Videozáznamy přednášek

Jednání v plénu - moderuje Daniel Stach

Sekce Přístupnost nejen webu (terasa 2A) – moderuje Radek Pavlíček

Sekce Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením (terasa 2B) – moderuje Hana Potměšilová 

Sekce ICT pro osoby se sluchovým postižením (Společenský sál) – moderuje Hana Kunešová