Rodičovský příspěvek – změny od 1. 1. 2012

20.01.2012 21:40

Rodiče zdravotně postižených dětí mladších tří let, kterým byl přiznán rodičovský příspěvek z toho důvodu, že dítě bylo uznáno dlouhodobě (těžce) zdravotně postižené, si mohou - pouze do 31. ledna 2012 - zvolit, zda si přejí pobírat rodičovský příspěvek do tří let věku dítěte ve výši 7600,- Kč měsíčně. Pokud si rodičovský příspěvek nezvolí do 31. ledna 2012, bude jim automaticky přiznán příspěvek na péči ve výši 3000,- Kč nebo 6000,- Kč, a to podle stupně míry závislosti dítěte. To je jedna z nejdůležitějších informací, které obsahuje dokument zpracovaný úřadem Veřejného ochránce práv. 

Jaké jsou základní podmínky nároku na rodičovský příspěvek?
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině a o tento příspěvek požádal. Pro nárok na rodičovský příspěvek se nezkoumá příjem, ten však může být rozhodující pro stanovení výše rodičovského příspěvku.

Byl dosavadní systém třírychlostního čerpání rodičovského příspěvku zásadně změněn?

Délku a výši čerpání rodičovského příspěvku mohou rodiče nyní sice volit pružněji, avšak lze říci, že základní mantinely pro provedení volby zůstaly zachovány. Rodič tak jako doposud může volit v návaznosti na svou účast na nemocenském pojištění, nově ovšem dochází ke sledování účasti na nemocenském u každého z rodičů, bez ohledu na to, kdo bude nárok na rodičovský příspěvek uplatňovat a o dítě pečovat. Výši rodičovského příspěvku lze měnit i opakovaně, nejdříve však jednou za tři měsíce, přičemž horní hranice měsíční částky je limitovaná výší 70% 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství  (viz níže).

Další informace najdete v přiloženém dokumentu, který ombudsman  JUDr. Pavel Varvařovský zaslal Národní radě osob se zdravotním postižením ČR.

Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: