Textové prezentace

Distanční forma bakalářského studia na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské university v Karviné

23.07.2014 13:10

Příspěvek profesora Jaroslava Ramíka je věnován problematice distančního vzdělávání na Slezské univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Studium v distanční formě za využití LMS Moodle je na fakultě realizováno od školního roku 2004/2005 pro 40 studentů ve dvou studijních programech bakalářského stupně.