Bezbariérový web

23.07.2014 12:47

V sekci Tvorba přístupného webu charakterizoval základní pravidla bezbariérového webu Jan Bien.

Bezbariérový web
  - Praktický příklad Davida Špinara
  - Výklad termínů bezbariérový web, přístupnost, použitelnost
  - Přehled handicapů
  - Pravidla a metodiky přístupného webu
  - Základní pravidla přístupného webu
    - Jediný bezbariérový formát je HTML
    - Formáty s omezenou přístupností
    - Správné používání technologií
  - Hříchy proti přístupnosti
  - Mýty a legendy
  - Doporučená literatura

Praktický příklad Davida Špinara
   Eshop, jehož používání je závislé na JavaScriptu
    - uživatelů denně 1.000, měsíčně 30.000
    - uživatelů bez JavaScriptu 7%, denně 70, měsíčně 2.100
    - konverzní poměr 1%, měsíční ztráta je 21 zakázek
    - nahrazení 2.100 ztracených návštěvníků by měsíčně stálo $210 (téměř 5.000 Kč)  v Adwords ($0.1 PPC)
Bezbariérový web
  Používá se také termín "přístupný web".
 Bezbariérový web je web, který uživatelům při přístupu k informacím  neklade žádné překážky. Přístupnost bezbariérového webu tedy nezávisí   na technickém vybavení, biologických dispozicích, kultuře, staří a zdravotním stavu uživatele.
Použitelný web
Použitelný web nenutí své uživatele přemýšet nad ovládáním. Je intuitivní  přehledný,    srozumitelný.
Přístupnost je podmnožinou použitelnosti a týká se uživatelů s nějakým handicapem.

Handicapy
   1. Technického rázu = způsobené technickým vybavením.
   2. Zdravotního rázu = způsobené zdravotní indispozicí.
   3. Národnostně jazykové = způsobené kulturními odlišnostmi (jazykové bariéry, nářečí, slang)

Handicapy technického rázu
  - rychlost připojení
  - výkon počítače, zobrazovací možnosti
  - operační systém, prohlížeč, instalovaná písma
  - chytré telefony, PDA
  - vyhledávače (jedny z nejhandicapovanějších uživatelů), počítačové zpracování

Handicapy zdravotního rázu
  - zrakové -> hlasová čtečka, braillský řádek
  - pohybové (zpravidla horní končetiny) -> zjednodušené klávesnice, absence myši, ovládání dechem
  - duševní  (poruchy soustředění, dyslexie, dysgrafie, epilepsie)
  - mohou být i dočasné (zlomená ruka, poranění očí, únava)

Pravidla a metodiky přístupného webu
  Metodika je sada pravidel, která mají zajistit co nejširší přístupnost webu.
  4 nejznámější metodiky:
    1. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (1.0 r. 1999)
       - metodika iniciativy WAI konsorcia W3C
    2. Section 508 (r. 2000)
       - předpis k doplňku 508 zákona o přístupném poskytování informací federálních orgánů USA
    3. Blind Friendly Web (r. 2000)
       - česká metodika - přístupnost pro těžce zrakově postižené, organizace SONS
    4. Česká přístupnost (r. 2005)
       - novela Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
       - březen 2005 - v procesu schvalování

Základní pravidla přístupného webu
  -- Jediný obecný bezbariérový formát = HTML. --

Formáty s omezenou přístupností
   - obrázky  a animace se nezobrazí (JPG, GIF, Flash)
   - zvuky nebudou slyšet (MP3, WMA)
   - informace v jiných formátech budou nečitelné (PDF, AVI, WMV)
   - skripty zpřístupňující informaci se neprovedou (JavaScript)

Správné používání technologií
   HTML - smysluplné a dostatečné množství strukturovaných informací (nevyhnutelné pro SEO)
   obrázky, fotografie - doplňují informace v HTML
   kaskádové styly (CSS) - konzistentní a moderní vzhled
   JavaScript - zvýšení uživatelského komfortu pod kontrolou uživatele
   Flash - interaktivný schémata, hry, on-line efektní aplikace
   PDF - pro vzhledově věrné dokumenty
   multimédia - přímé přenosy, nahrávky (ideálně dostupné též v textu)

Vazba mezi HTML dokumenty a dalšími formáty
  - textové alternativy - popis obsahu
  - textové popisy následujících obsahů
  - proč prohlášení o přístupnosti

Hříchy proti přístupnosti
  - malý kontrast mezi písmem a pozadím
  - deklarace písem v absolutních jednotkách
  - blikající prvky, animace
  - nevhodně použitý FLASH
  - špatně použitý JavaScript
  - špatně použité prvky v HTML
  - rámy (frames)
  - optimalizace pro konkrétní prohlížeče (využívání proprietálních metod prohlížeče)

Mýty a legendy
  - Bezbariérový web je dražší.
      Není! Dělat svou práci kvalitně znamená rozumět jí, nikoliv věnovat jí více času.
  - Bezbariérový web je ošklivý a fádní.
      Omyl! S CSS lze zajistit atraktivní vzhled a bezbariérový přístup.
  - Bezbariérový nemá jednotný vzhled v různých prohlížečích.
      Ano, ovšem toto je vlastnost internetu vyplívající z jeho podstaty.
      Důležitá je přístupná sdělovaná informace. Formu si volí uživatel.

Doporučená literatura
  - Steve Krug: Nenuťte uživatele přemýšlet  (ISBN 80-7225-892-9)
      pro managery i tvůrce webu
  - David Špinar: Tvoříme přístupné webové stránky (ISBN 80-86815-11-0)
      pro managery a tvůrce webu
  - Marek Prokop: CSS Kaskádové styly pro webdesignéry (ISBN 80-86593-35-5)
      pro tvůrce HTML a CSS
  - Petr Staníček: CSS Kaskádové styly Kompletní průvodce (ISBN 80-7226-872-4)
      pro tvůrce HTML a CSS

Jan Bien
janbien@mraveniste.org, http://www.mraveniste.org
specialista na přístupnost WWW, Atlas.cz (http://www.atlas.cz)