Průzkum bezbariérovosti úřadů práce

05.01.2012 0:06

V souvislosti s reformou sociálního systému musí mnoho lidí se zdravotním postižením v průběhu ledna navštívit úřad práce kvůli vyřízení příspěvku na mobilitu nebo dalších dávek. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR hodlá zmapovat přístupnost jednotlivých úřadů práce pro osoby se zdravotním postižením a vyzývá návštěvníky úřadů práce, aby oznámili, zda se setkali s nějakými bariérami.

"Dále Vás prosím," píše předseda NRZP ČR Václav Krása, "zda v případě Vašeho zdravotního postižení sluchu či zraku jste byli schopni se s pracovníky úřadu práce domluvit, případně zda jste měli možnost sehnat tlumočníka do znakového jazyka."

Totéž se týká i možnosti simultánního přepisu u sluchově postižených osob, které nekomunikují znakovým jazykem, na něž předseda Krása zapomněl. Svoji výzvu končí takto: "Jde nám o to, abychom měli zmapováno, nakolik celý systém je schopen zajistit adekvátní službu pro osoby se zdravotním postižením. Při zjištění jakýchkoli bariér, a to například při vstupu do budov, kanceláří, WC a podobně, prosím, snažte se takové věci zdokumentovat například na svůj mobilní telefon a poslat nám je. Chceme apelovat na Úřad práce ČR, aby tyto bariéry co nejdříve odstranil. Svoje poznatky nám prosím pište na adresu v.krasa@nrzp.cz."

(wr)

Klíčová slova: