INSPO 2017

Konference se konala 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha.

Program konference (u přednášejících jsou odkazy na jejich příspěvek do sborníku)
Videozáznamy přednášek
Videoreportáž z konference

 

 

Sedmnáctý ročník konference INSPO navštívilo rekordních 400 účastníků a účinkujících. Na konferenci zaznělo celkem  24 přednášek, ve výstavní části představilo svoje produkty a služby
27 organizací. Novinkou zde byla relaxační zóna, ve které účastníci mohli mimo jiné využít služeb čtyř nevidomých masérů.  

Stejně jako v minulém roce proběhla soutěž o nejlepší přednášky v jednotlivých sekcích a o nejlepší expozici.  Vítězové, kteří  dostali od publika nejvíce hlasů, obdrželi po pěti tisíci korunách. Zkrátka nezůstali ani hlasující, 20 z nich bylo vylosováno a odneslo si flash disk nebo powerbanku.

Dopolední jednání, které bylo společné pro všechny účastníkymoderovali Jaroslav Winter  a  Jiří Verner.   Nejvíce hlasů publika získal Filip Maleňák za přednášku o aplikaci Záchranka. Zvláštní prostor dostalo téma internetu věcí,  jemuž byly věnovány tři přednášky.  Program obohatilo vystoupení Césara Mauriho ze Španělska, autora aplikace EVA Facial Mouse na ovládání mobilních zařízení pohybem hlavy. Její praktické použití předvedla kvadruplegička Dita Horochovská.

Na závěr dopoledního bloku došlo k vyhlášení výsledků 13. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap a předání Ceny Rafael Nadace Vodafone.

Do literární soutěže došlo pořádajícímu BMI sdružení 34 příspěvků. První tři místa obsadili autoři s tělesným postižením, vítězem se stal Richard Bureš z Ratíškovic. Všechny příspěvky jsou zveřejněny na adrese http://www.helpnet.cz/inspo/internet-muj-handicap-2017-vysledky.

Předávání cen vhodně obohatilo promítnutí krátkých videoprofilů, které o třech vítězích natočila Hana Kosová.

Vítězní autoři dostali 7000, 5000 a 3000 korun od ČSOB, další v pořadí převzali přímo na konferenci nebo obdrželi poštou flash disky od AutoContu CZ, knihy od nakladatelství Portál a sdružení Okamžik, Zoner software věnoval programy Zoner Photo Studio, Audiotéka.cz vouchery na bezplatné stažení libovolné audioknihy.  Zvláštní ceny udělily redakce časopisů Gong a Vozíčkář

Cenu Rafael Nadace Vodafone za využití ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením  získalo Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., za mobilní aplikaci Znakujte s námi. Jejímu většímu rozšíření a vývoji dalších aplikací pro výuku znakového jazyka zaměřených převážně na děti napomůže 200 000 korun, které její tvůrci získali od Nadace Vodafone současně s cenou navrženou profesorem, akademickým sochařem Marianem Karlem, jehož díla jsou zastoupena v mnoha světových muzeích.

Odpolední program byl rozdělen do tří sekcí. V sekci  Přístupnost nejen webu, kterou moderoval  Radek Pavlíček, získal nejvíce hlasů  Marek Salaba ze SONS ČR s představením nového orientačního systému pro zrakově postižené.

Sekci Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením moderovala Hana Potměšilová. Zde se nejvíce líbila přednáška náměstka ministryně práce
a sociálních věcí Jiřího Vaňátka o novinkách v podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

V sekci ICT pro osoby se sluchovým postižením, kterou moderovala Hana Kunešová, zabodovaly Lucie Břinková a Zuzana Hájková s přednáškou Deaf Friendly aneb Jak informovat na webu Neslyšící ve znakovém jazyce.  

V hlasování publika o nejlepší expozici zvítězila Aplikace Záchranka, z.ú., jejíž aplikaci Záchranka si po konferenci nainstaloval do svého mobilního telefonu nejeden účastník.

Pro účastníky se sluchovým postižením byl zajištěn ve všech třech sálech simultánní přepis celého průběhu jednání a tlumočení do znakového jazyka. Díky středisku Teieresiás
a jeho systému Polygraf mohli přepis sledovat nejen na plátně, ale také na zapůjčených nebo vlastních tabletech. Slabozrací uživatelé mohli na tabletu vidět prezentaci promítanou na plátno. Kromě toho pořídili pracovníci střediska Teiresiás videozáznamy všech přednášek a zajistili rovněž  přímý internetový přenos konference, a to z jednání v hlavním sále.

Mě při konferencích INSPO, kterých jsem se zúčastnil, pokaždé fascinuje ta pohoda. Včerejšek byl stejný, i když pro mne už jen přes internet, komentoval online přenos Roman Pišný, kterému zdravotní stav nedovolil dojet z Jindřichova Hradce převzít třetí cenu v literární soutěži Internet a můj handicap osobně.

Týden po konferenci dostali účastníci mail s prosbou, aby zodpověděli dotazník spokojenosti s konferencí. Došlo 111 odpovědí, které poskytly organizátorům řadu cenných informací i podnětů k dalšímu vylepšení konference.

Potvrdilo se, že většina účastníků navštěvuje konferenci opakovaně. Pouze 37,8 % respondentů ji zažilo poprvé, 31,5 % ji navštívilo dvakrát až čtyřikrát a 30,6 % dokonce pětkrát a vícekrát.

Nejčastěji se dozvěděli o konferenci z portálu Helpnet a díky doporučení – v obou případech 34,2 % účastníků.

Nejpočetnější skupinou byli lidé se zdravotním postižením (30,6 %), z organizací poskytujících sociální služby přijelo 17,1 % respondentů, 12,6 % představovali studenti připravující se na práci s lidmi se zdravotním postižením, dalších 9 % tvořili zástupci neziskových organizací zajišťujících péči o zdravotně postižené, 5 % byli představitelé výrobců či prodejců kompenzačních pomůcek.

U otázky, v čem pro ně spočívá hodnota konference, mohli zatrhnout více odpovědí. Pro 54,1 % je to možnost setkávání s lidmi, síťování, 49,5 % hledá na INSPO nové poznatky, řešení pro klienty/rodinné příslušníky, o které pečují, 35,1 % hledá inspiraci pro tvorbu nových ICT řešení pro lidi se zdravotním postižením, 33,3 % nové poznatky, řešení pro sebe.

Respondenti mohli také vzkázat něco organizátorům. Za všechny alespoň jeden vzkaz: Jste úžasní a vždy jsme díky vašim informacím vpředu a dokážeme najít pro všechny potřebné pomoc, kterou převážně načerpáme u vás na INSPO.

A jednoznačné vysvědčení organizátorům daly také odpovědi na otázku, zda by doporučili konferenci známým, pro které je její téma relevantním: 87,4 % určitě ano, 12,6 % spíše ano. Nenašel se nikdo, kdo by konferenci nedoporučil.  

Generálním partnerem 17. ročníku konference INSPO byla Nadace Vodafone, partnery AutoCont CZ, ČSOB a technologickým partnerem Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet. Organizátorem konference INSPO je BMI sdružení s přispěním Křižovatky.cz. Konferenci podpořilo také Kongresové centrum Praha.