Aktuálně

Přehled legislativy pro neziskovky

27.05.2007 14:34

Praktický přehled všech zákonných norem, které se týkají působení neziskových organizací, připravilo Centrum pro výzkum neziskového sektoru.

Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér

06.02.2008 15:12
Národní památkový ústav  dal na svých webových stránkách k dispozici ke stažení publikaci Milana Janča a kolektivu Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér. Obsahuje popis vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Alternativní konference pro zrakově postižené na GoogleGroups.com

13.04.2008 15:56
Valná většina zrakově postižených využívá bohatou nabídku konferencí na serveru Braillnet  a konference Fanda, zřizované Centrem Tereza. Přesto vznikly další alternativní konference, a to na Google – Skupiny. Zatím ve většině z nich není tak živo jako v těch tradičních, ale i právě proto by do nich autor obšírného příspěvku Miloš Šmíd rád přilákal nejen zájemce se zrakovým postižením.

Vycházky během dočasné pracovní neschopnosti a další novinky v nemocenském pojištění

01.01.2012 14:49

Významnou změnou od roku 2012 je přesně vymezená úprava vycházek dočasně práceneschopného. Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře.

Reakce MPSV na nepravdivá tvrzení o příspěvcích na mobilitu

01.01.2012 14:57

V souvislosti s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2012 MPSV upozorňuje, že o příspěvek na mobilitu stačí požádat pouze jednou, a to kdykoli během ledna - tedy až do 31. ledna 2012. Není tedy pravda, že by si lidé museli chodit pro dávku každý měsíc. Na Úřad práce ČR je nutné pouze ohlašovat případné změny podle zákona. Ani informace o tom, že je nutné žádost podat hned v první dny nového roku, které se mezi příjemci této dávky šíří, se nezakládají na pravdě. Pokud by žadatelé o příspěvek hromadně podávali žádosti v první den (dny) nového roku, pak by zcela jistě docházelo k umělému vytváření front a nepohodlí, což v případě osob se zdravotním postižením vnímáme obzvlášť negativně.

Odstartovala osvětová kampaň „No a co?!“

02.01.2012 18:03

První celostátní kampaň, která má širokou veřejnost upozornit na existenci ochranné známky Práce postižených a na vysoce kvalitní práci osob se zdravotním postižením, byla spuštěna s Novým rokem 2012. Zadavetelem osvětové kampaně s názvem "No a co?!" je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Děti se zdravotním postižením by si přály změnit přístup veřejnosti

02.01.2012 18:23

Výzkum mezi dětmi se zdravotním postižením, jejich rodinami a nevládními organizacemi, které se problematikou zabývají, označil za jeden z nejpalčivějších problémů, s nimiž se lidé s postižením setkávají, neadekvátní přístup veřejnosti a nejistotu, jak se zachovat v konkrétní situaci. To, co lidem se zdravotním postižením v přístupu okolí ubližuje nejvíc, je soucit, strach a přílišná opatrnost, ale na druhou stranu i obyčejná lhostejnost.

Životní a existenční minimum od 1. 1. 2012

03.01.2012 15:23

Od 1.ledna 2012 se mění částky životního a existenčního minima, které jsou rozhodné především pro přiznání některých dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. Žádosti o tyto dávky se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana.

Nové formuláře pro osoby se zdravotním postižením

03.01.2012 16:06

V souvislosti se změnami v rámci tzv. sociální reformy od 1.1.2012 vznikly také nové formuláře žádostí o dávky pro osoby se zdravotním postižením. Ke stažení či k tisku jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

Získejte grant a naučte lidi ve svém okolí zacházet s penězi

04.01.2012 13:32

Novou grantovou příležitost na podporu pořádání seminářů finančního vzdělávání vyhlašuje projekt Abeceda rodinných financí. Baví vás finance a chcete se o své zkušenosti podělit s ostatními? Nyní můžete na pořádání vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel získat finanční příspěvek a stát se lektorem. Témata kurzů se budou věnovat především problematice hospodaření s rodinným rozpočtem a prevenci nezodpovědného zadlužování.

Průzkum bezbariérovosti úřadů práce

05.01.2012 0:06

V souvislosti s reformou sociálního systému musí mnoho lidí se zdravotním postižením v průběhu ledna navštívit úřad práce kvůli vyřízení příspěvku na mobilitu nebo dalších dávek. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR hodlá zmapovat přístupnost jednotlivých úřadů práce pro osoby se zdravotním postižením a vyzývá návštěvníky úřadů práce, aby oznámili, zda se setkali s nějakými bariérami.

MPSV varuje zdravotně postižené občany před podvodným jednáním neznámého muže

05.01.2012 11:52

Na jednom z pražských pracovišť Úřadu práce ČR došlo k politováníhodné skutečnosti, kdy byla od čekajících klientů z řad zdravotně postižených podvodným způsobem vylákána neznámým mužem částka 300 Kč na údajné kolky, které je třeba k žádosti připojit. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto důrazně upozorňuje, že není třeba platit žádný poplatek, žádosti o veškeré příspěvky, které klient podává na úřadech práce, jsou podávány zdarma a bez nutnosti zakoupení kolku.

