví lidé mezi námi

05.04.2021 10:08

Knihu s podtitulem Jak z nevýhody udělat přednost vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Stránky