INSPO 2014

Konference se konala 15. března 2014 v Kongresovém centru Praha.

Program konference
Textové příspěvky do sborníku
Videozáznamy přednášek
Videoreportáž z průběhu konference
 

Čtrnáctý ročník konference INSPO zaznamenal rekordní počet 367 účastníků a účinkujících. Byli mezi nimi tradičně lidé s nejrůznějším zdravotním postižením – tělesným, zrakovým, sluchovým a také s dalšími handicapy. Druhou skupinu představovali jejich rodinní příslušníci,  pracovníci různých organizací zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb, knihovníci  a v poměrně velkém počtu také studenti, konkrétně z Pedagogické fakulty UK a Filozofické fakulty UK, obor Čeština v komunikaci neslyšících.

Pro účastníky bylo připraveno 30 přednášek předních odborníků. Dopolední program byl společný pro všechny, odpoledne si mohli účastníci vybrat ze tří sekcí – jedna se věnovala přístupnosti (nejen) webu, druhá využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí uplatnění technologií pro uživatele se sluchovým postižením, pro které bylo  po celou dobu konference zajištěno tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči, a to ve všech třech jednacích sálech. Díky středisku Teiresiás a jeho systému Polygraf mohli přepis sledovat nejen na plátně, ale také na zapůjčených tabletech. Slabozrací uživatelé mohli na tabletu vidět prezentaci promítanou na plátno. Kromě toho pořídili pracovníci střediska Teiresiás  videozáznamy všech 30 přednášek.

Na konferenci byly představeny technologické novinky určené pro lidi s tělesným, zrakovým, sluchovým či kombinovaným postižením, pro dyslektiky i osoby po mozkové mrtvici. Převažovaly mezi nimi mobilní aplikace.

Například Remote Assistant stejnojmenné společnosti  je aplikace, která umožní nevidomým lidem využívat zrak kamarádů nebo rodiny na dálku. Vzdálený asistent vidí video z mobilu nevidomého, zároveň jeho polohu na mapě a může mu poradit v jakékoli situaci.  

Mobilní aplikace EDA Play, kterou představila společnost Raná péče EDA, je zaměřena na trénink zraku a jemné motoriky pro děti s kombinovaným postižením.  Jiří Menšík z občanského sdružení Petit předvedl v premiéře VOX komunikátor. Tato aplikace bude dostupná zdarma díky podpoře Nadace Vodafone. Je určena pro základní alternativní komunikaci, primárně pomocí  iPhone, ale bude ji možno použít i pro iPad.

Možnosti využití iPadů přiblížilo více přednášek. Podle zkušeností pracovnic Alfa Human Service práce s iPadem vede ke zvýšení kapacity lidí s handicapem v různých oblastech jejich disability - tréninku hrubé a jemné motoriky, koordinaci oko ruka, nácviku cílených pohybových vzorců a tréninku kognitivních funkcí včetně komunikace.

Účastníky s těžkým tělesným postižením velmi zaujala tzv. ústní myš, kterou vyrábí ostravská společnost Inteligentní kompenzační pomůcky. S pomocí tohoto modulu lze vytvořit inteligentní domácnost, kdy uživatel jen pomocí úst dokáže ovládat počítat, mobilní telefon, televizi, ventilátor, klimatizaci, osvětlení a další zařízení.

Prvně konference INSPO představila praktické využití nových poznatků, kterých bylo dosaženo v posledních letech v oblasti neurověd. Tomáš Zdechovský z neurolaboratoře v Hradci Králové předvedl mimo jiné zařízení na trénink dětí a lidí po autonehodách.

Nejvíce dotazů vyvolala ukázka možností Google Glass, kterou připravil Radek Šimko, jeden z nemnoha českých testerů této převratné novinky společnosti Google. Jde o zcela novou generaci osobní elektroniky. Svou konstrukcí připomínají brýle, nad pravým okem však mají skleněný hranol, který slouží jako displej. Lze je ovládat hlasovými příkazy nebo skrze touchpad v pravé části zařízení.

Živo byla také u stánků 23 organizací, které v doprovodné výstavní  části předváděly svoje produkty a služby určené lidem s nejrůznějším zdravotním postižením. Poprvé se na této ploše objevil i automobil v úpravě pro vozíčkáře. Model  Opel Meriva zde předvedla společnost Auto – Staiger CZ.

Součástí konference bylo také vyhlášení výsledků 10. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, do které došlo rekordních 68 příspěvků. První místo a cenu 10 000 korun od Poštovní spořitelny získal Jan Gregorek, tablet za druhou cenu rovněž nevidomá autorka Linda Albrechtová a tablet za třetí cenu převzala na vozíku Kristina Pochmanová. Soutěžní příspěvky, které se umístily na prvních 50 místech, jsou zveřejněny na portálu Helpnet.

Všichni účastníci konference obdrželi rovněž sborník konference na CD obsahující textové příspěvky přednášejících a všechny práce z literární soutěže Internet a můj handicap.

Organizátorem konference INSPO je BMI sdružení, hlavním partnerem 14. ročníku Nadace Vodafone, partnerem AutoCont a technologickým partnerem Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet.

Dále konferenci podpořily Kongresové centrum Praha a Guarant International, ceny pro účastníky literární soutěže věnovaly Era Poštovní spořitelna, Nadace Vodafone,  AutoCont CZ, Car Club,  Zoner Software, Digitální studio (www.tisk-fotografie.cz), sdružení Okamžik, nakladatelství Portál a Zoner Press. Rovněž byly uděleny zvláštní ceny časopisů Gong, Můžeš a Vozíčkář.

Účastníci hodnotili úroveň konference velmi pozitivně až v superlativech. Za všechny několik ukázek:

Monika Henčlová: Nebyly to jen prázdné plky, ale skutečně věci potřebné pro skutečné lidi. Paráda. Gratuluji.

Tomáš Valůšek (zrakově postižený o možnosti sledovat prezentaci na tabletu): Vaše aplikace se mi velmi líbí, konečně jsem byl schopný si pořádně prohlédnout prezentované slajdy.

Jiří Maule: Chtěl bych Vám i všem,  kteří se podíleli na organizování konference INSPO, poděkovat. Byl jsem velice příjemně překvapen kvalitou přednášek i nabídkou vystavovatelů.

Tomáš Staník: Konferencia sa nám velmi páčila a tešíme sa záujmu zo strany potentiálnych požívateĺov a médií.

Andrea Hudáková: Já jsem byla z konference nadšená. Ocenila jsem, že témata byla jiná než v minulých letech. Nadšené byly i studentky. Říkaly, že nelitují, že jsme je na INSPO poslali:-)