V Praze a Středočeském kraji začala jezdit další speciální taxislužba pro vozíčkáře

05.01.2012 18:52

Od 4. ledna mohou vozíčkáři v Praze a středních Čechách využít nově vzniklé služby, která je ve větších zahraničních městech naprosto běžná, avšak ne tak ve středočeském regionu. Společnost nabízející své služby na stránkách www.taxiprovozickare.cz disponuje dvěma vozidly Volkswagen Caddy, která jsou vybavena nájezdovou plošinou a speciálními bezpečnostními pásy s elektronickým jištěním. Převážená osoba si může sama zvolit, jestli zůstane během cesty sedět na svém vozíku, či si přesedne na sedadlo. Vozidla jsou přestavěna a homologována tak, aby byla schopna převézt osobu na vozíku a další dva pasažéry.

Rady ochránce k využití možností sociálního systému

08.01.2012 13:46

Zákony tzv. sociální reformy 2011 přinesly celou řadu změn, z nichž některé mohou podle ochránce významně zasáhnout určité skupiny občanů, zejména osoby se zdravotním postižením, seniory a rodiny s nezaopatřenými dětmi a nízkými příjmy. Do jaké míry se zákony projeví negativně na životní úrovni občanů, ukáže až praxe následujících měsíců. Důležitá je v tuto chvíli zejména informovanost občanů, na jaké dávky mají nárok, kdy, jak a kde o ně žádat a jaké podmínky je třeba splnit. V rámci osvětové činnosti proto ochránce připravil informační letáky, které formou otázek a odpovědí srozumitelně radí občanům, jak využít možností, které sociální systém nabízí.

Novinky Helpnetu i nadále bezplatně

08.01.2012 17:59

Minulý elektronický newsletter s novinkami Helpnetu jsem uvedl prosbou o odeslání DMS na účet Centra zprostředkování simultánního přepisu ČUN. Jednak jsem tímto způsobem chtěl prostřednictvím čtenářů Helpnetu podpořit potřebnou činnost CZSP, ale hlavně jsem naznačil, že pro mne bude ohlas uživatelů Helpnetu určitým testem, zda si cení informací na portálu natolik, že jsou ochotni za ně tímto způsobem i něco málo zaplatit. Na celkový výsledek je ještě brzy, z e-mailových ohlasů však vyplynulo, že moje výzva mohla být pochopena i nesprávně. Proto zdůrazňuji, že mi nešlo o pravidelné zpoplatnění newsletteru, ale pouze o jednorázový dobrovolný příspěvek.

Začíná registrace účastníků konference INSPO 2012

09.01.2012 21:35

Nové trendy v alternativní komunikaci, to je jedno z témat konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 17. března 2012 v Kongresovém centru Praha. Přinášíme předběžný program 12. ročníku této konference a registrační formulář, jehož prostřednictvím se lze již na konferenci přihlásit.

Film Do Dna zaujal už přes tisícovku mladých lidí

10.01.2012 14:10

Sotva se unikátní filmový projekt Ligy vozíčkářů s názvem Do Dna objevil na internetu, už má přes tisíc zhlédnutí. A každým dnem přibývají stovky nových diváků. Tajemství a poselství, které v sobě tento příběh skrývá, se tak šíří po celém světě.

Sociální reforma a změny v oblasti dalšího vzdělávání

11.01.2012 9:55

Sociální reforma přináší s účinností od 1. ledna 2012 také změny v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Přehled konkrétních ustanovení příslušných zákonů upravujících tuto oblast a odpovědi na nejčastější dotazy zveřejnilo na svém portálu MPSV.

Internet a můj handicap: Ceny vítězům předá spisovatelka Ivona Březinová

15.01.2012 17:22

Ceny účastníkům 8. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap předá spisovatelka Ivona Březinová, která přijala také účast v porotě soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 17. března 2012 v Kongresovém centru Praha na konferenci INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Pořádající BMI sdružení již dostává první soutěžní literární práce, uzávěrka je 19. února. Začala rovněž registrace na konferenci INSPO.

Stanovisko Aliance žen s rakovinou prsu k závadným implantátům

15.01.2012 17:38

Česká Aliance žen s rakovinou prsu, obecně prospěšná společnost zastupující ženy, které v minulosti absolvovaly náročné, nezbytné a celou jejich rodinu zasahující a stresující léčení závažného onemocnění, spojené v řadě případů také s indikovanou a pojišťovnami hrazenou rekonstrukcí amputovaného prsu, se rozhodla otevřít speciální poradnu pod názvem Mamma problém 2012.

