Lidé v poradně se ptali na psychické potíže a exekuce, ubyly sebevraždy

13.01.2012 0:51

V roce 2011 služby bezplatné poradny přes internet nawww.iporadna.cz využilo více než 1400 lidí. Celkově převažovaly dotazy týkající se psychických potíží, lidé se také hodně ptali ohledně majetkoprávních vztahů, zejména exekucí. Oproti předchozím rokům poradna zaznamenala pokles dotazů, které se týkaly sebevražd.

„Sebevraždy a podobné krizové dotazy se v předchozích letech objevovaly poměrně často, tradičně nejvíce o vánocích, letos jsme zaznamenali těchto dotazů poměrně málo“ sděluje operátorka věnující se psychologické oblasti Bc. Andrea Rakušanová.

Vedoucí poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory Mgr. Kristýna Sklenářová dodává: „Ve skutečnosti jsme ale museli řešit více dotazů právě na téma exekucí nebo jiných finančních potíží, z celkového počtu jich bylo asi 90. Tato problematika se nevyhýbá ani lidem s postižením, spíše naopak. Proto bychom se jí v roce 2012 chtěli více věnovat.“

Tradičně nejvyužívanější je ale poradenství v psychologické oblasti, kterého využilo v loňském roce více než šest set lidí. Nejčastěji lidé řešili různé problematické životní situace spojené se vztahovými problémy a problémy v komunikaci. Často se v souvislosti s nimi objevují deprese a úzkosti. „Někteří lidé mají tendenci takovéto situace řešit sebepoškozováním nebo alkoholem, což vede spíše k prohloubení tohoto problému,“ říká Rakušanová. „Snažíme se tyto lidi nasměrovat k odborníkům a podpořit je při skutečném řešení příčin jejich situace.“

o.s. InternetPoradna.cz, která celorepublikovou poradnu provozuje, má s poradenstvím již desetileté zkušenosti. Je možné se na pracovníky obrátit přes uvedené webové stránky skype, telefonicky nebo i osobně.  V roce 2011 bylo zodpovězeno na www.iporadna.cz celkem 1445 dotazů, dalších 160 lidí přišlo do poradny osobně. Do poradenství přes internet je zapojeno na 230 odborníků z celé ČR. Nejvíce jich je právě z řad psychologů. V poradně pracují lidé se zdravotním znevýhodněním.

Kristýna Sklenářová

Klíčová slova: