INSPO 2018

Konference se konala 7. dubna 2018 v Kongresovém centru Praha.

 

Program konference (u přednášejících jsou odkazy na jejich příspěvek do sborníku)
Videozáznamy přednášek
Videoreportáž z konference

 

 

Osmnáctý ročník konference INSPO se poprvé konal o patro výše ve větších prostorách Kongresového centra. Díky tomu jej navštívilo rekordních 502 účastníků a účinkujících (rok předtím 400).. Na konferenci zaznělo celkem  23 přednášek, ve výstavní části představilo svoje produkty a služby 33 organizací. V relaxační zóně mohli účastníci mimo jiné využít služeb čtyř nevidomých masérů z neziskové organizace Novida. 

 

Stejně jako v minulém roce proběhla soutěž o nejlepší přednášky v jednotlivých sekcích a o nejlepší expozici.  Vítězové, kteří  dostali od publika nejvíce hlasů, obdrželi po pěti tisíci korunách. Zkrátka nezůstali ani hlasující, 20 z nich bylo vylosováno a odneslo si flash disk a knihu.

 

Dopolední jednání, které bylo společné pro všechny účastníkymoderovali Jaroslav Winter   Jiří Verner.   Nejvíce hlasů publika získal Filip Maleňák za přednášku o aplikaci Záchranka. Špičková řešení zkvalitňující život nevidomým uživatelům představili dva zahraniční řečníci - Jaume Cunill ze Španělska a Omer Elad z Izraele.

 

Na závěr dopoledního bloku došlo k vyhlášení výsledků 14. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap a předání Ceny Rafael Nadace Vodafone.

 

Do literární soutěže došlo pořádajícímu BMI sdružení 34 příspěvků. Zvítězil neslyšící Alexandr Zvonek, který se stal prvním autorem, jenž zvítězil dvakrát. Druhé místo obsadil vozíčkář Ivan Jergl a třetí nevidomá Klára Maršálková. Všechny soutěžní příspěvky jsou zveřejněny na http://www.helpnet.cz/inspo/internet-muj-handicap-2018-vysledky.

 

Předávání cen vhodně obohatilo promítnutí krátkých videoprofilů, které o třech vítězích natočila Hana Kosová.

Vítězní autoři dostali 7000, 5000 a 3000 korun od ČSOB, další v pořadí převzali přímo na konferenci nebo obdrželi poštou flash disky od AutoContu CZ, knihy od nakladatelství Portál a sdružení Okamžik, Zoner software věnoval programy Zoner Photo Studio, Audiotéka.cz vouchery na bezplatné stažení libovolné audioknihy.  

 

Cenu Rafael Nadace Vodafone za využití ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením  získal sociální podnik  Transkript online za projekt eScribe: online simultánní přepis mluvené řeči.  Porota na něm mimo jiné ocenila zapojení nevidomých osob na pozicích profesionálních přepisovatelů, kterým se tak otevřely nové příležitosti pracovního uplatnění.

 

Současně s cenou Rafael navrženou profesorem, akademickým sochařem Marianem Karlem, jehož díla jsou zastoupena v mnoha světových muzeích, získal Transkript online 200 000 korun.

 

Odpolední program byl rozdělen do tří sekcí. V sekci  Přístupnost nejen webu, kterou moderoval  Radek Pavlíček, získal nejvíce hlasů Petr Dušek s přednáškou o využití 3D tisku nejen v astronomickém vzdělávání osob se zrakovým postižením.

 

Sekci Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením moderovala Hana Potměšilová. Zde se nejvíce líbila přednáška Radky Majerové z Evropského centra jazykové rehabilitace, která představila rehabilitačně komunikační software pro nevmluvící lidi VoCoN.

 

V sekci ICT pro osoby se sluchovým postižením, kterou moderovala Hana Kunešová, nejvíce zaujala Andrea Hudáková z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících s přednáškou o formách podpory pro neslyšící studenty Filozofické fakulty UK v Praze.

 

Na konferenci byla představena široká škála pomůcek, aplikací, programů a projektů zkvalitňujících život lidem s různým zdravotním postižením. Řada z nich byla uvedena v premiéře. Například společnost TextCom představila telefonický hovor s online simultánním přepisem mluvené řeči, český startup Naviterier oficiálně spustil na trh speciální navigaci pro chodce se sníženou schopností orientace a pohybu a společnost RTI předvedla první rozhlasový přijímač pro digitální rozhlas určený především pro nevidomé a zrakově postižené.