Auto ESA připravilo program Handycar pro osoby se zdravotním postižením

15.01.2012 23:10

Nákup kvalitních ojetých automobilů zvýhodňuje program Handycar, který pro osoby s těžkým zdravotním postižením připravilo Auto ESA. Podporovateli projektu Handycar Auto ESA jsou Josef HURT – ruční ovládání, Helpnet.cz, Medicco s.r.o., ACA 1213, Sportovní klub vozíčkářů a AIM Insurance. Handicapovaným zájemcům o koupi vozu nabízí Auto ESA obsluhu v bezbariérovém prostředí, zprostředkování úprav řízení na místě, možnost získání zvýhodněného spotřebitelského úvěru, asistenční program zdarma či sníženou sazbu pojištění.

Podpora sociálních služeb prostřednictvím individuálních projektů z výzvy č. 5 OP LZZ se opět obnoví

18.01.2012 12:46

Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulých měsících intenzívně hledalo možnosti další podpory služeb sociální prevence prostřednictvím individuálních projektů. Tento proces byl dokončen a navýšení finančních prostředků pro oblast podpory 3.1 a v této souvislosti i navýšení alokace na výzvu č. 5 o 1,1 mld. Kč bylo Evropskou komisí schváleno.

Konference INSPO představí technologické novinky usnadňující život lidem se zdravotním postižením

19.01.2012 10:02

Více než 70 přihlášek za prvních deset dnů od zahájení registrace obdrželi organizátoři konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Dvanáctý ročník konference se uskuteční 17. března v Kongresovém centru Praha a již tradičně představí technologické novinky, které usnadňují život lidem s různými druhy zdravotního postižení.

Rodičovský příspěvek – změny od 1. 1. 2012

20.01.2012 21:40

Rodiče zdravotně postižených dětí mladších tří let, kterým byl přiznán rodičovský příspěvek z toho důvodu, že dítě bylo uznáno dlouhodobě (těžce) zdravotně postižené, si mohou - pouze do 31. ledna 2012 - zvolit, zda si přejí pobírat rodičovský příspěvek do tří let věku dítěte ve výši 7600,- Kč měsíčně. Pokud si rodičovský příspěvek nezvolí do 31. ledna 2012, bude jim automaticky přiznán příspěvek na péči ve výši 3000,- Kč nebo 6000,- Kč, a to podle stupně míry závislosti dítěte. To je jedna z nejdůležitějších informací, které obsahuje dokument zpracovaný úřadem Veřejného ochránce práv. 

Vzorová smlouva pro asistenty péče

20.01.2012 21:52

Novelizací zákona o sociálních službách, provedené zákonem č. 366/2011 Sb., byla nově uložena povinnost uzavírat písemné smlouvy o pomoci i pomáhajícím osobám, které nejsou podnikateli ve smyslu obchodního zákoníku. Jde o osoby, které byly dříve označovány jako „jiné osoby“. Vzhledem k této skutečnosti zpracovala NRZP ČR vzorový návrh smlouvy, který vychází ze stávajícího vymezení základních životních potřeb a v příloze současně obsahuje i činnosti, které tvořily obsah úkonů rozhodujících pro stanovení míry závislosti podle právní úpravy platné do konce roku 2011.

Internet a můj handicap: Už jen čtyři týdny do uzávěrky

21.01.2012 19:37

Na úspěšné účastníky 8. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap čeká kromě jiného také řada cen, které využijí zejména fotografující autoři. A dá se říci, že s nástupem digitálních technologií obliba fotografování mezi lidmi se zdravotním postižením výrazně vzrostla. V soutěži mohou získat program Zoner Photo Studio 14, knihu z produkce Zoner Pressu nebo jim Digitální studio (www.tisk-fotografie.cz) zhotoví fotoobraz na plátně podle vlastního výběru. Do uzávěrky soutěže 19. února už zbývají poslední čtyři týdny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 17. března na konferenci INSPO v Kongresovém centru Praha.

České dráhy vypravují podstatně více vlaků bez bariér, bezbariérový je již téměř každý druhý spoj

25.01.2012 14:46

České dráhy v letošním jízdním urychlily zavádění bezbariérových spojů. Oproti loňskému roku vypraví v roce 2012 o 675 bezbariérových vlaků více. Celkem nabízejí České dráhy bezbariérové cestování ve 3 237 spojích, což představuje 48 % z denního průměru vypravených vlakových spojení (6 791 spojů). Některé linky jsou již dnes provozovány výhradně bezbariérovými spoji. Tento trend bude pokračovat také v letech 2013 a 2014, kdy budou uvedeny do provozu desítky dalších moderních bezbariérových souprav.

Café Naděje - likvidace sociálních služeb a nesení odpovědnosti

26.01.2012 19:04

"Zdá se, že za některé věci nikdo na světě nikdo nenese odpovědnost. Jako by se staly samy od sebe. Lhostejno, že se jedná o miliony korun a lidské osudy," začíná svůj příspěvek Pavel Polák. Týká se sice Domu Naděje Otrokovice, ale podobný osud zažívají mnohá další obdobná zařízení v republice.

Stránky