INSPO 2008

INSPO 2008: nové technologie usnadňují lidem s postižením práci s počítači - takový titulek měla tisková zpráva BMI sdružení o 8. ročníku INSPO, který se konal 8. března 2008:

Rekordních 211 účastníků navštívilo  konferenci INSPO – Internet  a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se konala 8. března v Kongresovém centru Praha. Již poosmé ji uspořádaly jako jednu z hlavních akcí Března – měsíce internetu  sdružení BMI, Křižovatka.cz a AISO. Největší ohlas vzbudily technické novinky usnadňující život lidem se zdravotním handicapem.

Výzkumníci z Technické univerzity Liberec předvedli nový program MyDictate, vyvinutý speciálně pro potřeby osob, které nemohou při práci s PC používat ruce. Umožňuje jim zadávat do počítače text poměrně snadným a přirozeným způsobem - pomocí hlasu.  Jejich kolegové  ze Západočeské univerzity v Plzni přiblížili několik dalších směrů, ve kterých řečové technologie pomáhají překonávat bariéry lidí se zdravotním postižením. Jde například o automatické titulkování televizních pořadů, automatický překlad znakové řeči do češtiny, převod mluvené řeči do znakové řeči a další oblasti, ve kterých čeští výzkumníci zaujímají přední místo ve světě.
 
V sekci o tvorbě přístupného webu bylo několik příspěvků věnováno možnostem, jak se dá vydělávat na již existujících webových stránkách či jaké jsou další možnosti výdělku, které nabízí internet i lidem se zdravotním handicapem.  Sekce internetu a zaměstnávání se soustředila z velké části na využití e-learningové formy při vzdělávání osob se zdravotním postižením.
 
Poprvé bylo jednání konference tlumočeno nejen do znakového jazyka, ale simultánně bylo mluvené slovo přepisováno a promítáno na plátno. To umožnilo účast i neslyšícím, kteří neovládají znakový jazyk a kteří jsou jinak z účasti na obdobných akcích prakticky vyloučeni.
 
Na konferenci byly  rovněž  předány ceny vítězům literární soutěže Internet a můj handicap, do které došlo 42 příspěvků. Vítězem se stal 24letý Pavel Hejhal, který má po úrazu ochrnuté nejen ruce a nohy, ale i bránici, takže musí být napojen na plicní ventilátor. Přesto dokázal i za těchto okolností dokončit dálkově střední školu, když jako hlavní komunikační prostředek posloužil právě internet.
 
Zvláštní cenu časopisu Můžeš – LCD monitor – převzala Jana Hodková, protagonistka jednoho z oceněných soutěžních příběhů. V situaci ohožení života svého přítele volala záchranku, ale protože má problémy s komunikací a nerozuměli jí dobře, telefonicky se pomoci nedovolala. Zachovala však chladnou hlavu a prostřednictvím internetového chatu, na kterém naštěstí zastihla přítele z počítačového kurzu, který nedávno předtím absolvovala, dokázala pomoc přivolat.
 
O přestávkách předváděli v předsálí v expozici nakladatelství UMÚN své umění  tři handicapovaní tvůrci, malující ústy nebo nohama. V expozici Chráněných pracovišť Deep si mohli účastníci vyzkoušet malování na dotykové obrazovce, několik společností předvádělo různé pomůcky a programy usnadňující práci s počítačem. Konference současně posloužila k výměně zkušeností lidem s různými druhy postižení. Všechny prezentace i příspěvky do literární soutěže budou zveřejněny na www.helpnet.cz/inspo.
 
Hlavním partnerem konference INSPO 2008 byla  společnost AutoCont, partnery Konto Bariéry, Alfa Human Service a Zentiva, podporu jí poskytly také Zátiší Group, Kongresové centrum Praha, Guarant, Kofola, Inverval.cz a Zoner Press. Konference byla podpořena také v rámci projektů, které jsou  spolufinancoványz ESF a státního rozpočtu ČR.  
 
Konference INSPO je jednou z hlavních akcí projektu Březen – měsíc internetu. Jeho organizátorem  je BMI sdružení.  Hlavním partnerem letošního 11. ročníku BMI je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, partnerem Svaz knihovníků a informačních pracovníků, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Burda Communications, Business Media CZ, a Reader´s Digest Výběr, odborným partnerem FORInternet. Veškeré informace o projektu jsou na www.brezen.cz.