 V hlasování publika o nejlepší expozici zvítězila izraelská firma OrCam, která předvedl OrCam MyEye, což je světově nejpokročilejší nositelné zařízení, které zprostředkovává umělé vidění pro nevidomé a slabozraké osoby a pro lidi s poruchami čtení. Umožňuje okamžité a diskrétní přečtení tištěných či digitálních textů z jakéhokoli povrchu, rozpoznávání totožnosti osob a identifikování produktů, barev a bankovek.

Pro účastníky se sluchovým postižením byl zajištěn ve všech třech sálech simultánní přepis celého průběhu jednání a tlumočení do znakového jazyka. Díky středisku Teieresiás a jeho systému Polygraf mohli přepis sledovat nejen na plátně, ale také na zapůjčených nebo vlastních tabletech. Slabozrací uživatelé mohli na tabletu vidět prezentaci promítanou na plátno. Kromě toho pořídili pracovníci střediska Teiresiás videozáznamy všech přednášek a zajistili rovněž  přímý internetový přenos konference, a to z dopoledního jednání v hlavním sále.

 

Několik dnů po konferenci dostali účastníci mail s prosbou, aby zodpověděli dotazník spokojenosti s konferencí. Došlo 122 odpovědí, které poskytly organizátorům řadu cenných informací i podnětů k dalšímu vylepšení konference.

 

Potvrdilo se, že značná část účastníků navštěvuje konferenci opakovaně,  24,6 % ji navštívilo dvakrát až čtyřikrát a 23 % dokonce pětkrát a vícekrát.

 

Nejčastěji se dozvěděli o konferenci díky doporučení (38,5 %) a z portálu Helpnet (27 %).

 

Nejpočetnější skupinou byli lidé se zdravotním postižením (34,4 %), z organizací poskytujících sociální služby přijelo 14,8 % respondentů, 8,2 %  představovali pracovníci organizací zajišťujících péči o osoby se zdravotním postižením, 7,4 % byli osobní asistenti, 4,1 %  studenti připravující se na práci s lidmi se zdravotním postižením, 4,1 % zástupci výrobců či prodejců kompenzačních pomůcek a 3,3 % zástupci střešních organizací osob se zdravotním postižením.

 

U otázky, v čem pro ně spočívá hodnota konference, mohli zatrhnout více odpovědí. Pro 64,8 % je to možnost setkávání s lidmi, síťování, 57,4 % hledá na INSPO nové poznatky, řešení pro klienty/rodinné příslušníky, o které pečují, 41,8 % hledá inspiraci pro tvorbu nových ICT řešení pro lidi se zdravotním postižením, 40,2 % nové poznatky, řešení pro sebe.

 

Účast na konferenci přivedla 39 % odpovídajících k rozhodnutí pořídit si některé z prezentovaných pomůcek, aplikací či programů a 28,8 % o tom vážně uvažuje.

 

Ze 122 respondentů 64 uvedlo, že již využili nebo využijí konkrétní poznatky získané na konferenci.

 

Respondenti mohli také vzkázat něco organizátorům. Za všechny alespoň dva vzkazy:

Nejlepší konference, dotažené detaily, příkladná přístupnost.

 

Beru vás jako hlavní platformu na prezentaci novinek pro osoby se speciálními potřebami, něco jako býval Invex v dobách své slávy.

 

 A jednoznačné vysvědčení organizátorům daly také odpovědi na otázku, zda by doporučili konferenci známým, pro které je její téma relevantním: 87,7 % určitě ano, 11,5 % spíše ano. 

 

Generálním partnerem 18. ročníku konference INSPO byla Nadace Vodafone, partnery AutoCont CZ, ČSOB a technologickým partnerem Teiresiás, záštitu poskytl Magistrát hlavního města Prahy, mediálními partnery byly ČTK Protext a portál Helpnet. Organizátorem konference INSPO je BMI sdružení s přispěním Křižovatky.cz. Konferenci podpořilo také Kongresové centrum Praha.