INSPO 2019

Konference se konala 30. března 2019 v Kongresovém centru Praha.

 

Program konference (u přednášejících jsou odkazy na jejich příspěvek do sborníku)
Videozáznamy přednášek
Videoreportáž z konference

 

Devatenáctý ročník konference INSPO navštívilo rekordních 521 účastníků a účinkujících (rok předtím 502). Na konferenci zaznělo celkem  24 přednášek, ve výstavní části představilo svoje produkty a služby rekordních 38 organizací. V relaxační zóně mohli účastníci mimo jiné využít služeb evidomých masérů z neziskové organizace Novida. 

Stejně jako v minulém roce proběhla soutěž o nejlepší přednášky v jednotlivých sekcích a o nejlepší expozici.  Vítězové, kteří  dostali od publika nejvíce hlasů, obdrželi po pěti tisíci korunách. Zkrátka nezůstali ani hlasující, 20 z nich bylo vylosováno a odneslo si flash disk.

Dopolední jednání, které bylo společné pro všechny účastníky, brilantně moderoval redaktor České televize Daniel Stach.  Nejvíce hlasů publika získal Petr Uličný z firmy Benetronic za přednášku Inteligentní kompenzační pomůcky. Jen o dva hlasy méně dostal Hector Minto z Microsoftu za přednášku Umělá inteligence pro život bez bariér. 

Na závěr dopoledního bloku došlo k vyhlášení výsledků 15. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap a předání Ceny Rafael Nadace Vodafone.

Do literární soutěže došlo pořádajícímu BMI sdružení 17 příspěvků. Zvítězil ohluchlý Ladislav Kratochvíl, druhé místo obsadil vozíčkář Ivan Jergl a třetí nevidomý Radek Žalud. Všechny soutěžní příspěvky jsou zveřejněny na http://www.helpnet.cz/internet-muj-handicap-2019-vysledky. Jsou zde i odkazy na videoprofily, které o třech vítězích natočila Hanka Kosová.

Vítězní autoři dostali 7000, 5000 a 3000 korun od ČSOB, ceny pro další v pořadí věnovaly Autocont, Zoner Software, nakladatelství Portál Audiotéka.cz.  

Cenu Rafael Nadace Vodafone za využití ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením získala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR za projekt Knihovna digitálních dokumentů. 

Současně s cenou Rafael navrženou profesorem, akademickým sochařem Marianem Karlem, jehož díla jsou zastoupena v mnoha světových muzeích, získala SONS ČR 200 000 korun.

Odpolední program byl rozdělen do tří sekcí. V sekci  Přístupnost nejen webu, kterou moderoval  Radek Pavlíček, získal nejvíce hlasů Tomáš Jelínek za přednášku Cash Reader - čtení bankovek pomocí mobilu.

Sekci Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením moderovala Hana Potměšilová. Zde se nejvíce líbila přednáška Lenky Říhové Jak technologie, ve spojení s vhodnými metodami, mohou pomoci při rozvoji rané komunikace u dětí se speciálními potřebami.

V sekci ICT pro osoby se sluchovým postižením, kterou moderovala Hana Kunešová, nejvíce zaujal Jan Wirth s přednáškou DeafTravel - online platforma poskytující prohlídky turistických atrakcí prostřednictvím videí se znakujícím průvodcem.

Novinkou letošní konference  byla zaměstnavatelská zóna. Jejím záměrem bylo ukázat, že lidé se speciálními potřebami se nemusí bát hledat práci i u větších společností. Společnou přednášku „Nebojte se velkých zaměstnavatelů“ si připravily společnosti Vodafone a Komerční banka. Nadace Vodafone kromě toho na svém stánku nabídla zájemcům i dva workshopy, zaměřené na rady pro psaní životopisu a na pomoc při přípravě na pracovní pohovor.

Na konferenci byla představena široká škála pomůcek, aplikací, programů a projektů zkvalitňujících život lidem s různým zdravotním postižením. Řada z nich byla uvedena v premiéře. Například společnost Benetronic představila asistenční robot Eiffel, který na dálku z domova ovládal na vozík upoutaný Jiří Jambor hlasovými povely. Společnost GiebHelp servis uvedla na trh pro zrakově hendikepované uživatele náramek Sunu, který detekuje překážky v blízkém okolí a upozorňuje na ně vibracemi. Dovede taky zjistit aktuální čas, sledovat uživatelovu aktivitu a najít mobilní telefon. 

V hlasování publika o nejlepší expozici zvítězil Tomáš Jelínek, který předváděl aplikaci na rozpoznávání bankovek Cash Reader. 

Pro účastníky se sluchovým postižením byl zajištěn ve všech třech sálech simultánní přepis celého průběhu jednání a tlumočení do znakového jazyka. Díky středisku Teieresiás a jeho systému Polygraf mohli přepis sledovat nejen na plátně, ale také na zapůjčených nebo vlastních tabletech. Slabozrací uživatelé mohli na tabletu vidět prezentaci promítanou na plátno. Kromě toho pořídili pracovníci střediska Teiresiás videozáznamy všech přednášek a zajistili rovněž přímý internetový přenos konference z jednání v hlavním sále.

Několik dnů po konferenci dostali účastníci mail s prosbou, aby zodpověděli dotazník spokojenosti s konferencí. Došlo 135 odpovědí, které poskytly organizátorům řadu cenných informací i podnětů k dalšímu vylepšení konference.

 

Potvrdilo se, že značná část účastníků navštěvuje konferenci opakovaně,  25,9 % ji navštívilo dvakrát až čtyřikrát a 22,2 % dokonce pětkrát a vícekrát.

 

Nejčastěji se dozvěděli o konferenci díky doporučení (30,4 %), z e-mailové pozvánky od organizátorů konference (21,5 %) a z portálu Helpnet (14,8 %).

 

Nejpočetnější skupinou byli lidé se zdravotním postižením (25,9 %), z organizací poskytujících sociální služby přijelo 13,3 % respondentů, 12,6 % představovali studenti připravující se na práci s lidmi se zdravotním postižením, 10,4 % pracovníci organizací zajišťujících péči o osoby se zdravotním postižením, 5,9 % pracovníci školství, 4,4 % zástupci výrobců či prodejců kompenzačních pomůcek. 

 

U otázky, v čem pro ně spočívá hodnota konference, mohli zatrhnout více odpovědí. Pro 61,5 % je to možnost setkávání s lidmi, síťování, 58,5 % hledá na INSPO nové poznatky, řešení pro klienty/rodinné příslušníky, o které pečují, 34,1 % hledá inspiraci pro tvorbu nových ICT řešení pro lidi se zdravotním postižením, 30,4 % nové poznatky, řešení pro sebe.

 

Účast na konferenci přivedla 31,1 % odpovídajících k rozhodnutí pořídit si některé z prezentovaných pomůcek, aplikací či programů a 31,9 % o tom vážně uvažuje.

Ze 135 respondentů 71 uvedlo, že již využili nebo využijí konkrétní poznatky získané na konferenci.

 

Respondenti mohli také vzkázat něco organizátorům. Za všechny alespoň tři vzkazy:

Konference mě vždy naplní úžasným pocitem při setkávání s lidmi, kteří prostřednictvím technologií mění svět k lepšímu a pomáhají s radostí.​

Děkuji, že prostřednictvím konference podporujete myšlenku "každý člověk má právo na svoji důstojnost, každá situace má východisko".​

Skvelá konferencia! Pre mňa osobne v poslednom čase jedna z najlepších! Veľmi oceňujem neformálnu atmosféru, motivovaných rečníkov, kvalitné moderovanie... samozrejme aj relax zónu. :)

 A jednoznačné vysvědčení organizátorům daly také odpovědi na otázku, zda by doporučili konferenci známým, pro které je její téma relevantním: 88,1 % určitě ano, 11,1 % spíše ano. 

 

Generálním partnerem 19. ročníku konference INSPO byla Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery jsou Autocont, CZ.NIC, ČSOB, Microsoft, Skupina ČEZ a Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet. Projekt byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Konferenci INSPO pořádá BMI sdružení s pomocí spolku Křižovatka.cz.