INSPO 2011

Konference se konala 19. března 2011 v Kongresovém centru Praha.

Program konference INSPO 2011
Textové příspěvky
Grafické prezentace

Jedenáctého ročníku konference INSPO se zúčastnilo 265 účastníků. Byli mezi nimi lidé s nejrůznějším zdravotním postižením – tělesným, zrakovým, sluchovým a také s dalšími handicapy. Druhou skupinu představovali  pracovníci různých organizací zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb a také studenti, konkrétně celý ročník Pedagogické fakulty UK.

Pro účastníky bylo připraveno 24 přednášek předních odborníků. Dopolední program byl společný pro všechny a opět se podařilo představit v něm několik technologických novinek usnadňujících život lidem se zdravotním postižením. Šlo například o nové přístupové digitální televize či o sledování očních pohybů při diagnostice dyslexie.

Odpoledne si mohli účastníci vybrat ze tří sekcí – jedna se věnovala přístupnosti (nejen) webu, druhá využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí různým možnostem zkvalitnění života osob se sluchovým postižením s pomocí informačních a komunikačních technologií. Ve druhé sekci vystoupila i poslankyně Parlamentu ČR Lenka Kohoutová.

Celý dopolední program a odpolední jednání třetí sekce byly tlumočeny do znakového jazyka a přepisovány do textu promítaného na plátno. Kromě toho zájemci mohli použít ke sledování příruční displeje, a to díky bezdrátovému systému přenosu Polygraf, který instalovala Masarykova univerzita.

Velkému zájmu se těšily také prezentace v předsálí, kde 13 organizací představilo nejrůznější pomůcky a programy. Všichni účastníci obdrželi rovněž sborník konference obsahující prezentace nebo textové příspěvky všech přednášejících.

V průběhu konference byly vyhlášeny také výsledky 7. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, do které došlo 46 příspěvků. První cenu – zájezd do Řecka pro dvě osoby od cestovní kanceláře Lotos - převzal  nevidomý Lukáš Treml za vtipnou povídku Mobilizace pracovních sil. Druhý v pořadí získal USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internetu a mobilní telefon od společnosti Telefónica O2. Dále věnovaly ceny společnosti Zoner software (programy Zoner Photo Studio), Zoner Press (knihy), Portál (knihy), AutoCont (USB flash paměti), Car Club (karty Handy Card Sphere) a Generali Pojišťovna. Rovněž byly uděleny zvláštní ceny časopisů Gong, Můžeš a Vozíčkář.  Cenu Gongu získal Ivan Jergl, cenu časopisu Můžeš Jiřina Róblová a cenu Vozíčkáře Lukáš Treml.

Vítězné soutěžní práce, stejně jako prezentace z konference INSPO,  jsou vystaveny na portálu Helpnet (www.helpnet.cz/inspo), který byl mediálním partnerem konference.

Že mohla být účast na konferenci pro všechny pouze za symbolický poplatek, o to se zasloužili generální partner Telefónica O2, partneři AutoCont CZ a Konto Bariéry, na jednání třetí sekce přispěla  Nadace Vodafone CZ, konferenci dále podpořily výraznými slevami či bezplatným poskytnutím služeb také Křižovatka.cz,  Kongresové centrum Praha, Zátiší Catering Group a Guarant  International.

Účastníci hodnotili úroveň konference velmi pozitivně až v superlativech. Z řady došlých ohlasů alespoň dvě ukázky:  „INSPO bylo super, nemělo to chybu. Takto perfektně a do detailů zorganizované věci se hned tak nevidí.“  (Ladislav Kratochvíl)

"Vaše konference v sobotu byla opravdu opět nádherná, moc jsem si odnesl z ní věcí a nových poznatků či informací. Také jsem se zde setkal po roce zase s lidmi, které znám. Musím opravdu pochválit všechny organizátory konference, že vše provedli do sebemenších detajlů a těším se na příští konferenci v roce 2012."  (Václav Krhounek)