INSPO 2007

Sedmý ročník konference INSPO se uskutečnil v sobotu 17. března 2007 v Kongresovém centru Praha v souladu s předběžným programem. Konferenci uspořádaly spolu s BMI sdružením Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO) a Křižovatka.cz. Podrobnosti o jejím průběhu uvádí tisková zpráva"

Konference INSPO 2007 potvrdila mimořádný význam internetu pro lidi se zdravotním postižením

Jedni sledovali jednání vsedě či pololeže na vozících nejrůznější konstrukce, jiní potřebovali tlumočení do znakového jazyka, znakované češtiny, popřípadě hluchoslepí účastníci tlumočení dotykovou formou znakového jazyka, všechny ale svedl v sobotu 17. března 2007 do Kongresového centra Praha stejný zájem. Dozvědět se v průběhu 7. ročníku  konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami novinky o tom, jak  internet a další technologie mohou co nejvíce usnadnit život lidem se zdravotním postižením.

Patří k nim například on-line Centrum znakového překladu v Ostravě, které vzniklo v rámci rozsáhlého projektu Celoživotní vzdělávání neslyšících a zatím je ve zkušebním provozu. Podaří-li se napojit na ně co nejvíce veřejných institucí, bude to znamenat velký krok ke zlepšení pozice neslyšících při jednání na úřadech, v nemocnicích, na policii a podobně. Neslyšící, který byl dosud v těchto situacích odkázán na často dlouhé čekání, než patřičná instituce sežene znakového tlumočníka, bude pomocí této služby okamžitě (tedy on-line) spojen pomocí webové kamery a internetu se zkušeným znakovým tlumočníkem v Centru znakového překladu. Ten zprostředkuje komunikaci mezi příslušným pracovníkem instituce a neslyšícím.
 
Využití navigace GPS, IP kamer, detekčních čidel a dalších technologií v běžném životě lidí s těžkým tělesným postižením představili pracovníci Chráněných dílem Deep. Jejich expozice v předsálí byla o přestávkách v obložení zejména vozíčkářů, kteří zde nacházeli rozmanité pomůcky, reagující na jejich potřeby.
 
Co vše jsou schopni zvládnout s pomocí internetu a vhodných pomůcek i lidé s nejtěžším zdravotním postižením, dokumentovaly příběhy účastníků literární soutěže Internet a můj handicap, kteří na konferenci převzali hodnotné ceny. Například její vítěz Jiří Žváček se po těžkém úrazu naučil ovládat počítač tyčinkou v ústech a internet používá nejen jako zdroj informací, ale vytváří rovněž webové stránky, publikuje, občas vede kurz programování pro postižené. Jak napsal, cítí se užitečný a nemusí si pořád připomínat své postižení, protože na internetu dokáže to, co ostatní.
 
Počítačové znalosti umožňují  lidem s postižením lépe se uplatnit na trhu práce. Pomáhají jim v tom i takové projekty jako je portál Burza práce (www.bariery.cz/burzaprace), na kterém Konto Bariéry Nadace Charty 77 soustřeďuje poptávku a nabídku zaměstnání pro handicapované zájemce. Navazuje na něj projekt Universita 4G, která nabízí  firmám, aby si v ní nechali doškolit uchazeče se zdravotním postižením přesně podle svých požadavků. Jako první se do University 4G zapojila společnost IBM, pro kterou se zde vyškolí 20 lidí se zdravotním postižením na konkrétní pracovní pozice v technologickém centru IBM v Brně.
 
Podle Petra Draxlera by IBM ráda zaměstnala i více lidí s postižením, pokud by splňovali kvalifikační předpoklady. K nim patří i znalosti angličtiny, které často bývají nedostatečné. Zároveň připomněl, že by IBM i další zaměstnavatelé přivítali, kdyby legislativa umožnila, aby investice do školicích zařízení tohoto typu byly postaveny na roveň sankcím za nesplnění zákonného požadavku na zaměstnávání 4 procenta zaměstnanců se zdravotním postižením.
 
Živou diskusi vyvolala vystoupení ředitele odboru sociálních služeb MPSV Martina Žárského a předsedy Národní rady zdravotně postižených ČR Václava Krásy k prvním zkušenostem z aplikace nového zákona o sociálních službách. Vedle kritických připomínek v ní zazněla i ocenění nových možností, které zákon přinesl, například právo svobodné volby způsobu zajištění péče. Roman Pišný, který si přijel pro druhou cenu z Jindřichova Hradce, připomněl, že dříve jako vozíčkář s omezenými finančními možnostmi se málokdy dostal za humna. Nyní mu příspěvek na péči, který byl zaveden s novým zákonem, umožnil najmout si speciální automobil a dojet na konferenci do Prahy. Mimochodem i s přítelkyní, rovněž na vozíčku, se kterou se poznal prostřednictvím e-mailové komunikace, jak uvedl ve svém soutěžním příspěvku.
 
Velmi zajímavé výsledky přineslo dotazníkové šetření, které proběhlo mezi uživateli internetu s tělesným, sluchovým a zrakovým postižením v rámci výzkumného projektu Ministerstva informatiky Přístupnost webových stránek orgánů státní správy. Jak uvedla v sekci věnované tvorbě přístupného webu Hana Bubeníčková z TyfloCentra Brno, při práci s běžným počítačem potřebuje pomoc 69 procent zrakově postižených, 12 procent sluchově postižených a 20 procent tělesně postižených, přičemž 1,4 % tělesně postižených nemůže s počítačem pracovat vůbec.
 
Problémy s nalezením informace na stránce má za určitých okolností 21 % tělesně postižených, 27 % sluchově postižených a 53 %  zrakově postižených. Proto je důležité, aby stránky byly vytvářeny podle Pravidel pro tvorbu přístupného webu. Pokud tomu tak je, přístupnost pomůže teoreticky až 140 000 těžce zdravotně postiženým k tomu, aby se mohli seznámit s obsahem webových stránek.
 
„Odvážíme si z konference spoustu cenných poznatků,“ hodnotila ve shodě s dalšími účastníky Lenka Zimmermannová z Mezinárodního centra Universium Liberec. „Jezdíme na INSPO každým rokem a vždy si přivezeme nové informace k práci i nové poznatky o využití kompenzačních pomůcek pro naše kolegy a děti. Takto získané informace nám například pomohly k tomu, že jsme otevřeli vzdělávací programy, ve kterých se za dva roky vzdělalo 132 osob s těžkým handicapem včetně rodičů těžce postižených dětí. Na konferenci jsme se v minulosti dozvěděli, jak získat pro osoby s handicapem počítače,  speciální klávesnice, speciální programy, například pro ovládání počítače hlasem. Každoročně jsem v  poradně a jinde v kontaktu se zhruba 5000 osob s handicapem, tam všechny  informace z konference INSPO využívám. Jsme rádi, že tato konference existuje, však také účast na ní je rok od roku vyšší.“
 
V letošním roce ji navštívilo více než 170 účastníků. A to ještě  museli organizátoři ze sdružení BMI, Křižovatka.cz, Alfa Human Service a AISO, pořádající konferenci  tradičně jako jednu z hlavních akcí 10. ročníku Března – měsíce internetu, kvůli velkému zájmu převyšujícímu kapacitu sálu ukončit registraci již 10 dnů před konferencí.
 
Ke zdaru konference INSPO 2007 přispěla také podpora sponzorů. Hlavním partnerem konference byla Kooperativa, pojišťovna, která svůj vztah k lidem se zdravotním postižením vyjádřila před půl rokem uzavřením partnerství s Národní radou zdravotně postižených ČR a vytvořením speciálních zvýhodněných pojistných produktů pro osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny. Týkají se pojištění motorových vozidel, domácnosti, rodinného domu, bytové jednotky a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.
 
Dalšími partnery byly AutoCont CZ, Zentiva, Nadace Charty 77, konferenci podpořily i Kofola, Zátiší Catering Group a Kongresové centrum Praha. Ceny vítězům literární soutěže Internet a můj handicap věnovaly společnosti Telefónica O2, Logitech, Microton, Symantec, Software602, Zoner Software, Zoner Press a Vogel Burda Communications.
 
Všechny soutěžní práce i prezentace z konference budou zveřejněny na www.helpnet.cz/inspo.
 
Konference INSPO 2007 je jednou z hlavních akcí Března – měsíce internetu. Záštitu nad jubilejním 10. ročníkem BMI převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, hlavními partnery jsou IBM Česká republika a Ministerstvo práce  a sociálních věcí, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Springer Media CZ a Vogel Burda Communications, odborným partnerem FORInternet a logistickým partnerem Česká pošta. Informace o projektu jsou na www.brezen.cz.