INSPO 2005

Pátý ročník INSPO se konal 12. března 2005 a tisková zpráva BMI sdružení jej popsala takto:

Čeští výzkumníci usnadní lidem s postižením práci s počítači a internetem

Praha, 12. března 2005 - Díky práci českých výzkumníků se významně zlepší možnosti ovládání počítačů a přístupu k internetu i pro lidi s velmi těžkými druhy zdravotního postižení. Přesvědčila se o tom v sobotu 12. března v Kongresovém centru Praha  více než stovka účastníků konference INSPO 2005 - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila jako jedna z hlavních akcí Března – měsíce internetu. Současně se potvrdilo, že internet je pro lidi s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení neocenitelnou pomůckou při překonávání jejich hendikepu.

Marcela Fejtová z Gerstnerovy laboratoře ČVUT předvedla systém I4Control pro bezkontaktní ovládání počítače spolu s kolegou, který měl na vyzkoušení zařízení pouhou hodinu času. Malá kamerka umístěná na brýlích snímá polohu oka nezávisle na pohybu hlavy a řídící modul převádí polohu zorničky na souřadný systém. Oko pak určuje směru pohybu kurzoru na monitoru a klik a dvojklik nahrazuje mrknutí okna trvající určitou časovou konstantu. Pro psaní textu lze použít softwarovou klávesnici, která je součástí operačního systému Windows počínaje verzí MS Windows 2000.  Zařízení se dá připojit k jakémukoli PC prostřednictvím USB rozhraní a bude relativně levné. Spoluatorka systému nabídla účastníkům konference, že mohou pomoci při dalším vývoji systému jako testéři prototypů,  které se právě vyrábějí.

Profesor Jan Nouza z Laboratoře počítačového zpracování řeči Technické univerzity Liberec představil  praktické výsledky jeho desetičlenného týmu, který řadu hlasových technologií využívá ve prospěch lidí s postižením. Do komerční podoby již byl dotažen program MyVoice, který právě začíná dodávat liberecká firma Fugasoft. Program umožňuje, aby počítač přijímal hlasové povely a převáděl je na simulované stisky kláves a akce myši. Lidé bez rukou, ochrnutí, kvadruplegici tak mohou pouze hlasem  spouštět programy v počítači, nadiktovat texty, ovládat elektronickou poštu a internetový prohlížeč, používat programy pro zábavu i pro vážnou práci. Pokud je v počítači nainstalována karta pro příjem rozhlasu a televize, popřípadě modem, je možné takto ovládat také rádio a televizi, respektive vytáčet telefon.

Na specifika využívání internetu neslyšícími upozornil Tomáš Wirth, který provozuje server  Neslyšící.cz. Podle jeho zkušeností se neslyšící vyhýbají uveřejňování názorů v internetových diskusích kvůli obavám z chyb, které činí ve svých písemných projevech v českém jazyce. Přitom neslyšící rádi diskuse pročítají a zajímají je. Ze stejných důvodů moc nepoužívají e-mail, i když s ním dovedou pracovat bez problémů. Zato velmi oceňují možnosti získávat prostřednictvím internetu informace nejrůznějšího druhu.

Podle statistik serveru Neslyšící.cz, který vloni zaznamenal více než čtvrt milionu přístupů,  používá internet zhruba 10 procent neslyšících. Bylo by velmi přínosné, kdyby byl internet zahrnut mezi kompenzační pomůcky pro neslyšící - jako prostředek k získávání informací neslyšícím jim přístupnou cestou. Stát by pak prostřednictvím příspěvků na kompenzační pomůcky mohl pomoci i ekonomiky slabším neslyšícím internet začít využívat k efektivnímu a dostupnému získání nových informací.

Na konferenci převzali ocenění vítězové literární soutěže Internet a můj handicap.  Do soutěže došlo 32 prací a ať pocházely příspěvky od autorů, kteří neslyší, nevidí, jsou nepohybliví, narodili se s Downovým syndromem, žijí s roztroušenou sklerózou či se potýkají s jiným handicapem, ve všech případech je pro ně internet nenahraditelným prostředníkem mezi osudem a životem za hranicemi jejich handicapu. Umožňuje jim být v kontaktu s děním okolo, komunikovat s kýmkoliv, uplatnit vlastní schopnosti, podstatně rozšiřuje jejich možnosti žít hodnotný život. První cenu, mobilní telefon od společnosti Eurotel, si odnesl Jan Spěváček z Českého Brodu.

Konferenci INSPO 2005 uspořádala občanská sdružení BMI, AISO a Křižovatka. Hlavním partnerem konference byla  společnost ABEL Computer, partnerem NAVATYP, dále konferenci podpořily  Guarant International, Kongresové centrum Praha a Zátiší Catering Group. Mediálním partnerem, který zajistil program sekce tvorby bezbariérového webu, byl Interval.cz. Účastníci rovněž využili možnosti zakoupit s výraznou slevou odborné publikace z produkce vydavatelství ZONER Press.

Konference INSPO je jednou ze sedmi konferencí, které se uskuteční jako součást Března – měsíce Internetu. Organizátorem jeho 8. ročníku je BMI sdružení, záštitu poskytlo Ministerstvo informatiky ČR, hlavními partnery jsou Asociace pro elektronickou komerci, ČSOB a DIGI TRADE, mediálními partnery   Atlas.cz, Český rozhlas, Právo, Protext – PR servis ČTK,  Springer Media CZ, Vogel Burda Communications a odbornými partnery FOR Internet a EPMA. Informace o programu Března – měsíce internetu jsou na www.brezen.cz. Tiskové zprávy BMI sdružení najdete také v servisu novinářského portálu na adrese www.PRnet.cz.