Internet a můj handicap 2010 - propozice soutěže

Šestý ročník literární soutěže vyhlašují sdružení BMI, AISO a Křižovatka.cz. V předešlých pěti ročnících byla soutěž zaměřena jen na internet, nyní zůstává sice její tradiční název Internet a můj handicap, ale tematicky se rozšiřuje o to, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením také telefon.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 14. února 2010 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz a popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.

 

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.

Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 13. března 2010 v Kongresovém centru Praha, kam budou pozváni všichni soutěžící.

Pro soutěžící jsou připraveny následující ceny:

1. cena - USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internetu a mobilní telefon od společnosti Telefónica O2

Další ceny:
- dvakrát USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internetu od společnosti  Telefónica O2

- čtyřikrát od společnosti AEC Flash disk s nainstalovaným produktem TrustPort USB  Antivirus 2010 s plnou roční licencí

- třikrát od Car Clubu karta HANDY CARD umožňující po 2 roky čerpat různé výhody

- 20krát kniha od nakladatelství Portál

- 10krát výpravná publikace od nakladatelství Zoner Press

- zvláštní cena časopisu Můžeš (bude upřesněno)

- zvláštní cena časopisu Vozíčkář (bude upřesněno)

- zvláštní ceny Poštovní spořitelny - 10 000 Kč, 5000 Kč a 3000 Kč