Rady ochránce k využití možností sociálního systému

08.01.2012 13:46

Zákony tzv. sociální reformy 2011 přinesly celou řadu změn, z nichž některé mohou podle ochránce významně zasáhnout určité skupiny občanů, zejména osoby se zdravotním postižením, seniory a rodiny s nezaopatřenými dětmi a nízkými příjmy. Do jaké míry se zákony projeví negativně na životní úrovni občanů, ukáže až praxe následujících měsíců. Důležitá je v tuto chvíli zejména informovanost občanů, na jaké dávky mají nárok, kdy, jak a kde o ně žádat a jaké podmínky je třeba splnit. V rámci osvětové činnosti proto ochránce připravil informační letáky, které formou otázek a odpovědí srozumitelně radí občanům, jak využít možností, které sociální systém nabízí.

Jde o tyto letáky:

  • Dávky pro osoby se zdravotním postižením (kdo má nárok na příspěvek na mobilitu, jak probíhá posuzování zdravotního stavu, na jaké zvláštní pomůcky se příspěvek poskytuje, kdo má nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, za jakých podmínek je poskytován příspěvek na pomůcku za méně než 24.000 Kč, jak postupovat při zamítnutí žádosti o dávku apod.)
  • Příspěvek na péči (kdy je osoba závislá na pomoci, co je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a míra závislosti na pomoci, jak se posuzuje zdravotní stav u dětí, jak probíhá řízení o příspěvku na péči, jaké jsou možnosti obrany, pokud žadatel nesouhlasí s výsledkem řízení, jak lze příspěvek na péči využít, co dělat, když řízení o příspěvku na péči trvá příliš dlouho apod.)
  • Dávky pomoci v hmotné nouzi (kdo je osobou v hmotné nouzi, kdy může být poskytnut současně s evidencí na úřadu práce, kdo má nárok na příspěvek na živobytí, jaké náklady na bydlení jsou přiměřené, na základě čeho se o přiznání příspěvku na živobytí rozhoduje, kdy lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, jak dlouho trvá řízení o poskytnutí dávky, jak může žadatel postupovat, pokud nesouhlasí s výsledkem řízení apod.)
  • Dávky na bydlení (jaké jsou podmínky pro přiznání příspěvku nebo doplatku na bydlení, na jakou formu bydlení je možné dávky získat, jaké příjmy se berou v úvahu, jaká je výše dávek, jak postupovat při stěhování, kde a kdy o dávku žádat a co k žádosti doložit, možnost zpětné žádosti, jak se odvolat proti rozhodnutí apod.)

Letáky jsou k dispozici na internetových stránkách ochránce v sekci Životní situace – problémy a jejich řešení, v níž ochránce radí s nejčastějšími problémy, s nimiž se na něj občané obracejí.

Ochránce je rovněž připraven pomoci v rámci své působnosti občanům, kteří se na něj obrátí s konkrétními problémy v jednání s úřady při řešení své sociální situace.

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Klíčová slova: